Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > 18a Conferència Mundial del Voluntariat IAVE 2004 > Voluntariat i universitat
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Resum sessió Resum sessió
Voluntariat i universitat
Diàleg de referencia: 18a Conferència Mundial del Voluntariat IAVE 2004

Eva Saldaña Buenache, de l’Oficina Ecocampus (Espanya), va presentar el Programa de Voluntariat Ambiental de la Universitat Autònoma de Madrid. Les principals línies d’actuació d’aquest programa, que es recullen a la Carta de Compromís Ambiental de la UAM amb l’Agenda 21, se centren a promoure nous comportaments ambientalment més sostenibles entre la comunitat universitària mitjançant la realització de campanyes i activitats de sensibilització, la promoció d’activitats complementàries de formació en temes ambientals i la integració de criteris ambientals en les directrius de gestió dels campus de la UAM.

El programa es dirigeix des de l’Oficina Ecocampus, on se centralitza la informació ambiental disponible i es coordinen els diferents projectes per a la millora de la qualitat ambiental dels nostres campus: pla per a la recollida centralitzada de paper usat, piles, vidre, plàstics i embalatges, tòners (en col·laboració amb APADUAM); augment de la biodiversitat de fauna i flora; gestió del transport públic i trànsit; control de la contaminació atmosfèrica; aplicació de mesures d’estalvi i augment de l’eficiència en l’ús de l’energia, etc. En aquest marc neix el Programa de Voluntariat Ambiental, que queda recollit dins la Iniciativa UAM-Solidària, amb els objectius següents: » Millorar la situació ambiental dels diferents campus i equipaments de la UAM. » Sensibilitzar la comunitat universitària per impulsar la participació i intervenció en el debat i buscar solucions als conflictes ambientals globals i locals.

Per aconseguir aquests objectius es fan les activitats següents:

» Organització d’activitats culturals relacionades amb temes ambientals: conferències, taules de debat, etc.

» Preparació i realització de recorreguts guiats per conèixer l’ecologia del campus i de l’entorn més pròxim: Monte de Valdelatas, Monte del Pardo, Soto de Viñuelas...

» Participació en actuacions de restauració de zones del campus: viver, plantacions d’arbres al campus...

» Dinamització de tasques de vigilància ambiental: control acústic del campus, censos de vehicles, reciclatge de paper, etc.

» Activitats en col·laboració amb altres ONG ambientals.

» Realització de campanyes de sensibilització ambiental de la comunitat universitària.

» Suport a un full informatiu de notícies ambientals de difusió per Internet.

» Creació de «Comitès ambientals» a cada edifici per a la millora de la qualitat ambiental als centres.

» Estudi de la implicació de la comunitat universitària en activitats de voluntariat ambiental.

» Oferta de voluntariat en espais naturals protegits.

» Difusió de les activitats de voluntariat ambiental.

El conjunt d’activitats de la UAM relacionades amb el medi ambient, emmarcades dins el Projecte Ecocampus, van ser seleccionades pel Comitè Hàbitat Espanyol per representar el nostre país, juntament amb altres experiències, en el Tercer Concurs Internacional de Bones Pràctiques organitzat pel Centre de les Nacions Unides per als Assentaments Humans-HABITAT, que va tenir lloc l’any 2000. El Jurat Independent Internacional va qualificar la nostra experiència amb un GOOD.

Patricia Nabti, de l’Association for Volunteer Services (Líban), amb el títol «Servei d’aprenentatge: escola de programes servei-aprenentatge, voluntariat i serveis de comunitat», va explicar la importància d’utilitzar les activitats extraescolars per treballar amb els nens i nenes la responsabilitat social. «Els joves són un recurs humà molt valuós, i és important formar-los amb consciència de responsabilitat social». Per això, les principals institucions educatives (escoles, instituts, universitats) poden ajudar a desenvolupar les capacitats cíviques de les persones. A més de desenvolupar les capacitats cíviques, està comprovat que es millora el rendiment acadèmic, el sentit de la responsabilitat social i la col·laboració.

La proposta és que a través dels «clubs extracurriculars», més coneguts a Espanya com a activitats extraescolars, es pugui treballar determinats valors i mètodes que desenvolupin en els joves les seves capacitats cíviques. Existeixen dos tipus d’extraescolars:

- centrats en el servei

- sense servei

En el primer grup podem trobar extraescolars generals (on s’aprèn sobre diversos temes) i extraescolars temàtics (per exemple, un extraescolar sobre temes ambientals). Els que són sense servei, en canvi, acostumen a tenir caràcter competitiu (la majoria són de pràctica esportiva) o relacionats amb el rendiment (escacs, ball...). La proposta consisteix a utilitzar aquests tallers o activitats per treballar el voluntariat des de les escoles. Cada escola podria organitzar aquestes activitats extraescolars. Els voluntaris poden ser un grup-classe, un grau, tota l’escola... Les activitats es poden dur a terme en diversos llocs: pati escolar, barri, la ciutat... Fins i tot la periodicitat podria variar segons l’activitat: dia de l’arbre, setmana de la naturalesa, etc.

