Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Contribuint a l’Agenda Global > La unicitat natura-cultura
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Idea Força Idea Força
La unicitat natura-cultura
Diàleg de referencia: Contribuint a l’Agenda Global

El concepte de diversitat biològica no es pot entendre sense tenir en compte l’acoblament de la diversitat cultural. De fet, en nombrosíssimes ocasions, la biodiversitat s’associa de manera indestriable a la diversitat cultural. L’evolució cultural és també una adaptació a l’entorn, i l’ús i els valors del medi s’expressen per la cultura, formant un binomi natura-cultura que no es pot desfer, malgrat certes visions polítiques i econòmiques.

L'evolució cultural es també una adaptació a l'entorn, i l'ús i els valors del medi s'expressen igualment a través de la cultura. El vincle natura-cultura, en què dos conceptes distints formen una unicitat perceptiva i vital, ha estat un lligam existencial evident durant generacions i només ara, i en certs indrets del planeta, s'ha destriat la biodiversitat de la diversitat cultural.

Els elements naturals no es poden disgregar del elements culturals, encara que aquesta disgregació sigui una pràctica usual en sectors polítics i econòmics imperants. En contrapartida, en certes societats avançades, la biodiversitat és ja un indicador usat políticament.

A més, anant encara una mica més enllà, a banda de la visió economicista general actual d'amplis sectors socials, en què tot es basa i es centra en l'economia, l'existència humana a la Terra continua ancorada en tres pilars fonamentals interrelacionats: el medi (la biodiversitat), la societat (la diversitat cultural) i l'ànima (l'espiritualitat i els lligams anímics referencials).

Problemàtica:
La societat occidental actual ha separat la diversitat biològica de la diversitat cultural, quan, de fet, es tracta de dues aproximacions al mateix concepte integrador de diversitat.

Proposta:
La biodiversitat i la diversitat cultural formen un vincle soldat i indestriable, donat que són mútuament influenciables i sempre es presenten interrelacionades.

Postures:
Luisa Maffi, presidenta de Terralíngua, i Martí Boada, de l'ICTA, en la sessió "Pèrdua de biodiversitat i extinció d'espècies", de l'itinerari 7, "Diversitat cultural, diversitat biològica i els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni", dins del diàleg "Contribuint a l'Agenda Global".

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
AS Turisme responsable i dinamitzador
 
RS El binomi turisme - patrimoni cultural immaterial (el gran espai de la creativitat)
 
RS Cerimònia d’obertura Diàleg Turisme, diversitat cultural i desenvolupament sostenible
 
RS La diversitat cultural i la biodiversitat
 
RS Patrimoni del passat, finestra oberta al futur