Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Temes > Medi ambient i recursos naturals
Temes Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Educació, ciència i coneixement
La societat de la informació ha situat creixentment el coneixement com el principal mitjà que possibilita als individus, les organitzacions i les nacions l'accés al desenvolupament. La recerca i l'educació ocupen, en aquest context, un paper fonamental, ja que doten els individus i les societats d'eines perquè duguin a terme un desenvolupament integral, i perquè coneguin i valorin l'Altre des de la diversitat.

Educació, ciència i coneixement
Opcions de consulta de Educació, ciència i coneixement
Per paraula clau
  • Totes les paraules clau
 
Per tema relacionat

+ Cultura, identitat i diversitat

 

+ Religions i espiritualitat

 

+ Comunicació

 
Cerca per text lliure Cercador avançat
Educació, ciència i coneixement Totes les paraules clau (402 de 402 Documents)
Relació Tipus de doc. Ordenar per nomVeure llista sencera
Molt relacionat Síntesi diàleg ALFABNoves ignoràncies, noves alfabetitzacions. Aprendre a conviure en un món globalitzat  
Molt relacionat Idea Força V.EDUCBretxa Digital / Bretxa Educacional  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTCanal Humania  
Molt relacionat Síntesi diàleg CERVELEl cervell social. Biologia dels conflictes i la cooperació  
Molt relacionat Resum sessió CIENCISessió paral·lela 17: Els científics i les institucions científiques com a agents de la PCST: responsabilitats  
Molt relacionat Resum sessió SALUTL’estat de la salut en el món i els seus determinants  
Molt relacionat Síntesi diàleg PROMOUPromoure la convivència i la seguretat a la societat de la informació  
Molt relacionat Síntesi diàleg V.EDUCVIRTUAL EDUCA. V Trobada Internacional sobre Educació, Capacitació Professional i Tecnologies de la Informació  
Molt relacionat Idea Força PROMOUTecnologia i convivència segura  
Molt relacionat Síntesi diàleg SALUTArticle de síntesi - Salut i desenvolupament, els reptes del segle XXI  
Molt relacionat Resum sessió LINGUTallers, seminaris i una conferència associada (Workshops)  
Molt relacionat Resum sessió ALFABSessió inaugural d'alt nivell.  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENL’economia i la preparació de la guerra (jornada)  
Molt relacionat Idea Força ALFABEducació de l’ull. L’alfabetització en un nou univers simbòlic  
Molt relacionat Resum sessió LINGUEls sistemes dialogats (Dialogue Systems)  
Molt relacionat Idea Força SALUTCultural Competence  
Molt relacionat Resum sessió SALUTEstat, Societat, Drets Humans i Dret a la Salut  
Molt relacionat Idea Força METEOGestionar la catastroficació del temps  
Molt relacionat Síntesi diàleg CONQUOEls conflictes a la vida quotidiana  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTConstruïm les nostres coneixences junts  
Molt relacionat Resum sessió TURISMEl repte de la innovació  
Molt relacionat Resum sessió LINGULa semàntica lèxica (Lexical Semantics)  
Molt relacionat Síntesi diàleg CIENCIConeixement científic i diversitat cultural  
Molt relacionat Resum sessió CIENCIPercepció pública dels OMG i participació social en el debat sobre els transgènics  
Molt relacionat Idea Força CIENCISocialització i democratització de la ciència  
Molt relacionat Resum sessió LINGUL’anàlisi sintàctica i semàntica (Synthax/Semantic Parsing)  
Molt relacionat Idea Força VIOLENL’educació no formal com element fonamental d’educació per a la pau  
Molt relacionat Resum sessió CONQUODiàleg amb Humberto Maturana i Ximena Dávila  
Molt relacionat Síntesi diàleg ENERGIEnergia i desenvolupament sostenible  
Molt relacionat Resum sessió LINGUGeneració  
Molt relacionat Ponència CIENCI• Cultural Identity Implications in Genomics Research and Communication / Diversos autors [en]
Molt relacionat Resum sessió ALFABDiàleg d’obertura: xoc de civilitzacions o xoc d’ignoràncies?  
