Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Forum d’Autoritats Locals de Porto Alegre – Agenda 21 de la cultura > El rol de les ciutats com a actors internacionals
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Idea Força Idea Força
El rol de les ciutats com a actors internacionals
Diàleg de referencia: Forum d’Autoritats Locals de Porto Alegre – Agenda 21 de la cultura

Les ciutats són l’escenari on els efectes de la globalització es fan visibles, i la construcció de xarxes de ciutats pot ser un vehicle adequat per tenir una participació efectiva en les institucions internacionals que reforci el seu paper com a actors rellevants.

La globalització té efectes perversos, en forma de noves exclusions (dèficit democràtic, immigrants, fractura digital, etc.). Les ciutats són l’escenari principal on es manifesten aquests efectes negatius: el 50% de la població mundial és urbana, però per exemple a l’Àfrica tres quartes parts dels habitatges són barraques. Poden ser les ciutats els actors que millor poden afrontar el repte de l’exclusió? Per mitjà de quins mecanismes? Són exportables alguns dels seus problemes? I les seves solucions? Poden aprendre de les diferents experiències i treballar juntes per al seu reconeixement com a actors internacionals rellevants en la millora de la governança mundial? Per quins mecanismes poden articular els seus interessos les ciutats i potenciar el seu rol com a actors polítics internacionals? Cal construir xarxes de ciutats a escala mundial que permetin una cooperació descentralitzada en la resolució de problemes comuns i que com a grups de pressió (lobbies) promoguin que les ciutats participin amb veu pròpia en els organismes internacionals tradicionalment estatals (ONU, FMI, OMC...). També és necessari aprofundir en la democràcia participativa com a eina d’implicació i coresponsabilització dels ciutadans en la presa de decisions públiques. Durant els debats del diàleg es va discutir sobre la diferent capacitat d’influència de les grans metròpolis respecte de les ciutats petites i mitjanes a l’Organització de Ciutats i Governs Locals Units del Món creada a París. També es va discutir sobre l’abast de les organitzacions en forma de xarxes, tant pel que fa a la seva estructura organitzativa com a la democràcia interna en la presa de decisions. Tanmateix, però, la constitució de l’Organització de Ciutats i Governs Locals Units del Món creada a París la setmana anterior a la celebració del FAL, com a resultat de la fusió de diverses organitzacions internacionals de ciutats (FMCU, IULA i Metrópolis), o altres experiències com la coalició internacional de ciutats contra el racisme, amb la definició d’un programa de deu punts, proposada per la UNESCO, es van considerar actuacions en xarxa satisfactòries També cal destacar l’aprovació de la Declaració de Barcelona, que preveu la creació de la Xarxa de Ciutats per la Inclusió Social, vinculada a l’organització de Ciutats i Governs Locals Units, amb el compromís de desenvolupar polítiques públiques en consonància amb les propostes i principis generats en les diferents edicions del Fòrum d’Autoritats Locals de Porto Alegre.

Problemàtica:
Les ciutats són l’escenari principal on es manifesten els efectes negatius de la globalització; el 50% de la població mundial és urbana, però a l’Àfrica tres quartes parts dels habitatges són barraques. Poden ser les ciutats els actors que millor poden afrontar el repte de l’exclusió? Poden treballar juntes per al seu reconeixement com a actors internacionals?

Proposta:
Construir xarxes de ciutats a escala mundial, com a grups de pressió (lobbies) que facin sentir la seva veu pròpia en els organismes internacionals. Aprofundir en la democràcia participativa com a eina d’implicació i coresponsabilització dels ciutadans en la presa de decisions públiques.

Postures:
Debat entre les grans i petites i mitjanes ciutats en relació amb la capacitat d’influència en l’Organització de Ciutats i Governs Locals Units del Món creada a París. Posicions divergents que qüestionen l’abast de les organitzacions en forma de xarxes, tant pel que fa a la seva estructura organitzativa com a la democràcia interna en la presa de decisions.

Bones pràctiques:
Constitució de l’Organització de Ciutats i Governs Locals Units del Món. Coalició internacional de ciutats contra el racisme, proposada per la UNESCO. Còrdova: programa educatiu basat en la xarxa Ciutats Educadores Pieve-Emmanuelle: pressupost participatiu que inclou un pla operatiu de factibilitat perquè els ciutadans siguin conscients dels costos d’oportunitat de la presa de decisions.

Conclusions:
Aprovació de la Declaració de Barcelona, que preveu la creació de la Xarxa de Ciutats per la Inclusió Social, vinculada a l’organització de Ciutats i Governs Locals Units, amb el compromís de desenvolupar polítiques públiques en consonància amb les propostes i principis generats en les diferents edicions del Fòrum d’Autoritats Locals de Porto Alegre.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
RS Arquitectura institucional per una democràcia mundial
 
RS Ciutats, drets humans i globalització.
 
AS Fòrum Urbà Mundial
 
IF Ciutat: La dimensió local dels Drets Humans
 
RS La ciutat conquerida