Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Primera taula rodona d´ombudsmen regionals europeus > Treball en xarxa dels ombudsman a tots els nivells
Documents Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Idea Força Idea Força
Treball en xarxa dels ombudsman a tots els nivells
Diàleg de referencia: Primera taula rodona d´ombudsmen regionals europeus

Els ombudsman estatals, regionals i locals han de treballar en xarxa per millorar el servei als ciutadans

Els ombudsman regionals han de treballar en xarxa amb els locals i els estatals establint les sinèrgies necessàries per fer més eficient el treball que ha de garantir el respecte de les administracions públiques cap als drets humans dels ciutadans. Per aconseguir-ho, abans cal legalitzar la figura del defensor del poble a cada nivell administratiu per poder distribuir competències adequadament i, així, deixar clar el funcionament de la xarxa.

Aquest treball en xarxa no s’ha d’utilitzar per a què els ombudsman reafirmin competències que no els corresponen.

També s’està considerant crear una xarxa europea d’ombudsman formalitzada, que, de moment, es concretarà a les trobades periòdiques de defensors del poble regionals.

El model de defensor del poble no és universal. La situació òptima seria un ombudsman estatal, un per a cada regió i un per a cada municipi. La idea seria que es creés una xarxa entre les seves oficines per poder intercanviar-se informació i donar un servei adequat a cada cas. En aquest sentit, per exemple, un ombudsman local podria demanar informació a l’organisme regional o estatal per completar un cas de la seva competència però que incorpora aspectes que s’escapen del seu àmbit.

La realitat s’allunya d’aquest model òptim. Hi ha estats, per exemple, que disposen d’ombudsman estatal, alguns regionals i gairebé cap de local (Espanya, per exemple).

Altres estats, com Itàlia, no disposa d’ombudsman estatal, però sí de regionals i locals, que tenen un interessant model de treball en xarxa que pot servir com a base per quan finalment es creï el defensor del poble estatal. A Bòsnia-Herzegovina tenen tres defensors del poble que representen, respectivament, els bosnis, els croates i les altres ètnies que viuen en aquest país. Treballen conjuntament i a la mateixa oficina. En un altre cas, el de la Federació Russa, hi ha relació entre l’ombudsman estatal i els regionals.

Problemàtica:
La situació òptima seria un ombudsman estatal, un per a cada regió i un per a cada municipi. La realitat s’allunya d’aquest model òptim. Hi ha estats, per exemple, que disposen d’ombudsman estatal, alguns regionals i gairebé cap de local.

Proposta:
Els ombudsman regionals han de treballar en xarxa amb els locals i els estatals creant les sinèrgies necessàries per fer més eficient el treball que ha de garantir el respecte de les administracions públiques cap als drets humans dels ciutadans. Abans cal legalitzar la figura del defensor del poble a cada nivell administratiu per poder distribuir competències adequadament.

Bones pràctiques:
Itàlia: no tenen ombudsman estatal, però sí regionals i locals que treballen en xarxa. Bòsnia-Herzegovina: tenen tres defensors del poble que representen, respectivament, els bosnis, els croates i les altres ètnies que viuen en aquest país. Treballen conjuntament i a la mateixa oficina.

Pujar
Per paraula clau
Doc. més relacionats
RS Sessió inaugural "Primera taula rodona d'Ombudsman europeus"
 
AS Drets humans, necessitats emergents i nous compromisos
 
RS Primera Taula Rodona d'Ombudsman Regionals Europeus
 
RS Dret a la ciutat: Conclusions
 
RS El nou ombudsman per controlar drets emergents i treballar en xarxa a tots els nivells administratius