Molt relacionat Idea Força ALFABFragmentació de l’ètica: la multiplicitat dels valors ètics  
Molt relacionat Idea Força CONQUOLa cultura de la mediació  
Molt relacionat Resum sessió ALFABAprendre i educar per al desenvolupament sostenible: el desenvolupament ignora el futur?  
Molt relacionat Resum sessió LINGUEl processament de la parla conversacional (Conversational Spoken Language Processing)  
Molt relacionat Resum sessió LINGULa coreferència i l’anàfora  
Molt relacionat Síntesi diàleg LINGULa lingüística computacional  
Molt relacionat Idea Força C.AUDILa regulació del sector de la comunicació garantirà el seu servei públic  
Molt relacionat Resum sessió ROBAQuè s’amaga darrere la teva roba?  
Molt relacionat Síntesi diàleg DONESViure i conviure. Fòrum de les Mundial de les Dones  
Molt relacionat Resum sessió LINGUPreguntes i respostes  
Molt relacionat Resum sessió ALFABLes nostres diferències creatives: aprenent a viure en comú a través de les arts i de les llengües  
Molt relacionat Idea Força CERVELCervell i educació altruista: unió necessària per a una societat sense conflictes  
Molt relacionat Resum sessió DRETSTaller. Educació i cultura  
Molt relacionat Resum sessió LINGUEls cursos de formació (tutorials)  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTVoluntariat i universitat  
Molt relacionat Idea Força CERVELIncorporar la noció de certesa amb perspectiva en el cervell social  
Molt relacionat Resum sessió NECESSDiàlegs sobre el futur dels drets humans i el progrés de la civilització humana  
Molt relacionat Resum sessió CIENCISessió paral·lela 9: Evolució del marc teòric al voltant de la PCST  
Molt relacionat Idea Força ENERGIDemanda energètica sostenible  
Molt relacionat Ponència CIENCI• Main challenges in the coexistence between native knowledge and modern science / Diversos autors [en]
Molt relacionat Resum sessió PROMOUAportacions de les tecnologies de la informació per promoure la convivència i la seguretat  
Molt relacionat Ponència CIENCI• Poster Presentations / Diversos autors [en]
Molt relacionat Resum sessió LINGUPresentacions curtes (Short Presentations: Demonstrations and Interactive Posters)  
Molt relacionat Idea Força MICROCEl microcrèdit: eix de desenvolupament social i econòmic, de la lluita contra la desigualtat i contra la pobresa.  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESEl paper de l’empresa en la recerca de necessitats insatisfetes  
Molt relacionat Resum sessió LINGUEls diccionaris multilingües (Multilingual Lexicons) (Sessió 11)  
Molt relacionat Resum sessió SALUTAccés a les intervencions en salut  
Molt relacionat Resum sessió DRETSCreativitat  
Molt relacionat Resum sessió CERVELPodem educar per ser solidaris? Processos d'aprenentatge dels valors socials - Taula rodona. Matí  
Molt relacionat Ponència CIENCI• PCST Challenges and tools directed to young people / Diversos autors [en]
Molt relacionat Idea Força ENERGIOferta energètica sostenible  
Molt relacionat Resum sessió DIVLINBalanç de la investigació sociolingüística actual  
Molt relacionat Resum sessió GLOBALTema 2: Existeix una cultura global? La globalització dels mitjans i la cultura de les societats  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTVoluntariat i capital social en la societat xarxa  
Molt relacionat Idea Força DRETSCiutats culturals enfront de ciutats poc sustentables  
Molt relacionat Síntesi diàleg DIVLINConcentració d'esforços per a preservar la diversitat lingüística  
Molt relacionat Resum sessió LINGUSessions plenàries i ponents convidats  
Molt relacionat Resum sessió LINGULa traducció automàtica (Machine Translation)  
Molt relacionat Idea Força CONQUOLa ciutat educadora i defensora dels drets humans  
Molt relacionat Síntesi diàleg INTERAL'agenda 21 de la cultura  
Molt relacionat Resum sessió CERVELSom egoistes o cooperadors? Introducció  
Molt relacionat Resum sessió DONESEl dret a la salut. Biotecnologia i dones: el futur que volem  
Molt relacionat Resum sessió CERVELÉs ètic el nostre cervell?  
