Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > El paper de l´empresa en el segle XXI > Cap a una empresa socialment i mediambientalment responsable
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Idea Força Idea Força
Cap a una empresa socialment i mediambientalment responsable
Diàleg de referencia: El paper de l´empresa en el segle XXI

L’empresa és motor principal de desenvolupament econòmic i de progrés, però ha d’exercir el seu poder d’una manera ètica, sense prioritzar el benefici econòmic sobre aspectes reprovables des d’un punt de vista social o mediambiental.

La idea de responsabilitat social corporativa entén que l’increment de poder de les empreses comporta un increment de la responsabilitat sobre la seva actuació en la societat i el medi ambient. L’empresa socialment responsable no ha de retre comptes únicament i exclusiva als seus accionistes, sinó que, a més, ha de prendre decisions tenint en consideració altres actors socials o stakeholders: treballadors, governs, consumidors, organitzacions socials, etc.

La responsabilitat social corporativa demana un nou model d’integració social de les empreses, un model que entén que no és possible l’existència d’empreses que tinguin èxit en societats fracassades. L’empresa socialment responsable sap que ha de tenir cura del seu mercat i que tan important per a la seva supervivència a llarg termini és la generació de capital econòmic com la creació de valor social i mediambiental, ja que la marca o prestigi n’és el principal actiu i la seva pèrdua crearia consumidors que no volen consumir els seus productes, treballadors que no volen treballar a les seves instal·lacions i inversors que no volen invertir en les seves accions.

Problemàtica:
Les 50 corporacions internacionals més grans gestionen una quantitat de recursos econòmics superiors als gestionats per molts dels governs dels països del planeta. Els avanços del liberalisme econòmic i de la globalització del comerç durant els últims anys han incrementat el poder de les empreses davant del dels governs, de manera que ha augmentat la prioritat d’interessos privats sobre interessos públics.

Proposta:
- Cal que la responsabilitat social corporativa sigui rendible o que almenys la manca d’aquesta resulti econòmicament negativa perquè sigui realment posada en pràctica. Cal que l’empresa trobi l’oportunitat en la responsabilitat. - Unir finançament i responsabilitat social amb elements com els fons d’inversió en empreses socialment responsables o els índexs borsaris com el Dow Jones Sustainability Index genera un avantatge competitiu per a aquelles empreses que opten per comportaments ètics i socialment responsables. - Cal més transparència i accountability per part de les empreses. La informació sobre les seves polítiques i pràctiques resulta fonamental perquè els consumidors puguin “votar” amb les seves decisions de compra sobre l’actuació ètica de les empreses.

Postures:
- Com supervisar la responsabilitat social de les empreses? No hi ha una metodologia universalment adoptada per a valorar empreses des de l’òptica d’un triple resultat econòmic, social i mediambiental, per la qual cosa resulta complicat jutjar quines empreses són realment socialment responsables i quines no. És difícil que el que no pot ser mesurat pugui ser gestionat. - L’actual i creixent entorn empresarial està format per una complexa xarxa de relacions entre empreses, clients, proveïdors, inversors, etc. En aquest entorn en xarxa resulta difícil delimitar les responsabilitats socials de cada un dels actors. - Una demanda més gran de responsabilitats socials a les empreses pot fer que els governs, a qui realment corresponen aquestes responsabilitats en primer lloc, es retirin i retrocedeixin en el seu deure d’assumir-les. - Perill del greenwashing: Algunes empreses poden fer servir la seva adscripció a determinades entitats o la posada en marxa d’alguna iniciativa de responsabilitat social com a forma de màrqueting social o element per a rentar la seva imatge davant de comportaments o polítiques generals no transparents i poc ètics.

Bones pràctiques:
- Global Compact és una iniciativa de les Nacions Unides que vol implicar les empreses en la solució dels reptes actuals del món, cercant la seva actuació en la consecució d’una sèrie de principis en les àrees dels drets humans, el treball i el medi ambient. - L’Institut Ethos de Responsabilitat Social és una ONG brasilera el principal objectiu de la qual és mobilitzar, sensibilitzar i ajudar les empreses a gestionar els seus negocis d’una manera socialment responsable. Actualment compta amb 800 empreses associades que corresponen al 30% del PIB de Brasil. - CorpWatch és una organització dedicada a la vigilància i denúncia dels comportaments no ètics de les empreses. CorpWatch organitza mobilitzacions socials en contra d’actuacions empresarials que no respecten els drets humans, els drets laborals o el medi ambient.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
AS El paper de l’empresa al segle XXI
 
AS Governar la globalització des del treball
 
RS El paper de l’empresa al segle XXI
 
AS Del consens de Washington a una nova governança global
 
IF Model de creixement econòmic en xarxa