Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Promoure la convivència i la seguretat a la societat de la informació > Prevenció de riscs i disminució de les vulnerabilitats
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Resum sessió Resum sessió
Prevenció de riscs i disminució de les vulnerabilitats
Diàleg de referencia: Promoure la convivència i la seguretat a la societat de la informació

El seminari de prevenció de riscs i disminució de vulnerabilitats referent a la protecció de la persona es planteja des de la perspectiva de considerar “ que el desenvolupament de les noves tecnologies en el conjunt del planeta pot aportar una esperança “, com comenta Line Kleinebreil , directora del Centre Col·laborador de l’Organització Mundial de la Salut a París . Cal tenir sempre en consideració on es troba la frontera per tal que les noves tecnologies no interfereixin, però sí garanteixin, la llibertat individual.

En aquesta sessió del seminari es parla del control i la gestió de la identitat digital com a dret fonamental de les persones; dels projectes d’identitat digital a Europa ; del projecte de Carta dels Drets dels Ciutadans en matèria de seguretat pública; de la visió comunitària de la seguretat; de la inclusió i el desenvolupament social a Tanzània , i del projecte de Municipi Saludable realitzat a Envigado , Medellín ( Colòmbia ).

A la societat de la informació “ el control i la gestió de la identitat digital són un dret fonamental per a les persones “, diu Manuel Medina , director del esCERT-UPC i president de l’AEFTIC i InetSecur, CTO, de Barcelona . La identitat elimina barreres geogràfiques i culturals, i per aconseguir que sigui reconeguda a nivell mundial hi ha d’haver un reconeixement mutu per part de tots els organismes i uns mecanismes de revocació d’aquestes credencials.

La identitat digital (e-identity) és la manera de ser coneguts i d’associar un component electrònic a una persona física. Aquesta identitat és necessària per fer operacions de comerç electrònic (e-commerce), per exercir els drets participant en els òrgans de govern de les regions o localitats (e-governance) i també per treballar amb els bancs (e-banking). Els drets de la e-identity són: confidencialitat, anonimat, autenticitat de l’origen i conservació de la pròpia identitat. “ El dret de ser nosaltres mateixos al món virtual passa per l’associació de la identitat física amb la virtual “, assegura Medina .

José Luis Díez , responsable del projecte de DNI-e de la Direcció General de Policia d’ Espanya , assenyala que el procés d’identitat digital ha de ser completament segur. En la gestió de la identitat digital es plantegen moltes preguntes: qui gestiona els accessos, qui controla les identitats, etc. “ Si el procediment d’identificació física és complex, en el món digital ho és molt més “, comenta Díez . Cal legitimar l’origen i tenir un registre fort que permeti la garantia a la cadena de seguretat, el procés i la salvaguarda de dades durant el procés d’identificació. Tanmateix, apunta que “ en el món actual no fem servir ni la desena part de mesures de seguretat que exigim del món virtual perquè no hi estem acostumats “. Per exemple, en la vida quotidiana deixem la targeta de crèdit perquè ens cobrin a un restaurant, quan és un element altament falsificable. Al món electrònic falta generar confiança; l’ús de tots aquests mètodes, com la firma electrònica, és poc utilitzat pels ciutadans. A la Unió Europea hi ha un comitè per promoure la firma electrònica, que està regulada per la normativa europea. A En Espanya el DNI que faciliti la identitat digital és un projecte iniciat fa quatre anys, que té una maqueta en funcionament.

En matèria de seguretat pública és necessari que es defineixin les prestacions exigibles al sistema i es garanteixin els mitjans. Per a Jesús Solores , coordinador territorial del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya , “ els usuaris són portadors d’uns drets que el sistema ha de definir com a garantia d’on comença i on acaba la responsabilitat de l’Administració i del ciutadà “. Tot això quedaria recollit en el projecte de Carta dels Drets dels Ciutadans en matèria de seguretat pública, document elaborat conjuntament amb el jutge Eduard Paricio .

La seguretat és un valor i un dret fonamental que genera deures en els ciutadans i en l’Administració “, comenta Solores . Però els ciutadans no sabem què es pot esperar i exigir del sistema de seguretat públic com a prestació social a què tots tenim dret. L’objectiu del sistema és la satisfacció d’aquest dret fonamental.