Molt relacionat Síntesi diàleg TURISMTurisme responsable i dinamitzador  
Molt relacionat Resum sessió PROMOUManifest de Barcelona i clausura  
Molt relacionat Resum sessió CIENCIComunicació científica: perspectives històriques i noves tendències  
Molt relacionat Idea Força SALUTMedicalització de la salut - reduccionisme de la salut a la medicina.  
Molt relacionat Resum sessió ALFABLa ignorància de l’altre  
Molt relacionat Ponència CIENCI• Cultural Differences in Public Understanding of Sciences / Diversos autors [en]
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTAcció per la igualtat  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTVoluntariat treballant en xarxa, necessitat o utopia  
Molt relacionat Resum sessió V.EDUCInternet a la Escuela Fundación Telefónica  
Molt relacionat Síntesi diàleg TREBALLGovernar la globalització des del treball  
Molt relacionat Ponència CIENCI• Interactions between science communication and science policies / Diversos autors [en]
Molt relacionat Idea Força AGGLOBCorrupció, mafiocràcies i pobresa  
Molt relacionat Idea Força VIOLENUn nou concepte de seguretat: Seguretat Humana enfront de Seguretat Nacional  
Molt relacionat Resum sessió CONQUOLa formació integral de mediadors comunitaris i agents de pau  
Molt relacionat Resum sessió LINGUL’anàlisi estadística del llenguatge (Statistical Parsing)  
Molt relacionat Idea Força LINGUL'extracció de la informació  
Molt relacionat Resum sessió INTERASeminari 4: Les arts: dilemes i fronteres  
Molt relacionat Idea Força C.AUDIComunicació audiovisual global multidireccional per mantenir la diversitat cultural  
Molt relacionat Resum sessió NECESSProposta: la Internacional de drets humans.  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTEducació gratuïta a tot el món: un dret, no un privilegi  
Molt relacionat Idea Força ESPORTExplotació sanitària, dopatge i dopatge tecnològic.  
Molt relacionat Resum sessió PROMOUSessió d’obertura. Promoure la convivència i la seguretat a la societat de la informació  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESLa base de la piràmide i les innovacions disruptives  
Molt relacionat Ponència CIENCI• Contributions and challenges of cultural diversity in public communication of science / Diversos autors [en]
Molt relacionat Resum sessió LINGUEl processament de la parla (Spoken Language Processing)  
Molt relacionat Resum sessió CONQUODiàleg amb Cecília Ramos i Priscilla Prutzman. Punts de trobada en l’àmbit educatiu  
Molt relacionat Ponència CIENCI• Are Internet expectations being accomplished? / Diversos autors [en]
Molt relacionat Resum sessió CIENCISessió inaugural "Coneixement científic i diversitat cultural"  
Molt relacionat Resum sessió CERVELSom egoistes o cooperadors?  
Molt relacionat Resum sessió NECESSDret a la ciutat: Conclusions  
Molt relacionat Resum sessió CIENCIConeixement indígena i ciència actual  
Molt relacionat Resum sessió DDHHALGrup de treball 3: Drets culturals i de l’educació i administració regional i local  
Molt relacionat Síntesi diàleg VOLUNT18a Conferència Mundial del Voluntariat IAVE  
Molt relacionat Idea Força GLOBALMicroesferes de comunicació  
Molt relacionat Resum sessió ALFABÈtica de les ciències, quina ciència per a quina societat?  
Molt relacionat Síntesi diàleg MEMORILa memòria compartida com a base de la identitat dels pobles  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENEducar i mobilitzar per una cultura de pau (sessió plenària)  
Molt relacionat Idea Força AGGLOBUna acció responsable per a aconseguir el canvi  
Molt relacionat Ponència CIENCI• Scientists an science institutions as PCST agents: responsabilities? / Diversos autors [en]
Molt relacionat Idea Força EMPRESDesenvolupar la “base de la piràmide” com a oportunitat de negoci  
Molt relacionat Resum sessió CIENCILa PCST com a representació artística: buscant nous públics?  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTCicle d’estudis sobre el web Central Hip Hop  
Molt relacionat Resum sessió CONQUODiàleg amb Cecilia Ramos Mejía  
Molt relacionat Resum sessió CIENCIInternet està complint les expectatives?  
