Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Forum d’Autoritats Locals de Porto Alegre – Agenda 21 de la cultura > Ciutats en xarxa
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Síntesi diàleg Síntesi diàleg
Ciutats en xarxa
Diàleg de referencia: Forum d’Autoritats Locals de Porto Alegre – Agenda 21 de la cultura

El Fòrum d’Autoritats Locals de Porto Alegre, reunit excepcionalment a Barcelona amb motiu de la celebració del Fòrum Universal de les Cultures, va impulsar l’acceptació per part de la UNESCO de l’Agenda 21 de la cultura, i va ser un espai de reflexió sobre el paper de les ciutats en un món globalitzat.

La IV reunió del Fòrum d’Autoritats Locals de Porto Alegre va tenir lloc excepcionalment a Barcelona, amb motiu de la celebració del Fòrum Universal de les Cultures. Enguany la reunió tenia dos aspectes centrals: d’una banda, l’aprovació de l’Agenda 21 de la cultura, i de l’altra, la Declaració de Barcelona, amb la proposta de crear la Xarxa de Ciutats per la Inclusió Social, vinculada a l’organització de Ciutats i Governs Locals Units, creada a París la setmana abans de la celebració del FAL com a resultat de la fusió de tres entitats, FMCU, IULA i Metròpolis.

Pel que fa a l’Agenda 21 de la cultura, té per objectiu esdevenir el marc de referència en matèria de política cultural. En adherir-s’hi, les ciutats manifesten el compromís de considerar la cultura com una política transversal per a la inclusió social, i que contribueix, per tant, a fomentar un seguit de valors com la pau, la democràcia, la convivència i el respecte a la diversitat. Les ciutats també són espais on generen noves identitats i noves maneres d’abordar els efectes no desitjats de la globalització, «noves» exclusions com la fractura digital o els processos migratoris, molts dels quals, a més, s’afegeixen a les «velles» exclusions socials i econòmiques presents històricament a les àrees urbanes.

La meitat de la població mundial és urbana, i les ciutats van reivindicar la necessitat de disposar d’una organització internacional que reflecteixi la seva importància, així com la necessitat de reconeixement en els organismes internacionals. Les ciutats també són l’àmbit on els ciutadans poden implicar-se a través de pràctiques de democràcia participativa, i el nivell on cal definir les polítiques públiques orientades a lluitar contra l’exclusió social, des de l’educació a la sanitat o els serveis socials. És necessari que les ciutats disposin de més recursos i competències, i que els estats es descentralitzin encara més atorgant més poder a les ciutats.

Amb l’aprovació de l’Agenda 21 de la Cultura el FAL va manifestar la intenció de presentar-la al Fòrum Urbà Mundial de Nacions Unides que se celebrarà a Barcelona al mes de setembre del 2004, per tal que esdevingui document de referència a escala mundial. L’objectiu que té és promoure el desenvolupament cultural en l’àmbit local, considerant la cultura com un dret humà que cal promoure i protegir amb la definició d’una agenda global.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
IF Ciutat global, govern local
 
AS Espai urbà col·lectiu: noves perspectives
 
AS Fòrum Urbà Mundial
 
RS Ciutats, drets humans i globalització.
 
RS Grup de treball 1: Drets Humans i administració regional i local. Aspectes Generals. Qüestions legals i constitucionals.