Diàlegs més relacionats
 42a. Reunió Anual de l'Associació de Lingüística Computacional.
 Coneixement científic i diversitat cultural
 Noves ignoràncies, noves alfabetitzacions
 VIRTUAL EDUCA. V Conferència Internacional sobre Educació, Capacitació Professional i Tecnologies de la Informació