Molt relacionat Síntesi diàleg INPUTCiutadans televidents (INPUT 2004)  
Molt relacionat Resum sessió CONQUODiàleg amb Joseph P.Folger - Susan Hackley - Marinés Suares  
Molt relacionat Ponència CIENCI• Theoretical Framework evolution around PCST / Diversos autors [en]
Molt relacionat Idea Força MHIEl desafiament de la integració com a font de canvi i desenvolupament.  
Molt relacionat Idea Força SALUTLa salut com a dret humà essencial  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTPobles indígenes: educació, treball i salut (indigenisme i discriminació)  
Molt relacionat Resum sessió ENERGITallers paral·lels  
Molt relacionat Resum sessió NARRATEls llenguatges de la diversitat cultural  
Molt relacionat Resum sessió MHIInvestigació aplicada i intervenció en l'àmbit de les migracions  
Molt relacionat Resum sessió CIENCISessió paral·lela 8: El paper dels llibres i la literatura en la comunicació pública de la ciència  
Molt relacionat Síntesi diàleg C.AUDIComunicació Audiovisual Global, Diversitat Cultural i Regulació  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENEspai obert per a projectes de pau  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENSessió de clausura  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENMantinguem les armes fora de l’espai  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTGlobalització i educació: la comercialització de l’educació  
Molt relacionat Ponència CIENCI• Science communicator, is it a good profession? / Diversos autors [en]
Molt relacionat Ponència CIENCI• Scientists and science institutions as PCST agents: experiences / Diversos autors [en]
Molt relacionat Resum sessió CIUTATEl segle XX contempla el segle XXI  
Molt relacionat Resum sessió TURISMSessió de cloenda de simposis  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENMitjans de comunicació, conflicte i construcció de la pau  
Molt relacionat Idea Força WASHIMacroestructura de la migració intel·lectual  
Molt relacionat Resum sessió CERVELPodem educar per ser solidaris? – Ponència marc  
Molt relacionat Resum sessió GLOBALPresentació del seminari: La relació entre globalització i identitat cultural en els inicis del segle XXI  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTTreball juvenil en la lluita contra les drogues a la selva del Perú  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENEducació pel desarmament  
Molt relacionat Resum sessió CONQUOEl futur de la mediació educativa  
Molt relacionat Idea Força COMUNIDrets de quarta generació - Drets d’accés a les noves fonts d’informació  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTCapacitació de les dones joves mitjançant una tutoria per tal que puguin participar a la vida política  
Molt relacionat Idea Força CIENCICiència moderna versus Coneixement científic local  
Molt relacionat Idea Força MONAVUIEl coneixement científic versus la saviesa  
Molt relacionat Resum sessió NECESSLlibertat, igualtat i fraternitat, nous escenaris, nous compromisos.  
Molt relacionat Síntesi diàleg NARRATDiversitat i identitats dels llenguatges narratius  
Molt relacionat Idea Força JOVENTCultura de la participació  
Molt relacionat Resum sessió CERVELPodem educar per ser solidaris? – Taula rodona.Tarda  
Molt relacionat Resum sessió CIENCIEls museus i centres de ciència en la transmissió de la diversitat cultural  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENDiáleg interatiu: com deslegitimar la guerra?  
Molt relacionat Resum sessió SALUTAliances en la matèria de salut per corregir desequilibris.  
