Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Energia i desenvolupament sostenible > Demanda energètica sostenible
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Idea Força Idea Força
Demanda energètica sostenible
Diàleg de referencia: Energia i desenvolupament sostenible

Tan important o més que trobar noves fonts d'energia és aconseguir l'eficiència energètica en la que ja consumim: la millor energia és la que no s'ha de produir.

Alguns experts opinen que per resoldre els apressants problemes que deriven de l'energia (escassesa, pol·lució, etc.) no n'hi hauria prou amb establir-ne el consum sinó que s'hauria de reduir urgentment. Per tant, en el futur que hauria de ser ja present no ens hauríem de preocupar tant d'on traiem l'energia com de la manera en què la gastem i per què la volem.

Es fa necessària, per tant, una cultura que tendeixi a aconseguir el mateix però consumint menys. La veritable demanda no és d'energia, sinó dels serveis que procura: transport, llum, climatització, etc. Aquests serveis es poden aconseguir si utilitzem molta menys energia, aplicant tecnologies ja existents als sistemes tradicionals de producció i distribució energètica o canviant la manera en què dissenyem les nostres ciutats o construïm habitatges.

Per exemple, un model de generació d'energia descentralitzat evitaria moltes de les ineficàcies que provoca la distribució a través d'extenses línies elèctriques o que obliga el transport de combustible a molts punts dispersos. En aquest sentit, també és energèticament costosa la ciutat extensa de baixa densitat residencial que manté allunyats en l'espai elements que han d'estar funcionalment a prop.

Finalment, també en la construcció dels habitatges, en què es calcula que es consumeix un 40 % de l'energia, seran vitals les pràctiques d'eficiència energètica. El disseny haurà de tenir en compte l'optimització dels rendiments tant passius (orientació, ventilació, aïllament, aprofitament d'il·luminació natural) com actius (captació termosolar, fotovoltaica o eòlica).

Problemàtica:
Els països desenvolupats consumim molta més energia de la que realment necessitem, vivim en un estat d'obesitat energètica. Hi ha càlculs que situen al voltant d'un 45 % l'energia consumida per les ineficàcies dels sistemes de producció, distribució i consum d'energia actuals. És a dir, si adoptéssim polítiques d'eficiència energètica podríem deixar de malgastar entre un terç i la meitat de l'energia sense necessitat de renunciar als nostres nivells de confort actuals.

Proposta:
Potenciació de l'«arquidiversitat» o adaptació dels edificis a les condicions climàtiques del lloc en què són construïts. - Educació dels consumidors en una cultura sobre el cost del manteniment energètic dels edificis de la mateixa manera que avui existeix una cultura en la presa de decisió de l'adquisició d'un vehicle. - Potenciació del concepte de smart grid. El control digital dels fluxos de càrrega pot aconseguir més eficiències en la distribució d'electricitat. - Normativa que reguli les ineficiències de l'enllumenat públic de les ciutats.

Postures:
L'energia continua oferint-se a un preu relativament barat com perquè el consumidor sigui conscient que la malgasta. - El consum de llum es continua considerant com a forma d'estatus social. Les mateixes ciutats tenen més il·luminació nocturna de la necessària. - La liberalització del mercat energètic ha reduït la inversió en tecnologies que puguin oferir més eficiència energètica en la producció i distribució. Davant les inversions a llarg termini s'opta pel benefici a curt termini. - Per molta energia que es produeixi, per naturalesa l'ésser humà sempre en voldrà més. És necessari, per tant, un pacte social sobre el consum. - El malbaratament més gran d'energia es produeix en els serveis urbans i no tant a les indústries, que han millorat la seva eficiència energètica en els darrers anys. Per tant, són més responsables de les ineficiències els alcaldes que no pas els propietaris de les indústries. - Actualment s'inverteix molt més en la construcció de noves centrals generadores que en la construcció d'edificis energèticament eficients.

Bones pràctiques:
La disposició urbanística dissenyada per Cerdà a finals del segle XIX ja preveia un màxim aprofitament solar de les illes d'edificis. - La turbina de cicle combinat instal·lada a l'àrea del Fòrum produeix amb el mateix combustible el doble d'energia de la que generava la turbina anterior.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
AS Energia i desenvolupament sostenible
 
IF Oferta energètica sostenible
 
RS Panel 1 Energia i Desenvolupament: és possible un altre model energètic?
 
RS Panel 3. Riscos ambientals: qui pagarà la factura?
 
RS Panel 2. Escenaris energètics: són energèticament obeses les societats desenvolupades?