Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > 18a Conferència Mundial del Voluntariat IAVE 2004 > Immigració, igualtat i convivència: un repte pel voluntariat social
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Resum sessió Resum sessió
Immigració, igualtat i convivència: un repte pel voluntariat social
Diàleg de referencia: 18a Conferència Mundial del Voluntariat IAVE 2004

La presència de ciutadans nouvinguts i en situació de desigualtat de drets és una realitat que afecta el conjunt de la societat, i no només les administracions o entitats que s’adrecen específicament a la població immigrada. Les associacions de voluntariat social no són alienes a aquesta realitat. Són moltes les entitats de serveis socials i de proximitat que han vist com en poc temps ha augmentat el nombre d’usuaris nouvinguts. Aquesta situació suposa un nou repte per a les entitats i per al voluntariat social, ja que es troben amb ciutadans que no són reconeguts com a tal. Davant d'aquesta situació, les entitats es plantegen, d'una banda, la necessitat d’una reflexió sobre el fet migratori i la diversitat cultural que els permeti la recerca d’estratègies comunes per tractar i gestionar aquests fenòmens i donar respostes a les demandes dels nous ciutadans. D'altra banda, miren de trobar fórmules per fer públic el seu diagnòstic i les seves propostes.

Aquesta necessitat expressada per les entitats la recull la Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS). La unitat territorial de Barcelona d'aquesta associació s'ha encarregat de coordinar aquesta sessió. La FCVS, a través de la Taula d’Entitats d’Immigració, ha dut a terme un procés d’anàlisi i concreció de les necessitats esmentades, i ha plantejat una estratègia a llarg termini de treball en aquest àmbit que preveu dues fases: » Creació d’espais de debat, reflexió i formació al voltant de la tasca de les entitats dedicades al fet migratori, a partir de les experiències de les associacions. Aquesta formació els ha de permetre incorporar el tractament de la diversitat en les entitats de voluntariat social. Aquesta primera fase ja ha estat realitzada. » Elaboració d’un document –quadern– que permeti la difusió de les necessitats socials que estan cobrint les entitats de voluntariat, així com el seu diagnòstic, conclusions i propostes. Aquest quadern es troba actualment en fase d’elaboració i és el que es vol presentar en el marc de la 18a Conferència Mundial del Voluntariat.

Presentació del quadern:

A finals del 2002, després de la celebració de l’any internacional del voluntariat, calia mantenir l’impuls. Això es podia fer mitjançant un tema transversal que permetria prendre el pols a les entitats. Aquest tema era la IMMIGRACIÓ, ja que es tracta d'un tema que té un fort impacte en la convivència i és un repte per a les entitats. Per tal de saber l'abast de la immigració dins de les entitats de voluntariat, es va demanar assessorament a SOS Racisme. Amb l'ajuda d'aquesta organització es volia estudiar com la immigració afectava l’estructura de les entitats i la seva quotidianitat. En una primera fase de l'estudi es van generar 4 taules de treball i es van fer diverses jornades de formació interna, durant les quals es va detectar la necessitat del treball en xarxa i la importància del paper de les entitats per cobrir mancances bàsiques. La segona fase (febrer-juny 2004) es va basar en l'extracció d'informació mitjançant qüestionaris i entrevistes a membres d’entitats per esbrinar quins canvis havien sofert, i quines millores havien experimentat els seus serveis o activitats, en relació amb l’administració, amb altres entitats, etc.

Les conclusions del quadern són, bàsicament:
- Les entitats són la xarxa social alternativa –l'única en el cas dels sense papers– per a la integració de la població immigrada.
- Cal més coordinació per conèixer i atendre totes les mancances d’aquesta població.
- Manquen recursos públics destinats específicament a la població immigrada, per no entrar en competència amb els recursos destinats a la població que es troba ja en situació precària.
- Cal una reforma de la Llei d’estrangeria, especialment per fer visible i combatre l'economia submergida.
- És necessari reduir el temps de tramitació de la documentació.

La resposta de les entitats de voluntariat pel que fa al fenomen de la immigració ha anat sempre per davant de la reacció de l’Administració, ja que aquestes organitzacions tenen una major capacitat d'adaptació a les dificultats.

Les entitats han adaptat serveis intentant no crear serveis nous específics per tal que els usuaris ja existents no en surtin malmesos. Des de les entitats es percep que se supleixen les obligacions de l’Administració en lloc de complementar-se, que seria més eficaç. Les entitats reclamen que es redefineixin les polítiques d’immigració.

Propostes de futur:

En relació amb l’Administració:
- modificar la Llei d’estrangeria i l’accés a la regularització
- polítiques clares i actives que afavoreixin la integració
- plans d’acollida
- augment dels recursos


En relació amb la societat:
- sensibilitzar sobre els drets dels immigrants
- educar en valors i drets humans
- crear espais comuns de trobada
- facilitar i potenciar el coneixement del país d’acollida

En relació amb les entitats:
- treball en xarxa i coordinació de serveis
- formació de voluntaris i professionals
- incidir en les polítiques públiques
- difondre les mancances del sistema i el treball de les entitats

Problemàtica:
La presència de ciutadans nouvinguts és una realitat que afecta el conjunt de la societat, suposa un nou repte per a les entitats i el voluntariat social, per treballar i gestionar la diversitat i donar respostes a les seves necessitats.

Proposta:
La proposta presentada és la necessitat de fer una anàlisi i concreció de les necessitats dels nouvinguts, per poder treballar amb una estratègia concreta, a més de la modificació de la Llei d'estrangeria a fi de poder tractar els nouvinguts com a ciutadans que són.

Conclusions:
Des de les entitats es percep que supleixen les obligacions de l’Administració i no es complementen, tal com hauria de ser. Les entitats reclamen la redefinició de les polítiques d’immigració.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
RS Grup de treball 3: Drets culturals i de l’educació i administració regional i local
 
IF El desafiament de la integració com a font de canvi i desenvolupament.
 
IF L’educació no formal com element fonamental d’educació per a la pau
 
IF Gestió local, bilateral i multilateral. Una sortida als conflictes.
 
RS Dret a la ciutat: Conclusions
 

Els més de 800 Resums de Sessió que s’han generat durant els 141 dies de diàlegs al Fòrum BCN 2004 han estat realitzats gràcies a la participació de més de 70 estudiants i llicenciats universitaris, als quals agraïm el seu esforç desinteressat.