Molt relacionat Resum sessió CIENCISessió paral·lela 2: Els principals reptes en la convivència del coneixement indígena i la ciència moderna  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTProjecte PRIM - Ateneu Informàtic  
Molt relacionat Resum sessió NECESSCongrés del BIEN (Basic Income European Network). 1a i 2a jornada  
Molt relacionat Resum sessió FUMPobresa urbana- Presentació  
Molt relacionat Resum sessió FUMLa sostenibilitat urbana mitjançant la sinergia  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTLes condicions de la pau. Els joves i la construcció de la pau  
Molt relacionat Resum sessió CONQUODiàleg amb Johan Galtung  
Molt relacionat Idea Força JOVENTJoves desesperançats  
Molt relacionat Resum sessió ENERGISessió de clausura  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTLa promoció del servei voluntari juvenil (República Dominicana)  
Molt relacionat Resum sessió DONESDones teixint la pau. La Resolució 1325. Les guerres oblidades. Tribunal Penal Internacional. Competències per a l’eficàcia  
Molt relacionat Ponència CIENCI• Is it a real social participation in GMO discussion? / Diversos autors [en]
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTVoluntariat i els objectius del mil·lenni  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENArmes a la ciutat  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENDona, Pau i seguretat  
Molt relacionat Idea Força VOLUNTVoluntariat com a generador de noves formes de democràcia participativa a escala global  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTLa laïcitat, entesa cultural  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTLluitar contra la violència a l’esport  
Molt relacionat Resum sessió NECESSAvenç dels drets polítics i socials de la dona.  
Molt relacionat Resum sessió RELIArt, ciència i nou paradigma  
Molt relacionat Resum sessió PROMOUSeguretat i diversitat cultural: diàleg intercultural i mediació en l’era digital  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESLa base de la piràmide com a font d’oportunitats de negoci  
Molt relacionat Ponència CIENCI• Science on TV and radio: quality, quantity and new trends / Diversos autors [en]
Molt relacionat Resum sessió DONESAgenda de les dones, cap a Monterrey 2007  
Molt relacionat Ponència CIENCI• What are we talking about when saying "public dialoge" / Diversos autors [en]
Molt relacionat Resum sessió MHIAgents de desenvolupament: el cas dels temporers  
Molt relacionat Resum sessió DONESDrets polítics, drets civils  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENDona, economia i conflicte a l’Afganistan i el Pakistan  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTAcció per la pau  
Molt relacionat Resum sessió RELIRespondre amb solidaritat a actes de violència comunitària  
Molt relacionat Ponència CIENCI• PCST network: an added value for science communication training? / Diversos autors [en]
Molt relacionat Resum sessió PROMOUPrevenció de riscs i disminució de les vulnerabilitats  
Molt relacionat Resum sessió CIENCIImplicacions de la identitat cultural en la investigació i la comunicació genòmiques  
Molt relacionat Idea Força MICROCEconomia solidària  
Molt relacionat Resum sessió DRETSGovernar la mundialització: excepció, diversitat, pluralisme  
Molt relacionat Resum sessió DONESDones teixint la pau  
Molt relacionat Resum sessió AGGLOBSeminari especial del PNUMA  
Molt relacionat Resum sessió TURISMLa diversitat turística en l'era digital  
Molt relacionat Resum sessió ORIENTCultura, desenvolupament i models socioeconòmics: una visió comparada d’Àsia i Amèrica Llatina- Debat  
Molt relacionat Idea Força ESPORTEsport i educació, coexistència imprescindible com a alternativa d’integració, desenvolupament i una cultura de la pau.  
Molt relacionat Resum sessió RELIDos exemples d'iniciatives interreligioses  
Molt relacionat Idea Força PROMOUSeguretat i diversitat cultural  
Molt relacionat Idea Força CERVELTransformació cultural i genètica  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTEl jovent davant dels reptes d’avui en el món del treball: el treball de les persones joves  
Molt relacionat Resum sessió DONESPer un dret econòmic. Dones rurals: cooperatives i altres fórmules de treball de la comunitat  
Molt relacionat Resum sessió ORIENTÈtica i globalització: valors globals, valores locals  
Molt relacionat Resum sessió CIENCISessió 19: Els científics i les institucions científiques com a agents de la PCST: experiències  
Bastant relacionat Resum sessió TURISMPatrimoni del passat, finestra oberta al futur  
Bastant relacionat Resum sessió PARAULLiteratura i memòria  
Bastant relacionat Resum sessió JOVENTEl jovent davant dels reptes d’avui en el món laboral: models de formació  
Bastant relacionat Resum sessió CONQUODia 3:El Quixot en el pensament modern  
Bastant relacionat Idea Força ROBAL’explotació laboral a les cadenes de producció de roba globalitzades  
Bastant relacionat Resum sessió DONESHomes i dones: com sortim del patriarcat?  
