Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Interacció '04. Vers una Agenda 21 de la cultura > Cohabitació cultural
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Idea Força Idea Força
Cohabitació cultural
Diàleg de referencia: Interacció '04. Vers una Agenda 21 de la cultura

La cohabitació cultural és condició sine qua non per assolir una tercera globalització que tingui en compte la cultura i la comunicació, i representa l’alternativa a la creació d’una sola cultura mundial que dissolgui totes les altres.

L’organització de la cohabitació cultural a escala mundial és una de les grans qüestions polítiques del segle XXI, i es posa en evidència la manca d’un projecte polític a escala mundial que faci referència a les qüestions de cultura, identitat i comunicació. La informació i la comunicació són un dels principals reptes polítics del segle XXI i les hem d’entendre com a inseparables de la cultura i la identitat. És imprescindible trobar vies efectives de gestionar la diversitat cultural per tal de fer possible una tercera mundialització de caire cultural i de comunicació, que vagi més enllà de la globalització política i econòmica.

Manca un projecte polític a escala mundial que faci referència a les qüestions de cultura, identitat i comunicació. La informació i la comunicació són un dels principals reptes polítics del segle XXI i les hem d’entendre com a inseparables de la cultura i la identitat. És imprescindible trobar vies efectives de gestionar la diversitat cultural per tal de fer possible una tercera mundialització de caire cultural i de comunicació, que vagi més enllà de la globalització política i econòmica.

La cohabitació cultural en un marc democràtic és, en si mateixa, més que una proposta: una condició ineludible per a construir una mundialització de la cultura i la comunicació en els propers 20-30 anys.

Dominique Wolton, sociòleg i investigador francès, parla de l’experiència europea per mostrar que la cohabitació cultural és possible. Europa és, segons ell, un exemple de cooperació que garanteix el respecte de les cultures de cada país. “L’apropament de les formes de vida mai no farà una cultura comuna”, conclou el sociòleg francès.

Cal que els estats elaborin un projecte polític per resoldre els problemes derivats de la diversitat cultural i assolir, d’aquesta manera, la tercera mundialització.

Problemàtica:
Manca d’un projecte polític a escala mundial que faci referència a les qüestions de cultura, identitat i comunicació. La informació i la comunicació són un dels principals reptes polítics del segle XXI i les hem entendre com a inseparables de la cultura i la identitat. És imprescindible trobar vies efectives de gestionar la diversitat cultural per tal de fer possible una tercera mundialització de caire cultural i de comunicació, que vagi més enllà de la globalització política i econòmica.

Proposta:
La cohabitació cultural en un marc democràtic és, en si mateixa, més que una proposta: una condició ineludible per a construir una mundialització de la cultura i la comunicació en els propers 20-30 anys. Wolton explica que la protecció i el respecte de la cultura de cada país són requisits necessaris per a passar d’una societat cultural a una societat multicultural amb èxit. Per tant, és essencial enfrontar-nos a la qüestió de la identitat des de la cultura i per mitjà de polítiques de comunicació adequades. L’investigador també proposa una unió de mitjans de comunicació locals, nacionals i participació en els internacionals com a eina per a facilitar la cohabitació cultural.

Conclusions:
Cal que els estats elaborin un projecte polític per resoldre els problemes derivats de la diversitat cultural i assolir, d’aquesta manera, la tercera mundialització.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
IF Drets culturals i diversitat: una acció política i civil per aconseguir el desenvolupament
 
IF Comunicació audiovisual global multidireccional per mantenir la diversitat cultural
 
IF Dret a la diversitat cultural
 
RS Taller. Informe sobre desenvolupament humà 2004: llibertat cultural a l'actual món de la diversitat
 
RS Sessió d'obertura