Tot i que aquesta forma de participació potser té un determinat grau d’obligatorietat, es podrien incentivar algunes conductes realment voluntàries mitjançant premis i/o reconeixements. Per exemple, tothom que faci més de 30 hores de voluntariat obtindrà un premi. En aquest cas, les bases o reglament d’aquesta forma de participació han de ser molt clares, per evitar confusions i desmotivacions. D’altra banda, l’escola també podria assessorar els seus alumnes, a partir de les capacitats i coneixement de cadascú, sobre quin tipus de voluntariat podrien fer en l’entorn de l’escola. En l’àmbit universitari, els alumnes haurien de fer determinades activitats amb responsabilitat social per poder aconseguir el títol de la carrera. En l’àmbit acadèmic també es podria incloure una part de serveis a la comunitat que poden fer amb els seus coneixements acadèmics.

Ponència de Carlos Enrique:

Un destacat grup de professionals –vinculats a l’Alianza Social Uniandina i a diferents organitzacions de desenvolupament social i empresarial– han consolidat un grup d’estudi i treball, que va iniciar, el setembre del 2003, un procés d’intercanvi d’experiències i investigacions en relació amb la situació de l’habitatge rural i el desenvolupament sostenible del camp a Colòmbia.

Entre aquestes entitats es troben: - Organització per a l’habitatge «Mi casita»

- Orvica (ONG)

- Fundación Hogares Juveniles Campesinos

- Unitat d’Explotació Agroindustrial «OROPOLIS»

- Corredores del Caribe, SA, CORCARIBE

- Associació d’Agroturisme del Sumapaz

- Soluciones y Tecnología en Información «SOLYTEC» LTDA.

- Cooperativa de Trabajo Asociado «ORVICOOP» LTDA

- Tomadora y Administradora de Cartera Hipotecaria, TACH SA.

Aquestes entitats, amb el suport de l’Asociación de egresados de la Universidad de Los Andes-Uniandinos, estan construint un model de desenvolupament comunitari ajustat a les condicions actuals del camp colombià. El projecte duu a terme les activitats següents:

- Les universitats i les associacions de professionals i d’exalumnes han de ser font contínua de solucions, ja que tenen una alta responsabilitat social.

- Assessoren joves universitaris perquè facin les tesis doctorals sobre problemes socials reals del seu entorn més proper.

- Treball multidisciplinari (urbanisme, informàtica, sociologia...)

- Interacció permanent de la universitat amb la societat civil i l’administració

- Coordinació de comunitats d’estudiants i exalumnes

- Estructuració de projectes amb entitats i voluntaris

- Disseny de models replicables

- Generació de xarxes i treball en xarxa

- Aplicació de les TIC

- Elaboració de projectes d’alt impacte social

- Sense donacions ni paternalisme

El projecte s’estructura mitjançant un GET (Grup d’Estudi Treball), que s’estructura, alhora, en 5 departaments: producció, infraestructura, financer, treball social i mercadeig, tots ells en connexió directa amb la plataforma tecnològica per al seguiment, control i emissió d’informació. Sidney Pérez, de Focus on Rural Development, Education and Human Values, Inc., de les Filipines, va fer una exposició titulada «Promoció social de responsabilitat a través de la mobilització dels estudiants universitaris». Segons Pérez, a les Filipines els joves estan molt desmotivats. Per aquest motiu, el 1987 es va crear el Programa d’Educació en Valors. Es tracta d’un programa creat a partir d’un estudi que va elaborar el govern filipí i l’empresa McCann-Ericsson.

Aquest programa es construeix en 5 punts i, en aquest cas, Pérez ens va presentar el punt número dos, que se centra en els universitaris. Es va escollir aquest punt perquè aquests joves acostumen a ser més idealistes i entusiastes que la resta. El govern filipí considera la universitat com una font d’energia que cal explotar. De moment, el programa permet que joves voluntaris universitaris facin classes particulars a nens i nenes durant el cap de setmana o a les tardes en escoles públiques o en zones rurals.

Aquesta tasca és molt important, tenint en compte el baix nivell educatiu de la població a les Filipines i les dificultats del govern per garantir una educació primària a tota la població. Tot i que seria molt més eficient poder reformar el sistema educatiu filipí, les classes particulars milloren el rendiment i augmenten les possibilitats de tenir un futur millor, a la vegada que els universitaris generen consciència i responsabilitat social.

La seva entitat treballa molt i coneixen algunes entitats que duen a terme tasques similars, per això volen crear un fòrum per poder reunir-se, intercanviar experiències i divulgar tota la informació que tenen entre totes les entitats que treballen per un futur millor de les Filipines.

Proposta:
Treballar el voluntariat des de les universitats.

Bones pràctiques:
- L’Oficina Ecocampus de la Universitat Autònoma de Madrid
- Projecte de voluntaris universitaris a les Filipines

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
RS Aprendre i educar per al desenvolupament sostenible: el desenvolupament ignora el futur?
 
AS Turisme responsable i dinamitzador
 
RS Treball juvenil en la lluita contra les drogues a la selva del Perú
 
AS Noves ignoràncies, noves alfabetitzacions. Aprendre a conviure en un món globalitzat
 
RS Taller. Educació i cultura
 

Els més de 800 Resums de Sessió que s’han generat durant els 141 dies de diàlegs al Fòrum BCN 2004 han estat realitzats gràcies a la participació de més de 70 estudiants i llicenciats universitaris, als quals agraïm el seu esforç desinteressat.