Bastant relacionat Síntesi diàleg ESPORTL’esport: diàleg universal. Fòrum mundial d’educació, cultura i esport.  
Bastant relacionat Ponència CIENCI• Science in daily press: a cultural question? / Diversos autors [en]
Bastant relacionat Ponència CIENCI• The role of books and literature in public communication of science / Diversos autors [en]
Bastant relacionat Idea Força INFORInformació contra espectacle informatiu.  
Bastant relacionat Resum sessió JOVENTCauses i efectes de la migració juvenil a Mèxic  
Bastant relacionat Resum sessió TURISMEl binomi turisme - patrimoni cultural immaterial (el gran espai de la creativitat)  
Bastant relacionat Idea Força MEMORILa societat s’ha d’organitzar per transformar les democràcies passives en democràcies participatives a escala local i global, que generin un canvi en l’ordre mundial.  
Bastant relacionat Idea Força LINGULa desambiguació del sentit  
Bastant relacionat Resum sessió JOVENTDiferents experiències en l’educació per a la participació  
Bastant relacionat Resum sessió DONESPer un dret econòmic. La independència econòmica, clau per a la llibertat de les dones  
Bastant relacionat Resum sessió JOVENTEducació per a la salut: un projecte per (re)aprendre a fumar  
Bastant relacionat Ponència CIENCI• Lessons on PCST history / Diversos autors [en]
Bastant relacionat Resum sessió DRETSMinories  
Bastant relacionat Resum sessió DONESJudici a la violència  
Bastant relacionat Resum sessió MHILa immigració i els reptes del govern local  
Bastant relacionat Idea Força ORIENTModernització front a occidentalització  
Bastant relacionat Resum sessió VOLUNTIgualtat d’oportunitats  
Bastant relacionat 141 Preguntes CERVEL• José Antonio Marina, filòsof i escriptor: «Eduquem els nens per formar bones persones, no per obtenir enginyers» [ca] [es] [en]
Bastant relacionat Resum sessió VOLUNTEl voluntariat juvenil a Europa. Una nova visió  
Bastant relacionat Resum sessió DIVLINSessió plenària sobre la sostenibilitat.  
Bastant relacionat Síntesi diàleg MONAVUIXarxes civils per conflictes globals  
Bastant relacionat Resum sessió CIENCIComunicació de la ciència i inclusió social... Sessió plenaria  
Bastant relacionat Resum sessió CIENCISessió de clausura del diàleg «Coneixement científic i diversitat cultural»  
Bastant relacionat Resum sessió ENERGIPanel 3. Riscos ambientals: qui pagarà la factura?  
Bastant relacionat Resum sessió JOVENTAconseguir la teva feina ideal  
Bastant relacionat Resum sessió CERVELEl nostre cervell és ètic? Ponència marc i taula rodona  
Bastant relacionat Resum sessió JOVENTLlenguatges alternatius a la violència  
Bastant relacionat Idea Força SALUTSegmentació de l’ajuda humanitària  
Bastant relacionat Resum sessió DIVLINModels de política i planificació lingüístiques  
Bastant relacionat Síntesi diàleg CONQUOEl Quixot i el pensament modern  
Bastant relacionat Resum sessió AGGLOBCom fer just el comerç global?  
Bastant relacionat Resum sessió CIUTATArquitectures contra les ciutats?  
