Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Forum d’Autoritats Locals de Porto Alegre – Agenda 21 de la cultura > La cultura és clau com a política transversal d’inclusió social
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Idea Força Idea Força
La cultura és clau com a política transversal d’inclusió social
Diàleg de referencia: Forum d’Autoritats Locals de Porto Alegre – Agenda 21 de la cultura

La cultura és un factor clau per al desenvolupament humà; les polítiques culturals han de ser, doncs, un instrument estratègic d’integració social.

Tal com afirmava Tocqueville, la democràcia viu a les ciutats. Les ciutats són l’escenari on els vells i els nous problemes es visualitzen amb més intensitat, però també són l’escenari on les diferents cultures comparteixen espai i interactuen entre si, i on s’acaben generant identitats compartides. Com poden vehicular aquests processos les polítiques culturals en el marc de les ciutats? Es pot considerar la cultura un eix de desenvolupament clau, al mateix nivell que el desenvolupament econòmic i mediambiental, per a la inclusió social i la convivència? Entre les diferents línies de treball que van aparèixer es poden destacar la necessitat d’establir un nou contracte social per a la ciutat basat en els drets de l’home, amb les polítiques culturals com a eix transversal d’actuació. En segon lloc, definir polítiques transversals d’inclusió cultural que reforcin el seu caràcter d’espai de vincle social i de generació d’identitats compartides, considerant la cultura com a valor vital per al desenvolupament, la inclusió social i la convivència, i en aquest sentit, també fomentar la cultura de la pau com a valor cabdal de la humanitat. En tercer lloc, caldria integrar la diversitat com a element clau per a un desenvolupament urbà sostenible i defensar l’espai públic com a marc de participació ciutadana i on es generi cultura popular no dominada pels mitjans de comunicació. Cal destacar que un dels objectius del FAL d’enguany era aprovar l’Agenda 21 de la cultura, amb el compromís del món local de donar suport a polítiques culturals transversals com a factor clau d’inclusió social, que serà presentada al Fòrum Urbà Mundial de Nacions Unides que se celebrarà a Barcelona el setembre del 2004, perquè esdevingui document de referència a escala mundial.

Problemàtica:
Tal com afirmava Tocqueville, la democràcia viu a les ciutats. Les ciutats són l’escenari on els vells i els nous problemes es visualitzen amb més intensitat, però també són l’escenari on les diferents cultures comparteixen espai i interactuen entre si, i on s’acaben generant identitats compartides. Com poden vehicular aquests processos les polítiques culturals en el marc de les ciutats? Es pot considerar la cultura un eix de desenvolupament clau, al mateix nivell que el desenvolupament econòmic i mediambiental, per a la inclusió social i la convivència?

Proposta:
Establir un nou contracte social per a la ciutat basat en els drets de l’home, amb les polítiques culturals com a eix transversal d’actuació. Definir polítiques transversals d’inclusió cultural que reforcin el seu caràcter d’espai de vincle social i de generació d’identitats compartides. Considerar la cultura un valor vital per al desenvolupament, la inclusió social I la convivència. Fomentar la cultura de la pau com a valor cabdal de la humanitat. Integrar la diversitat com a element clau per un desenvolupament urbà sostenible. Defensar l’espai públic com a marc de participació ciutadana on es generi cultura popular no dominada pels mitjans de comunicació.

Postures:
Diferents posicionaments al voltant de les polítiques d’immigració; des de l’experiència de Rotterdam s’aposta per la necessitat d’aprendre l’idioma com a mitjà per vehicular la integració social dels immigrants a la societat, mentre que des de Saint Denis (França) es relativitzava la seva importància com a factor d’inclusió.

Bones pràctiques:
Mont-real: atracció de diverses activitats socials i empresarials per promoure el desenvolupament de la ciutat com a pol cultural; seu del Cirque du Soleil al barri dels espectacles. Creació d’un centre d’estudis per la pau i els drets humans i d’un parc de la pau a Sant Sebastià-Donostia (Euskadi). Constitució de la Casa Della Pace a la ciutat de Roma (Itàlia), on es desenvolupen diverses iniciatives per promoure la pau arreu del món, que a més sensibilitzin la ciutadania respecte a aquesta matèria. Saint Denis: exposició sobre la recuperació de la memòria històrica per a la seva transmissió intergeneracional. Rotterdam: formació lingüística (600 hores d’holandès) que permet accedir als beneficis del sistema de benestar social (cursos de capacitació professional, subsidis i ajuts, habitatge, etc.). Buenos Aires: programa d’alfabetització i servei sanitari per a immigrants sense necessitat de tenir regularitzada la residència.

Conclusions:
Aprovació de l’Agenda 21 de la cultura amb el compromís del món local de donar suport a les polítiques culturals transversals com a factor clau d’inclusió social, que serà presentada al Fòrum Urbà Mundial de Nacions Unides que se celebrarà a Barcelona el setembre del 2004, per tal que esdevingui document de referència a escala mundial.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
AS L'agenda 21 de la cultura
 
RS Taller. Desenvolupament local i urbà
 
AS Fòrum Urbà Mundial
 
RS Societats multilingües, societats multiculturals: democràcia plural.
 
RS Grup de treball 3: Drets culturals i de l’educació i administració regional i local