Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Diversitat lingüística, sostenibilitat i pau > Ecolingüística: Diversitat i sostenibilitat
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Idea Força Idea Força
Ecolingüística: Diversitat i sostenibilitat
Diàleg de referencia: Diversitat lingüística, sostenibilitat i pau

Aquests són dos conceptes bàsics per al desenvolupament individual de les llengües minoritàries. La idea de la sostenibilitat, basada en la diversitat i en la revitalització, es pren com una analogia amb l’entorn natural i els ecosistemes. Talment com en un ecosistema, la convivència multilingüe pot estar sotmesa a tensions i desigualtats que en facin perillar la seva sostenibilitat. El paper de les institucions estatals i internacionals i les seves polítiques és clau per assegurar un context equitatiu que afavoreixi la sostenibilitat de les llengües.

L'aproximació ecològica a les llengües s’anomena ecolingüística i defensa que diverses llengües puguin cohabitar en una mateixa zona de forma sostenible, és a dir, en un context d’equilibri i repartiment d’usos, en lloc de ser una amenaça les unes per les altres.

Cal un context equitatiu entre les llengües més parlades i les minoritàries, ja que les segones es troben en una situació de fragilitat, sobretot en l'àmbit institucional definit per les polítiques dels estats.

La millor reacció davant d’aquesta situació és una presència activa d'aquestes llengües, que pot començar per la bialfabetització o multialfabetització, i un context internacional favorable a la protecció de la diversitat lingüística.

Problemàtica:
Una llengua minoritària no sol ser tractada com a llengua de ple dret per part de les institucions, sobretot en l'àmbit institucional. En els casos que existeix una política lingüística que reconeix més d'una llengua, a la pràctica manquen recursos i aplicació per a les minoritàries.

Proposta:
Cal que la Unió Europea i altres organismes internacionals promoguin un entorn de sostenibilitat lingüística. L'aprovació de la Declaració Universal de Drets Lingüístics per part de la Unesco és un bon exemple del camí que queda per recórrer.

Postures:
La sistematització de la nova disciplina de l'ecolingüística i la discussió sobre una legislació on s'incloguin polítiques de caràcter sostenible que defensin les comunitats lingüístiques minoritàries. Suzanne Romaine (Universitat d'Oxford) Albert Bastardas.

Bones pràctiques:
La Carta Europea per a les llengües regionals o minoritàries i el Conveni Marc per a la protecció de les minories nacionals, adoptades pel Consell d'Europa són un punt de partida en el qual cal aprofundir. El reconeixement de l'irlandès com a llengua oficial a Irlanda del Nord.

Conclusions:
La clau de la sostenibilitat lingüística es troba en les polítiques lingüístiques dels estats i en la combinació dels principis de personalitat, territorialitat, funcionalitat i subsidiarietat en l'ordenació del multilingüisme (A. Bastardas).

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
AS Concentració d'esforços per a preservar la diversitat lingüística
 
RS Sessió plenària sobre la sostenibilitat.
 
RS Llengües
 
AS Turisme responsable i dinamitzador
 
RS Conclusions dels tallers. Diàleg