Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Comunicació i diversitat cultural > Racisme simbòlic - Discriminació no violenta
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Idea Força Idea Força
Racisme simbòlic - Discriminació no violenta
Diàleg de referencia: Comunicació i diversitat cultural

L’estereotipació de l’«altre» per part d’Occident pot dur a la generació d’actituds racistes i discriminatòries cap a les persones pertanyents a les cultures no occidentals.

Els actuals processos de globalització, els fluxos migratoris i la ideologia de la multiculturalitat han generat un augment en la producció de discursos mediàtics sobre l’«alteritat». Les representacions estereotipades i simplificades de l’«altre» que produeixen els mitjans de comunicació estan construint un univers simbòlic discriminatori i racista, que confereix un estatus inferior a les cultures no occidentals. Els mitjans i els seus professionals tendeixen a avaluar el que succeeix en l’esfera de l’«alteritat» sota els seus paràmetres occidentals i generen diferència i confrontació. Hi ha una certa tendència a oferir una visió negativa, desigual i estereotipada dels immigrants i les altres cultures. Aquesta discriminació discursiva i dialèctica de l’«altre» no és merament dicotòmica entre Orient i Occident i entre Nord i Sud, sinó que construeix una jerarquia cultural legitimada sobre la base del país d’origen. Els mitjans de comunicació generen una visió de l’immigrant dividida i estratificada segons la nacionalitat, reafirmen determinades creences arrelades en la societat espanyola, i mantenen i forgen estereotips assumits que poden desembocar en actituds racistes. Aquest fenomen de racisme no violent és denominat «racisme simbòlic» pel professor Muñiz, perquè existeix dins les creences socials i culturals sobre altres pobles i se n’alimenta.

Problemàtica:
Relacions de poder històriques amb altres cultures i estereotips arrelats en la societat. Monopoli mediàtic d’Occident i manca de sensibilització i formació intercultural dels periodistes. Interessos econòmics i polítics. Naturalesa simbòlica de la immigració, debat social i mitjans com a formadors d’opinió pública.

Proposta:
Els professionals de la comunicació haurien d’estar sensibilitzats amb la discriminació cultural i tenir cert coneixement de les cultures i els països tractats, amb la intenció de transmetre una imatge adequada i no estereotipada de la diversitat. Treballar en l’anàlisi crítica de les pràctiques discursives i col·laborar amb els grups immigrants en el seu tractament mediàtic. Fomentar l’associacionisme i afavorir l’accés dels immigrants als processos de producció mediàtica. Formació intercultural per a periodistes.

Postures:
Carlos Muñiz Muriel, professor i investigador a la Universitat de Salamanca Jessica Retis Rivas, Institut Universitari i d’Investigació Ortega y Gasset, investigadora del Doctorat en Amèrica Llatina Contemporània

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
RS Creant el meu lloc: reptes i alternatives
 
RS Percepcions de les migracions
 
AS Noves ignoràncies, noves alfabetitzacions. Aprendre a conviure en un món globalitzat
 
RS La imatge dels altres i els estereotips
 
RS Educació contra el racisme, França