Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Energia i desenvolupament sostenible > Oferta energètica sostenible
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Idea Força Idea Força
Oferta energètica sostenible
Diàleg de referencia: Energia i desenvolupament sostenible

No és possible mantenir en el futur el model energètic actual, que se centra en el consum de combustibles sòlids.

L’actual dependència energètica de recursos limitats i contaminants no és sostenible en el futur. Es fa, per tant, necessari el canvi cap a un model basat en tecnologies netes i que utilitzin recursos renovables. El futur model energètic ha de ser, a més, un model descentralitzat, que produeixi l’energia allà on és consumida. Aquest model descentralitzat, a més d’evitar les ineficàcies vinculades a la distribució, ha de permetre més accés a l’energia als països en via de desenvolupament que no compten amb les infraestructures necessàries en model centralitzat actual, i així es trenca el cercle viciós pel qual la pobresa impedeix l’accés a l’energia i la falta d’accés a l’energia perpetua la pobresa.

Les tecnologies que existeixen actualment, com ara l’eòlica o la solar, o en estat menys desenvolupat, com en el cas de l’ús de biomassa o d’hidrogen, compleixen amb els requisits d’aquest nou model necessari. Tanmateix, progressen molt lentament i augmentar-ne la implantació encara és una realitat molt llunyana.

La causa d’aquest progrés tan lent la trobem en dues circumstàncies vinculades també en una mena de cercle viciós. D’una banda, des d’un punt de vista únicament econòmic, les fonts d’energia renovables no resulten competitives respecte del petroli, carbó o gas. De l’altra, en l’actual mercat energètic en què es valora bàsicament el preu, els sectors econòmics o industrials no inverteixen en tecnologies que requereixen llargs períodes de maduració. Amb tot, sense una forta inversió en recerca i desenvolupament en aquestes tecnologies és difícil que millorin l’eficàcia i el cost i que puguin arribar a ser competitives.

Per trencar aquest cercle i avançar decididament cap a un nou model sostenible es reclama, en primer lloc, que la protecció ambiental i el mercat competitiu siguin compatibles, i en el preu dels combustibles sòlids es tenen en compte els costos ocults en salut i medi ambient, que actualment s'externalitzen. Es denuncia, a més, la falta d’inversió en tecnologies netes, que es demana ja com una urgència que només pot ser fruit d’un impuls polític en aquest aspecte.

Problemàtica:
Actualment, el total del consum energètic a tot el món depèn en un 80 % de la utilització dels anomenats combustibles fòssils (petroli, carbó, gas), mentre que només s’obté un 2 % de les anomenades energies renovables, com ara l’eòlica o la solar. La continuïtat en la dependència d’aquestes fonts energètiques presenta un greu problema de sostenibilitat que es basa en dos elements: la limitació dels recursos naturals que utilitza i l’efecte contaminant que produeix quan es transforma en energia.

Efectivament, el gas, el carbó i sobretot el petroli són recursos naturals limitats. Tenint en compte els actuals nivells de consum, molts experts creuen que les reserves petrolíferes s'esgotaran d'aquí a 30 o 50 anys, una mica més en el cas del gas. També es prediu que les futures situacions d’escassesa seran inevitablement font d’inseguretat política, fragilitat econòmica, i fins i tot conflictes bèl·lics. Pel que fa als efectes ambientals, també són cada vegada més els científics que estableixen una relació directa entre les emissions de diòxid de carboni que provoca la utilització d’aquests combustibles i els canvis climàtics experimentats durant els últims anys, com ara el desglaç als casquets polars, un augment mitjà de la temperatura global o la sèrie de fenòmens atmosfèrics coneguts com «El Niño».

Proposta:
A causa de la urgència del problema i de la falta d’altres opcions eficients es planteja la possibilitat de tornar a una energia nuclear amb dosis més elevades de seguretat com a única alternativa possible al canvi climàtic que produeixen els combustibles fòssils. - Creació d’un fons global de 50.000 milions de dòlars per a la investigació de noves fonts d’energia alternatives. - Reducció o eliminació total dels impostos sobre els anomenats biofuels. - Necessitat d’un mercat energètic transparent que reflecteixi els costos externalitzats en la salut i el medi ambient de les fonts energètiques tradicionals.

Postures:
A causa de la urgència del problema i de la falta d’altres opcions eficients es planteja la possibilitat de tornar a una energia nuclear amb dosis més elevades de seguretat com a única alternativa possible al canvi climàtic que produeixen els combustibles fòssils. - Creació d’un fons global de 50.000 milions de dòlars per a la investigació de noves fonts d’energia alternatives. - Reducció o eliminació total dels impostos sobre els anomenats biofuels. - Necessitat d’un mercat energètic transparent que reflecteixi els costos externalitzats en la salut i el medi ambient de les fonts energètiques tradicionals.

Bones pràctiques:
Una directiva europea creada a partir de la publicació del Llibre Verd de la Comunitat Europea fixa per al 2010 l’objectiu d’un 22% d’energies renovables en el conjunt de la producció energètica de tots els països que pertanyen a la comunitat. - El protocol de Kyoto pot potenciar la inversió en tecnologies més netes a l’hora d’introduir un cost econòmic a l’emissió de diòxid de carboni. Aquest protocol, però, no ha estat ratificat per països altament emissors, com ara els EUA i Rússia. - Des de fa dos anys circulen per Barcelona tres autobusos d’hidrogen. Aquests vehicles funcionen amb bombones de gas amb hidrogen comprimit i no generen emissions de gasos contaminants ni soroll. L’empresa BP ha construït l’estació que genera i emmagatzema l’hidrogen per a aquests autobusos. Amb aquest projecte, que encara està en fase de prova, Barcelona participa en el programa CUTE (Clean Urban Transport in Europe), que promou la implantació de piles d’hidrogen com a energia neta per al transport públic. - Toyota comercialitza un cotxe híbrid que combina l’ús d’un motor elèctric amb el convencional de combustió. La companyia està fent una forta inversió en R+D per dissenyar un vehicle elèctric que tingui autonomia i no necessiti grans volums de bateries.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
AS Energia i desenvolupament sostenible
 
IF Demanda energètica sostenible
 
RS Panel 3. Riscos ambientals: qui pagarà la factura?
 
RS Panel 1 Energia i Desenvolupament: és possible un altre model energètic?
 
RS Panel 4 Energia i hàbitat humà: podem fer una vida quotidiana energèticament més sostenible?