Diālegs relacionats:
link Drets culturals i desenvolupament humā. Nous espais multiculturals
link Interacciķ '04. Vers una Agenda 21 de la cultura