John Lubuva , director de la municipalitat d’ Ilala , a Dar-es-Salaam ( Tanzània ), ha destacat la importància de la seguretat com a dret bàsic, essencial per al desenvolupament humà sostingut. “ A la societat sempre podem trobar conflictes, que es converteixen en negatius quan es decanten cap a la violència i les solucions no es fan d’una manera pacífica “, assegura Lubuva . Cal posar en funcionament nous pensaments i noves pràctiques per trobar respostes proactives en qüestions de seguretat i fer-ne partícips tots els membres de la comunitat. “ Els temes de seguretat no només afecten un departament, sinó que són transversals i afecten totes les àrees. Cal integrar-los en tots els aspectes “, comenta.

Des del consell municipal han posat en pràctica aquesta filosofia i s’han centrat en la capacitat de tractar temes d’inseguretat urbana i de promoure la cultura i la prevenció. També han vist les necessitats de col·lectius especialment vulnerables a la violència (dones, nens) i s’ha creat una cultura del respecte a les lleis i els estatuts del consell. En resum, s’ha pres una sèrie de mesures per garantir la vida segura per a tothom.

Per això han establert un vincle de col·laboració estret amb la comunitat, amb els líders populars, alhora que col·laboren amb organismes a nivell internacional i nacional, i amb institucions públiques i privades. “ El sector privat té molt d’interès a mantenir l’entorn segur per als ciutadans ”, diu Lubuva . Una altra estratègia ha estat donar veu a les persones ignorades, especialment als joves. A les ciutats els joves plantegen problemes de delinqüència perquè estan desocupats, amb molta energia i molt de temps. Per això, s’intenta satisfer les necessitats d’aquests col·lectius mitjançant enquestes, i es creen mapes per establir on està la delinqüència i poder gestionar aquestes àrees de conflicte.

S’han creat llocs de treball per als joves en col·laboració amb la comunitat (ajuden la policia en la prevenció de la delinqüència), i així s'ha reduït la delinqüència. Així mateix, s'han iniciat activitats per tal que les dones generin ingressos, ja que es troben relegades a les tasques domèstiques. Amb això generen ingressos i enforteixen la seva posició dins la família i de la societat. Es creen tribunals de zona que redueixen la congestió dels tribunals de justícia.

Les bones pràctiques a les poblacions també han estat tractades per Álvaro Velásquez Cano , alcalde d’ Envigado ( Colòmbia ), un municipi de l’àrea metropolitana de Medellín amb el 95% de la població urbana i el 5% rural. “ Amb el compromís de la classe política, l'Administració i la comunitat se surt endavant ”, assegura Velásquez . A Envigado s’ha dut a terme un programa basat en el desenvolupament social, l'educació i la salut de més de 77 milions de dòlars d'inversió. En aquest projecte s'ha integrat la comunitat amb l'Administració per “ formar individus creatius, segurs de si mateixos, amb valors d’autoestima ”, segons l’alcalde, amb l’objectiu de convertir el municipi en un entorn saludable i de pau, i promoure estils de vida d’aquest caràcter.

Problemàtica:
Prevenció de riscs i disminució de vulnerabilitats

Proposta:
Identitat digital per a tothom, Carta dels Drets als Ciutadans i aprenentatge de les bones pràctiques de Tanzània i Envigado, Medellín

Postures:
El control i la gestió de la identitat digital com a dret fonamental de les persones, dels projectes d’identitat digital a Europa, del projecte de Carta dels Drets dels Ciutadans en matèria de seguretat pública, de la visió comunitària de la seguretat, de la inclusió i el desenvolupament social a Tanzània i del projecte de Municipi Saludable realitzat a Envigado, Medellín (Colòmbia)

Bones pràctiques:
Tanzània: millora de la inseguretat urbana, promoció de la cultura i la prevenció

Envigado: inversió en equipament per promoure un entorn saludable

Conclusions:
Les noves tecnologies aporten beneficis per a la seguretat i la convivència

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
IF Tecnologia i convivència segura
 
RS Aportacions de les tecnologies de la informació per promoure la convivència i la seguretat
 
AS Promoure la convivència i la seguretat a la societat de la informació
 
RS Manifest de Barcelona i clausura
 
IF Seguretat preventiva i desenvolupament humà
 

Els més de 800 Resums de Sessió que s’han generat durant els 141 dies de diàlegs al Fòrum BCN 2004 han estat realitzats gràcies a la participació de més de 70 estudiants i llicenciats universitaris, als quals agraïm el seu esforç desinteressat.