Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Festival Mundial de la Joventut > El canvi és a les teves mans
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Resum sessió Resum sessió
El canvi és a les teves mans
Diàleg de referencia: Festival Mundial de la Joventut

Gente Nueva neix com una organització no governamental a Mèxic, tot i que ha experimentat una expansió important arreu del món, i ha adaptat sempre les seves estructures a les característiques socials i culturals dels països on s’assenta.

L’objectiu de Gente Nueva és formar la joventut, tant de Mèxic com de tota l’Amèrica llatina. Per aconseguir-ho, ha volgut crear una xarxa de relacions personals entre els joves, i els ha fet participar en una sèrie d’actes, com conferències o accions de voluntariat.

La missió d’aquesta ONG, en paraules dels seus representants, és fomentar valors. Aquests valors es recullen en un decàleg elaborat per l’organització, i entre ells hi ha la virtut, la lleialtat, l’honestedat i l’ètica. Gente Nueva s’inscriu en la promoció d’uns "valors universals" que ells mateixos anomenen humanisme, rebutja qualsevol adscripció ideològica o tendència política i es declara aconfessional (malgrat que la seva fundadora va ser la Mare Teresa).

Són tres els mitjans que Gente Nueva fa servir per comunicar-se amb la societat:
- Mitjans de comunicació: revistes dirigides a joves universitaris, amb un llenguatge senzill, perquè el puguin comprendre fàcilment.
- Programa de col·laboració amb empresaris, amb l’objectiu de conscienciar els dirigents de l’activitat privada de la seva responsabilitat social.
- Internet: el lloc web de l’organització, www.gentenueva.com, encarregat de difondre les accions d’aquesta ONG a la xarxa. Gente Nueva no és una ONG per al desenvolupament la finalitat principal de la qual sigui solucionar les necessitats bàsiques de la població amb més dificultats, com ara subministrar aliments, roba o medicaments als sectors marginals dels seus països. Ans al contrari: la seva missió és treballar amb joves líders en diferents àmbits i abastar totes les disciplines científiques o humanístiques dels països on actua.Tot al contrari, la missió d'aquesta ONG és treballar amb joves líders de diferents àmbits, abastant la totalitat de disciplines científiques o humanístiques dels països en els que actua. Es tracta d’una organització en xarxa que dóna prioritat a les relacions entre els seus membres i l’acció comuna, en grup. D’aquesta manera, i mitjançant accions diverses, s’aconsegueix que els quadres universitaris tinguin contacte amb la realitat del seu país. Es tracta d’una entitat conscient del seu àmbit d’acció en un col·lectiu específic: l’elit. Aquest fet també es manifesta en la seva organització interna, en la qual s’estableix una jerarquia (formal o informal) que, en paraules dels membres de Gente Nueva, fa que «nosaltres treballem del vèrtex a la base», és a dir, de dalt a baix.

Gente Nueva organitza diverses activitats, entre les quals destaquen com a més importants (en termes monetaris) les conferències internacionals. De fet, les dimensions d’aquesta empresa són tan grans que s’ha creat una "agència de ponents" per preparar les conferències que s’han de dur a terme. Es tracta d’una activitat per la qual Gente Nueva rep un tant per cent, pel fet d’establir una sèrie de contactes amb diferents personalitats nacionals i internacionals dedicades a donar conferències d’acord amb les directrius de l’ONG, encarregada d’aquests esdeveniments.

Una altra de les grans activitats que duu a terme és un màster d’estiu en lideratge. Com el seu nom indica, va dirigit a les elits politicoeconòmiques de les societats americanes en què desenvolupen la seva activitat, amb l’objectiu de «proporcionar al participant els coneixements i habilitats necessàries per assolir un enteniment profund del concepte de lideratge, així com els diferents tòpics i tipus de lideratge existents, per tal d’identificar i proporcionar les habilitats necessàries per exercir-lo ».

L’èxit d’aquesta convocatòria ha estat tan gran que «els pares dels joves [participants] han decidit unir-se» al projecte de Gente Nueva i, fruit d’aquest interès, s’ha creat un segon màster, dirigit a empresaris.

D’altra banda, cal destacar la tasca de conscienciació que duu a terme aquesta organització sobre determinats temes sensibles, com el consum d’alcohol. En aquest sentit, l’ONG és conscient que els joves tenen llibertat total per fer el que vulguin i no neguen que cada jove tingui una vida personal pròpia. Així, no concentren els seus esforços a convèncer-los de no beure o fumar, sinó a fer-los entendre que n’han de moderar el consum. En virtut d’aquest esperit d’acció, es va signar un conveni de col·laboració entre Gente Nueva i l’empresa de cervesa Coronita, per dur a terme una campanya de conscienciació que promogués el consum moderat de begudes alcohòliques. Veiem, doncs, que l’estreta relació que Gente Nueva manté amb el món empresarial adquireix una importància especial. Aquests contactes entre ells fan possible que l’ONG pugui dur a terme projectes autofinaçats per les seves «pròpies fonts, com la comunitat o les empreses». De la mateixa manera, ajuda a establir contactes personals i laborals que, sens dubte, milloren la capacitat de trobar ponents per a les conferències que volen organitzar. No hem d’oblidar que, fruit d’aquesta relació, tal com hem indicat anteriorment, ha nascut un màster en lideratge, no només per als fills dels líders nacionals, sinó també per a la mateixa elit econòmica llatinoamericana.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
RS Voluntariat corporatiu
 
RS Model de gestió del voluntariat a escala regional i europea
 
RS Voluntariat i universitat
 
RS Com desenvolupar aliances estratègiques amb negocis
 
IF L’explotació laboral a les cadenes de producció de roba globalitzades
 

Els més de 800 Resums de Sessió que s’han generat durant els 141 dies de diàlegs al Fòrum BCN 2004 han estat realitzats gràcies a la participació de més de 70 estudiants i llicenciats universitaris, als quals agraïm el seu esforç desinteressat.