Diàlegs més relacionats
 Cultures del treball
 Drets humans i administració regional i local
 Drets culturals i desenvolupament humà. Nous espais multiculturals
 El paper de l'empresa al segle XXI
 Pobresa, microcrèdits i desenvolupament
 Què s’amaga darrere la teva roba? El treball precari de les dones en les cadenes de producció globalitzades
 Turisme, diversitat cultural i desenvolupament