Diālegs relacionats:
link Drets culturals i desenvolupament humā. Nous espais multiculturals