Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Contribuint a l’Agenda Global > Una acció responsable per a aconseguir el canvi
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Idea Força Idea Força
Una acció responsable per a aconseguir el canvi
Diàleg de referencia: Contribuint a l’Agenda Global

Davant el dèficit d’actuació dels governs i els organismes internacionals per donar resposta a les necessitats dels habitants del planeta, les ONG i la societat civil en general han ocupat bona part de l’espai per resoldre problemes globals, com ara la pobresa o el subdesenvolupament. Les institucions internacionals i els governs han d’aprofitar el coneixement d’aquests agents per trobar vies de solució efectives i assumir així la seva responsabilitat.

Actualment les desigualtats són molt marcades, malgrat que s’ha reduït el nivell global de la pobresa (del 29% de 1990 a un 23% el 1999). Prop de 1.200 milions de persones sobreviuen amb menys d’un dòlar al dia i els ingressos mitjans als 20 països mes rics del món són 37 vegades superiors als ingressos mitjans als 20 més pobres. En aquest marc de desigualtat, a més, s’agreugen els conflictes armats i les violacions dels drets humans. La situació posa al descobert un buit entre les governs i els organismes internacionals i les urgents necessitats dels ciutadans.

En aquest context apareixen els agents del canvi, que no són més que les ONG i els ciutadans de la societat civil que s’organitzen i decideixen actuar davant d’aquests problemes perquè l’esvoranc de la desigualtat desaparegui. Però, més enllà dels èxits aconseguits, cal una acció responsable i eficaç dels governs i les institucions i no carregar de responsabilitats els actors de la societat civil. A més, les institucions internacionals i els governs han d’aprofitar el treball dels experts de les ONG i les fundacions per prendre les accions d’una manera més efectiva. Bones pràctiques com les tasques que fa l’ONG Transparency International, que treballa coordinadament amb tots els sectors, són un exemple a seguir per trobar una solució global als problemes de la societat.

Problemàtica:
Prop de 1.200 milions de persones sobreviuen amb menys d’un dòlar al dia. Els ingressos mitjans dels 20 països més rics són 37 vegades superiors als dels 20 països més pobres. Entre els països amb més desigualtats internes, el 20% de la població més pobra rep poc més del 2% de la renda nacional. Recrudescència de les accions terroristes, aparició de nous conflictes armats. Violacions dels drets humans.

Postures:
Kumi Naidoo, secretari general i conseller delegat de CIVICUS, va destacar els tres nivells en què actuen les ONG: 1) Nivell micro: mitjançant la prestació de serveis a les persones més vulnerables, especialment quan els governs no compleixen aquestes funcions. En aquest sentit, va remarcar que els governs haurien d’aprofitar els coneixements de les ONG per afrontar els problemes de la societat. 2) Nivell macro: influir en els organismes internacionals perquè actuïn a favor dels sectors desprotegits. 3) Nivell global: interactuar globalment, ja que els problemes locals s’han d’afrontar multilateralment i d’una manera global. Kumi va destacar que "les ONG són una forma d’expressió de la ciutadania i entendre la democràcia com el simple fet de votar és una equivocació molt perillosa". Diego Hidalgo, president de FRIDE (Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior), va destacar que les ONG cobreixen un buit deixat pels governs que no és més que el reflex d’una crisi de les democràcies. Hidalgo va dir que hi ha dues teories sobre la solució als problemes: o els solucionen els governs o els resol el mercat, però aquestes dues teories no són pràctiques i la tasca de les ONG està cobrint aquest buit. Lena Slachmuijlder, de l’Studio Ijambo de Burundi, va explicar com les ONG han aconseguit en aquest país disminuir la taxa de violació de les dones i els conflictes regionals, a partir de programes concrets. Muzong Kodi, director per a Àfrica i Orient Mitjà de Transparency International, va destacar que l’organització que representa, que va ser creada el 1993 per un grup d’homes cansats de la corrupció, serveix "per a omplir el buit que existeix entre els governs i les institucions internacionals i la societat civil". Va remarcar que per lluitar contra la corrupció cal un treball en conjunt entre els estats, les institucions internacionals, la societat civil i les empreses privades. Daniel Lubetzky, conseller delegat i fundador de Peaceworks Foundation, va destacar que la seva institució treballa en la cooperació dels ciutadans que estan dividits pel fet de viure en zones de conflicte. Charmian Gooch, de Global Witness del Regne Unit, va destacar la necessitat de pressionar els governs i les empreses per solucionar aquests problemes i es va lamentar de la manca de mecanismes internacionals. El director general de Metges Sense Fronteres (MSF), Rafael Vila-Sanjuan, va afirmar que "avui dia les decisions que es prenen estan massa lluny de les persones que en pateixen les conseqüències". En aquest sentit, va demanar més responsabilitat dels estats i va afirmar que "nosaltres som els pegats que cobrim aquestes mancances".

