Diŕlegs més relacionats
 18a Conferčncia Mundial del Voluntariat IAVE 2004
 Contribuint a l’Agenda Global
 Del Consens de Washington a una nova governança global
 El món, avui
 El paper d'Europa al món
 Forum d’Autoritats Locals de Porto Alegre – Agenda 21 de la cultura
 Reunió de Defensors del Poble
 Globalització, identitat, diversitat