Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > 37è Congrés de la CIESM. Escoltar el mar > Globalització del Mediterrani
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Idea Força Idea Força
Globalització del Mediterrani
Diàleg de referencia: 37è Congrés de la CIESM. Escoltar el mar

L’activitat humana està accelerant els canvis al mar Mediterrani. Aquests canvis fan possible que l’ecosistema i la biodiversitat del Mediterrani siguin iguals a la resta d'oceans. Els canvis es produeixen per accions directes o indirectes.

Pel que fa a l’acció directa sobre l’ecosistema, els exemples es concreten en la entrada de noves espècies mitjançant els vaixells comercials i les piscifactories; en les accions urbanístiques i d’activitats nàutiques per promocionar el turisme de la costa; en l’activitat comercial pesquera tant a la superfície com al fons marí (a més de 1.000 metres) i en la introducció d’organismes externs a través de rius, agricultura marina i aigües urbanes.

La recent desaparició d’una important espècie de peixos al Mar Negre, fruit de l’entrada d’uns organismes in troduïts per un petroler, és un dels exemples dels canvis que es produeixen al Mediterrani a causa de la intervenció humana. D’altres exemples són el retrocés de la línia de la costa, la disminució de determinades espècies pròpies del Mediterrani com la foca monjo o la detecció d’antibiòtics a la costa provinents directament de l’aigua consumida pels humans. La pesca al fons marí també modifica la biodiversitat i l’ecosistema, massa vulnerables per resistir els canvis provocats per l’activitat pesquera.

Pel que fa a les accions indirectes, el canvi climàtic és un efecte indirecte de l’activitat humana al Mediterrani . Els científics afirmen que l’escalfament global del planeta ve generat per accions humanes . El canvi climàtic en si mateix està augmentant la temperatura del Mediterrani , la qual cosa genera modificacions en els corrents marins i el conseqüent efecte en l’ecosistema i la biodiversitat. Els científics proposen sensibilitzar la població, els sectors econòmics i els organismes reguladors per mantenir l’equilibri entre l’evolució de les poblacions humanes i la de l’ecosistema marí al Mediterrani .

Problemàtica:
-. Entrada de noves espècies mitjançant els vaixells comercials i les piscifactories. -. Accions urbanístiques i activitats nàutiques per promocionar el turisme de la costa. -. Activitat comercial pesquera tant a la superfície com al fons marí (a més de 1.000 metres). -. Introducció d’organismes externs a través de rius, agricultura marina i aigües urbanes.

Proposta:
-. Sensibilitzar la població, els sectors econòmics –comerç, pesquer i turisme- i els organismes reguladors -. Mesures concretes: -. Més recursos per a la investigació científica. -. Creació de xarxes de col·laboració entre instituts d’estudis del mar Mediterrani. -. Prohibir la pesca a partir de 1.000 metres. -. Aplicar mesures de control i neteja dels dipòsits d’aigua marina provinent dels ports d’origen dels vaixells comercials que entren al Mediterrani -. Buscar un consens per fer una llei de protecció de la diversitat. -. Tractar el Mediterrani com a parc o monument natural i protegir-lo legalment. -. Delimitar el territori de cada país del Mediterrani per tenir sobirania i potestat legal per poder protegir cada zona del mar. -. Organitzar tots els organismes independents d’oceanografia operacional en un institut.

Postures:
-. Els científics han d’aplicar discursos conservadors o només han d’indicar els límits perquè els polítics actuïn per evitar de superar-los? -. L’entrada de noves espècies enriqueix la biodiversitat o és un perill que pot destruir el patrimoni propi del Mediterrani?

Bones pràctiques:
-. L’experiència de l’ús dels musclos com a bioindicadors de la contaminació del mediterrani. -. Convenció de Barcelona del 76: pacte dels països del Mediterrani contra la pol·lució. -. Declaració de Mònaco del 93: protegir no solament el mar (com en el cas de Barcelona) sinó afegir-hi també els peixos i cetacis. -. L’any 1982 l’ONU signa la Llei del mar.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
AS L'activitat humana està globalitzant el Mediterrani
 
AS Fòrum Urbà Mundial
 
RS Gestió integrada d’aigües frontereres: una eina per a la pau
 
IF Externalització dels costos ecològics
 
RS Sessió de clausura