Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > 18a Conferència Mundial del Voluntariat IAVE 2004 > Canal Humania
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Resum sessió Resum sessió
Canal Humania
Diàleg de referencia: 18a Conferència Mundial del Voluntariat IAVE 2004

Alberto González, productor de televisió, Xavier Edo, antropòleg, i Vicente Carlos Domingo, representant de la fundació Mundo 21, són els encarregats de presentar un nou projecte relacionat amb el voluntariat en el món audiovisual: el canal Humania.

El primer ponent, Vicente Carlos Domingo, va destacar la importància del sistema interactiu com a mode d’educació alternatiu al tradicional. Amb ell es vol fomentar la divulgació tant de la informació com del coneixement, i fer que arribi a aquells llocs on són necessaris «per al desenvolupament i la dignitat de l’ésser humà». En la seva opinió, si bé és necessari enviar metges a determinades zones del planeta per ajudar la població en termes sanitaris, també és necessari un mitjà per transmetre la informació allà on aquesta presenta un fort dèficit. Domingo manté que la informació de qualitat constitueix la base sobre la qual l’individu pot formar-se i guanyar integritat personal, ja que «un dels valors intangibles més elevats de l’home és la transmissió de la informació». Amb aquest objectiu, la fundació Mundo 21 es proposa utilitzar la banda ampla perquè, juntament amb una xarxa de terminals informàtics per enviar i rebre continguts, contribueixi a l’expansió de la informació i del coneixement arreu del món. Humania estarà formada per tres mitjans diferenciats: » Arts Humania: segell discogràfic, editorial, musical, concerts, esdeveniments, etc. » Imago Humania: productora de televisió, notícies, documentals, cine. » Foro Humania: editorial de publicacions especialitzades en voluntariat i en ciències humanes.

A la junta executiva, juntament amb el consell assessor de la fundació Mundo 21, haurien de sumar-se altres organitzacions no governamentals o fundacions que, a través dels seus mecanismes de participació i representació, ajudaran a encaminar aquest projecte. En aquest sentit, el Canal Universia es concep com una xarxa d’expressió per a tots els col·lectius d’ONG, així com per a totes aquelles accions que tinguin com a objectiu la promoció i implantació de la Declaració dels Drets Humans de 1948.

De fet, els mitjans de què disposa la fundació Mundo 21 –Humania– estaran a disposició de les ONG si així ho consideren necessari. Domingo cita, per exemple, un hipotètic cas en què Metges Sense Fronteres necessiten fer diagnòstic d’algun pacient que estigui allunyat dels seus centres i, per tant, puguin fer-lo gràcies a la tecnologia que la fundació posarà a l’abast de la població del Tercer Món.

Humania suposa un sistema interactiu «per al desenvolupament, per a l’educació i per a l’intercanvi en permanent expansió». Gràcies a ella és possible enviar capital intangible, capital humà i cultura; un conjunt de valors que es transformaran en capital tangible a les societats receptores. Es tracta d’un sistema bidireccional que potencia la cultura per preservar la dignitat. Així, els nens, des de qualsevol terminal, podran rebre informació amb continguts educatius o socials, com ara documentals. Es tracta d’una «educació participativa», ja que existeix la possibilitat de comunicació entre els emissors i els receptors. D’aquesta manera, es transmeten valors que a molts llocs no es comparteixen o que no existeixen, tot i estar previstos a la Declaració Universal dels Drets Humans.

En segon lloc, Xavier Edo va tractar el costat social del projecte, dels valors. En la seva opinió, les anomenades noves tecnologies han d’estar al servei de les ONG; la qual cosa no passa en l’actualitat. En la seva opinió, les ONG apareixen com una nova forma d’entendre les relacions socials, i es constitueixen com un moviment que surt «de la ràbia de les institucions» i que busca construir un món en què els drets humans siguin realment universals, és a dir, de tots. En aquest sentit, l’objectiu final és canviar la societat perquè la discriminació que es produeix actualment no es reprodueixi i, d’aquesta manera, posar-hi fi. Amb aquesta finalitat, és fa necessari denunciar les causes injustes perquè no caiguin en l’oblit i influir en les agendes dels poderosos perquè continguin tant com sigui possible els temes que preocupen –i dels quals depenen– els més humils. Les ONG volen dur a terme el paper d’actors del canvi social. En aquest sentit, Edo fa referència a la crítica constant que reben les ONG com a servidores del poder de l’estat, de qui depenen en gran mesura per finançar-se. En contra d’aquest postulat, Edo afirma que, si bé el poder pot fer funcionar una ONG, «mai no podrà amb el moviment voluntari» en el seu conjunt.

En aquest context, la xarxa adquireix molta importància, ja que fa més profunda la bretxa entre centre i perifèria. En realitat, la globalització ha comportat més desigualtat Nord-Sud en matèria d’informació, ja que l’ha tractada com una mercaderia igual a qualsevol altre producte, quan no ho és. Edo creu que «fan falta mitjans de comunicació nous perquè aquesta societat torni al camí dels drets», així que aquest projecte pretén democratitzar la informació per democratitzar el coneixement. Només així hi pot haver més igualtat entre els pobles del planeta. Potser sembla una utopia, afirma l’antropòleg, però és tècnica, econòmica i socialment possible.

