Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Diversitat lingüística, sostenibilitat i pau > Distància entre polítiques lingüístiques i realitat
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Idea Força Idea Força
Distància entre polítiques lingüístiques i realitat
Diàleg de referencia: Diversitat lingüística, sostenibilitat i pau

El plantejament de les polítiques lingüístiques pot no correspondre's amb els resultats de la seva aplicació real. D'altra banda, existeixen models reeixits d'educació multilingüe en països que demostren que és possible aplicar polítiques lingüístiques amb èxit.

L’actuació de les institucions oficials en països amb una heterogeneïtat de llengües és controvertida. Les disposicions legals establertes per les polítiques lingüístiques sovint no es tenen en compte o resulten inefectives a la pràctica.

Problemàtica:
Tot i que molts cops s’aconsegueix plantejar una política lingüística més o menys acceptable per a totes les comunitats lingüístiques, la distància entre aquest plantejament i els resultats de la seva aplicació acostuma a ser profunda. Les causes d’aquest fenomen són, normalment, la manca de poder polític real i de recursos per dur a terme les polítiques aprovades i una relació de poder jeràrquica entre les llengües de les diverses comunitats lingüístiques.

Proposta:
En primer lloc, és necessari un elevat grau de coneixement i autorització per part dels polítics de les propostes que es facin. És fonamental que un grup d’experts estudiï i plantegi el marc lingüístic que es vol preservar a cada regió. També cal tenir molt present que la defensa dels drets lingüístics és necessària per tal d’assolir un ple desenvolupament social. D’altra banda, és imprescindible assegurar un accés igualitari de tots els ciutadans als serveis, independentment de quina sigui la seva llengua. En darrer lloc, cal fer una estimació realista dels recursos existents per dur a terme la política lingüística. La política lingüística ha d’anar més enllà de la planificació formal i cal impulsar un manteniment més equitatiu de les llengües, evitant sempre que sigui possible les relacions de poder entre elles (Adil Moustaoui, especialista en sociolingüística i polítiques lingüístiques del Marroc).

Bones pràctiques:
Els avantatges i l’èxit de l’educació en més d'una llengua constitueixen una lliçó de com, en molts casos, les polítiques lingüístiques sí que poden ser aplicades de forma reeixida. Casos d’ensenyament bilingüe com els de Papua Nova Guinea, Guatemala, Eritrea o el País Basc demostren que no només és possible educar en dues llengües –fins i tot en comunitats modestes–, sinó que a més es pot fer respectant els pressupostos per educació un cop els programes ja han arrencat. L’educació en més d'una llengua fa que els parlants reconeguin el valor de les seves llengües i n’ampliïn les funcions socials. A més, l’educació en més d'una llengua dóna als alumnes dues formes diferents de veure el món i, per tant, més capacitat d’adaptació i d’aprenentatge.

Conclusions:
L’educació en més d'una llengua contribueix a preservar la diversitat lingüística del món i fa que els parlants reconeguin el valor de les seves llengües i n’ampliïn les funcions socials. A més, l’educació en més d'una llengua dóna als alumnes dues formes diferents de veure el món i, per tant, més capacitat d’adaptació i d’aprenentatge. En conclusió, potencia la conservació cultural, és viable econòmicament i obté resultats didàctics altament satisfactoris. Per tant, els èxits de l’educació en més d’una llengua demostren que és possible aplicar polítiques lingüístiques amb èxit, si es fa amb convicció i perseverança.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
RS Models de política i planificació lingüístiques
 
AS Concentració d'esforços per a preservar la diversitat lingüística
 
IF La regulació del sector de la comunicació garantirà el seu servei públic
 
RS Balanç de la investigació sociolingüística actual
 
RS Sessió plenària sobre la diversitat lingüística.