Diŕlegs més relacionats
 Els conflictes en la vida quotidiana
 Cap a un món sense violčncia
 Conflictes: prevenció, resolució, reconciliació
 El cervell social. Biologia dels conflictes i la cooperación
 Promoure la convivčncia i la seguretat a la societat de la informació