L’última intervenció va ser d’Alberto González, que es va centrar a explicar les característiques pròpies del projecte Humania. En aquest sentit, González va comentar que aquest canal era ja una realitat gràcies a la plataforma Sogecable, on emetien un programa de dilluns a divendres des de l’1 de gener de 2004. El canal Humania s’entén com el canal de les ONG, dit d’una altra manera, el primer canal temàtic mundial d’aquestes característiques. Es tracta, per tant, d’un projecte nou i necessari amb les característiques següents:

- Contingut: tindrà un estil definit per una línia gràfica i editorial pròpia que es caracteritzarà per la seva interactivitat, gràcies a la connexió en xarxa de la fundació Mundo 21. Transmetrà tot tipus d’informació relacionada amb el voluntariat, el medi ambient, l’educació, el desenvolupament sostenible, l’acció social, músiques del món, etc.

Humania també comptarà amb serveis informatius «diferents», és a dir, amb notícies «alternatives» que en tant que sigui possible seran «desenvolupades» (debats, reportatges, etc.) i comptaran amb la participació d’experts i del públic. També es preveu emetre programes «atractius» per al públic general, com ara documentals, ficció o entreteniment.

- Estil: Humania comptarà amb una línia gràfica i so propi, com la resta de cadenes del mercat. El que la diferenciarà de la resta és una línia editorial que comptarà amb un codi deontològic propi, serà independent i mantindrà en tot moment la neutralitat ideològica. Quant als informatius, seguiran el rigor i sentit crític, així com el «respecte al públic».

- Interactivitat: Humania serà accessible per xarxa per possibilitar la intervenció en directe dels telespectadors, ja sigui mitjançant bústies com amb debats televisats. Quant a la interactivitat, destaca la voluntat de crear «seguiment de projectes», és a dir, crear una base de dades mitjançant la qual sigui possible veure l’evolució de les accions dels diversos organismes per telèfon, missatge SMS o Internet, com ara de Nacions Unides.

- Canal exportable: es tracta d’una idea per al món, per la qual cosa els seus programes es podran cedir a altres canals, mentre que es respectin els continguts. A més, es potenciarà la recerca i desenvolupament (R+D) en aquest àmbit.

- Emissió: com a canal, Humania vol convertir-se en el mitjà d’expressió de les ONG, a les quals pot ajudar en àmbits tan importants com la publicitat o la captació de voluntaris; amb vocació de servei públic que emet una informació independent i que permetrà la possibilitat de donacions immediates. En la programació d’una hora amb què compta en l’actualitat a Espanya i Portugal, Humania emet un 90% de producció aliena i un 10% de producció pròpia. Pel que fa al contingut, 25 minuts de programació es reparteixen entre documentals (70%); musicals (15); informatius, debats, agendes, bústia (10); i promocions (5%). Per exemple, el contingut del primer programa a Documania es va distribuir en 25 minuts, dels quals els informatius van ocupar la major part (sis minuts per a Europa, cinc per a Nacions Unides i cinc més per a agenda), cinc minuts es van dedicar a la bústia i uns tres a la continuïtat.

- Finançament: hi ha dos tipus de finançament, el directe i l’indirecte. El finançament directe consisteix en la publicitat mitjançant anuncis, espais patrocinats per franges temàtiques; també subvencions d’espais per part d’institucions com la Unió Europea; reinversió dels beneficis; venda de la marca; i producció pròpia. El finançament indirecte provindrà de la cessió de continguts.

Quant a la publicitat, Humania és conscient que no totes les ONG tenen els mateixos mitjans per anunciar-se en un canal de televisió, per la qual cosa es facilitarà l’accés a les més petites. Les empreses, en canvi, només es podran anunciar si compleixen el «criteri social». Això ens porta al «màrqueting social», que té una definició molt simple: «preguntar als actors socials si el que estan veient és digne o no».

Segons ens confirma Edo, aquest tema serà tractat en el futur codi deontològic que espera aprovar aquesta entitat.

Problemàtica:
La falta d’accés a la informació de determinades zones del planeta, juntament amb la inexistència d’una via d’expressió per a ONG.

Proposta:
Creació d’una xarxa de terminals en països sense accés a Internet, juntament amb la posada en marxa d’un canal de caràcter global que tracti sobre les ONG i tot el que hi estigui relacionat.

Conclusions:
Els terminals en països sense accés a Internet faran disminuir les diferències centre-perifèria que es produeixen en l’àmbit de l’accés a Internet. Per part de les ONG, un canal dedicat als temes que aquestes tracten –Humania– ajudarà a transmetre els valors i drets que propugnen.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
AS Noves ignoràncies, noves alfabetitzacions. Aprendre a conviure en un món globalitzat
 
IF Bretxa Digital / Bretxa Educacional
 
AS VIRTUAL EDUCA. V Trobada Internacional sobre Educació, Capacitació Professional i Tecnologies de la Informació
 
IF Microesferes de comunicació
 
AS Comunicació Audiovisual Global, Diversitat Cultural i Regulació
 

Els més de 800 Resums de Sessió que s’han generat durant els 141 dies de diàlegs al Fòrum BCN 2004 han estat realitzats gràcies a la participació de més de 70 estudiants i llicenciats universitaris, als quals agraïm el seu esforç desinteressat.