Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > 18a Conferència Mundial del Voluntariat IAVE 2004 > Com desenvolupar una visió compartida a les organitzacions de voluntariat
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Resum sessió Resum sessió
Com desenvolupar una visió compartida a les organitzacions de voluntariat
Diàleg de referencia: 18a Conferència Mundial del Voluntariat IAVE 2004

Tallerista: Saskia van Grinsven, CIVIQ (Holanda)
Cotallerista: Sandra Kamerbeek


CIVIQ ha desenvolupat un mètode per elaborar una visió compartida en una organització. Aquest mètode el poden utilitzar coordinadors d’organitzacions de voluntaris i ajuda a estructurar i facilitar-ne la visió, i fa que el procés i la implicació del voluntariat siguin més efectives.
En aquesta sessió CIVIQ presenta els resultats de l’estudi i el mètode per funcionar amb una visió compartida.


Visió i política que han de seguir les organitzacions de voluntaris:
- Visió de l’organització:
«La imatge comuna de què vol aconseguir una organització i el camí que ha de seguir la gent de l’organització per assolir aquest objectiu».
- Quan la gent se sent compromesa amb una imatge comuna, el desig per assolir els seus objectius és un recurs important d’energia i creativitat.


Tenir una visió compartida és molt important per a una organització de voluntaris.

Com és el procés de generar una visió compartida en la teva organització?

Projecte de visió compartida i estratègia a Holanda

Activitats del 2004:
- cerca entre 8 organitzacions de voluntaris
- desenvolupament d’un mètode

Activitats del 2005:
- proves pilot del mètode
- adaptació del mètode final
- difusió del mètode a través de conferències i articles

Aproximació a la investigació

- és una recerca qualitativa
- qüestionaris entre directors, equip i voluntaris
- 4 enquestats per organització
- trobada per discutir els resultats amb els enquestats

La pregunta de la investigació

Com és el procés de generar una visió dins les organitzacions de voluntaris i quin és l’efecte d’aquest procés en l’estructura de l’organització, en les seves relacions internes i externes?

Resultats de la investigació

Per a les organitzacions de voluntaris la visió compartida és important. Però ells tenen una visió compartida en les seves organitzacions?
- En general, les organitzacions comparteixen la mateixa visió.
- Algunes mostren una visió compartida més reduïda.
- Especialment els voluntaris expressen el desig d’entendre més bé tot el procés de generar una visió.
- Les organitzacions amb departaments autònoms o oficines locals tenen menys visió compartida.
Com és el procés de generar una visió?
- Bastant participatiu, amb diverses aproximacions.
- Sovint les fundacions tenen més dirigida l’aproximació, mentre que les associacions utilitzen un procés més democràtic.
- Els directius sovint tenen un rol estimulant. Voluntaris o oficines locals participen del rol.
- Els socis externs no solen participar en el procés.
- Els voluntaris s’impliquen especialment.
Quin és l’efecte del procés en la producció?
- Els directius troben una visió clara amb bases per concretar les estratègies.
- Els voluntaris troben una visió clara important per motivar-se.
Quin és l’efecte en l’àmbit intern? Una visió clara similar a la cooperació:
- Una direcció i un equip de treball amb un bon nivell.
- Entre directius, equip de treball i voluntaris.
- Les grans organitzacions amb locals autònoms mostren menys cooperació. Quin és l’efecte en l’estructura de l’organització?
- Les fundacions solen mostrar menys nivell de democratització que les associacions en què les decisions depenen dels seus membres.
- Per tant, l’estatus legal influeix en l’elaboració del procés d’una visió. Conclusions de la investigació
- Tots els enquestats troben molt important el fet de compartir una mateixa visió.
- En general, l’apreciació del procés de visió és positiva.
- En algunes organitzacions cal millorar alguns aspectes.
- El procés de generar una visió acostuma a ser un procés intern. Les parts externes solen ser consultades de manera indirecta.
- Les organitzacions en procés de canvi i/o amb oficines locals tenen menys visió compartida.
- La visió influeix tant en la producció com en la relació interna.

Mètode per a la visió i l’estratègia

Condicions:
- Les organitzacions són responsables del desenvolupament i la implantació del procés.
- La gent ha d’estar disposada a invertir temps i energia.
- La visió compartida requereix una aproximació participativa.
- El nivell d’implicació de pensadors i implantadors serà diferent segons els mètodes de treball que s’utilitzin.
- El mètode ha de ser adaptat a cada organització i al seu marc de desenvolupament.
Per portar a terme el procés és necessari elaborar un estudi de la urgència i l’abast del procés, així com seleccionar amb cura un grup de representants. Finalment, s’ha de treballar en un taller per analitzar i adaptar els objectius i decidir:
- Què volem conservar
- Què volem eliminar
- Què volem crear
Taller de visió:
- Crear una imatge comuna
- Proposar prioritats i fer un pla d’acords
- Crear un equip responsable de la implantació del projecte
- Implantar-lo en petits projectes per arribar a la visió compartida.

Problemàtica:
La importància que una mateixa organització social mantingui una visió compartida i conegui les estratègies de l’organització.

Proposta:
Utilitzar un mètode participatiu intern per crear un procés de visió compartida.

Conclusions:
Les organitzacions de voluntaris troben que la visió compartida és important per al bon funcionament de l’organització.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
AS 18a Conferència Mundial del Voluntariat IAVE
 
RS Xarxa internacional de suport al voluntariat
 
RS Sessió inaugural "18a Conferència Mundial del Voluntariat IAVE 2004"
 
RS Sessió de clausura
 
RS Voluntariat treballant en xarxa, necessitat o utopia
 

Els més de 800 Resums de Sessió que s’han generat durant els 141 dies de diàlegs al Fòrum BCN 2004 han estat realitzats gràcies a la participació de més de 70 estudiants i llicenciats universitaris, als quals agraïm el seu esforç desinteressat.