Bones pràctiques:
Global Witness, Regne Unit: lluiten contra l’explotació dels recursos naturals i la violació dels drets, especialment on els recursos com la fusta, l’oli i els diamants s’utilitzen per a finançar i perpetuar la corrupció i els conflictes. Transparency International: organització no governamental a escala mundial dedicada a combatre la corrupció; congrega la societat civil, el sector privat i els governs en una àmplia coalició global; aglutina més de 90 ONG. Peaceworks Foundation: és una plataforma global dissenyada per ajudar la gent a solucionar els seus problemes a les zones de conflicte d’Orient Mitjà, a partir de la cooperació. Metges Sense Fronteres: és una organització privada, independent i aconfessional que té el seu origen en l’inconformisme de dos grups de metges que van coincidir a França a principis dels anys setanta. Uns havien estat testimonis del genocidi de la minoria Ibo durant la guerra de secessió de Biafra (Nigèria, 1968) i se sentien frustrats davant de l’obligació de guardar silenci que els exigia l’organització per a la qual treballaven. Uns altres acabaven de comprovar sobre el terreny la descoordinació i la falta de mitjans amb què es va atendre les víctimes de les inundacions que el 1970 van arrasar el Pakistan Oriental (actual Bangla Desh). Aviat van coincidir que l’acció humanitària s’havia d’adaptar als nous temps. Actualment té seus a 18 països, està present a més de 80 i cada any envia als diferents escenaris de crisi més de 3.000 professionals de 45 nacionalitats, que col·laboren amb uns 10.000 professionals locals. És una tasca que es pot dur a terme gràcies a més de 2 milions de donants de tot el món i a un elevadíssim nombre de col·laboradors. MSF porta assistència sanitària a les poblacions en perill, en aquelles situacions on no es respecten els drets fonamentals de tot ser humà. Reporters sense Fronteres: formada per defensar la llibertat de premsa a escala mundial. Max Havelaar Foundation: organització mundial per al comerç just. Human Rights Watch: realitza constantment investigacions sobre violacions dels drets humans a més de setanta països d’arreu del món. FRIDE (Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior): és una organització privada, independent i sense ànim de lucre, amb seu a Madrid, l’objectiu de la qual és contribuir a la consolidació de la democràcia, la pau, el respecte dels drets humans i el desenvolupament humà al món. Mitjançant projectes, estudis, anàlisis, publicacions, debats i activitats d’informació pública, fomenta tant la reflexió com l’acció directa sobre aquestes qüestions i contribueix a l’orientació de les polítiques públiques cap a l’assoliment dels seus objectius. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation. L’organització no lucrativa CIVICUS promou iniciatives de la societat civil sobre una base global i treballa a 105 països. És una xarxa global d’organitzacions no governamentals i de fundacions que representen la societat civil. Studio Ijambo: Treballa en la resolució de conflictes i en la lluita per la no violació dels drets humans a diversos països d’Àfrica. The Philanthropic Initiative.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
AS Congrés Mundial sobre moviments humans i immigració, un repte per al segle XXI
 
AS Article de síntesi - Salut i desenvolupament, els reptes del segle XXI
 
IF Corrupció, mafiocràcies i pobresa
 
RS Sessió inaugural, sessió de cloenda i una “guia del Diàleg”. Diàleg “Contribuint a l’Agenda Global”
 
RS Intervencions en salut