Bastant relacionat Resum sessió NARRATTan lluny i tan a prop  
Relacionat Resum sessió JOVENTComunicació internacional i drets lingüístics de les persones  
Relacionat Conclusió DIVLIN• Síntesi de les ponències plenàries, Diàleg "Diversitat lingüística, sostenibilitat i pau" [ca] [es] [en]
Relacionat Idea Força TURISMMacdonalització del paquet turístic  
Relacionat Resum sessió DRETSConstruir el pluralisme cultural  
Relacionat Resum sessió DRETSPresentació del Fòrum Permanent sobre Pluralisme Cultural  
Relacionat Ponència CIENCI• 25 Proposals and initiatives for 'public dialogue' / Diversos autors [en]
Relacionat Resum sessió DONESCreant el meu lloc: reptes i alternatives  
Relacionat Resum sessió DONESRepensar el món. Entendre l’especificitat del temps que ens ha tocat viure  
Relacionat Idea Força CONQUOÈtica universal i transferencial d'El Quixot  
Relacionat Resum sessió JOVENTLa violència i els mitjans de comunicació  
Relacionat Resum sessió TURISML’hàbitat humà i la convivència turística  
Relacionat Idea Força NARRATTransversalitat literària  
Relacionat Resum sessió CIESMAlbert de Mònaco inaugura el diàleg de la CIESM al Fòrum  
Relacionat Idea Força MICROCEl desenvolupament de nous indicadors de pobresa a partir de l’experiència dels microcrèdits  
Relacionat Resum sessió DRETSCultura i desenvolupament. Veus des del camp.  
Relacionat Idea Força ESPAIHiperlloc  
Relacionat Resum sessió MHIIntegració regional i impactes econòmics  
Relacionat Resum sessió ENERGIPanel 2. Escenaris energètics: són energèticament obeses les societats desenvolupades?  
Relacionat Resum sessió VOLUNTSessió de clausura  
Relacionat Idea Força ESPORTBipolaritat esportiva: valors olímpics vs. valors de mercat  
Relacionat Resum sessió JOVENTCapacitació de les dones joves perquè puguin participar en la vida política mitjançant la tutoria  
Relacionat Resum sessió AGGLOBTouché  
Relacionat Resum sessió MICROCEl microcrèdit a l’Àfrica: reptes, obstacles i oportunitats  
Relacionat Resum sessió VOLUNTModel de gestió del voluntariat a escala regional i europea  
Relacionat Síntesi diàleg COMUNIComunicació i diversitat cultural  
Relacionat Idea Força DONESL'home comença a actuar per a la igualtat de gènere  
Relacionat Resum sessió CIENCILa setmana de la ciència: avaluació d’experiències  
Relacionat Resum sessió CIENCIPaper de la comunitat científica en la difusió del coneixement local  
Relacionat Idea Força DIVLINDistància entre polítiques lingüístiques i realitat  
Relacionat Resum sessió METEOEl canvi climàtic, què està passant?, què hi podem fer?  
Relacionat Resum sessió DIVLINSessió plenària sobre la diversitat lingüística.  
Relacionat Idea Força VOLUNTVoluntariat com a facilitador de la integració social  
Relacionat Resum sessió CONQUODiàleg amb Sara Cobb  
Relacionat Resum sessió MHIImmigració i mitjans de comunicació  
Relacionat Resum sessió DIVLINSessió inaugural: Diàleg Diversitat lingüística, sostenibilitat i pau  
Relacionat Resum sessió INFORPoder polític, ètica i informació  
Poc relacionat Resum sessió VOLUNTImmigració, igualtat i convivència: un repte pel voluntariat social  
Poc relacionat Resum sessió CIENCISessió paral·lela 3: Aportacions i desafiaments de la diversitat cultural en la comunicació pública de la ciència  
Poc relacionat Idea Força NARRATLa paradoxa de la traducció  
Poc relacionat Idea Força CERVELEl llenguatge, creació humana i eina de canvi  
Poc relacionat Resum sessió DONESPensament i pràctica política de les dones  
Poc relacionat Resum sessió TREBALLTreball entre present i futur  
Poc relacionat Idea Força AGGLOBLa unicitat natura-cultura  
Poc relacionat Idea Força MICROCMicrofinances: impulsores de la recerca i el desenvolupament d’indicadors de pobresa  
Poc relacionat Resum sessió JOVENTObrint espais  
Poc relacionat Resum sessió DONESLes noves masculinitats, el debat ideològic: què diem quan parlem de noves masculinitats?  
Poc relacionat Idea Força METEOLa comunicació de la incertesa meteorològica  
Poc relacionat Resum sessió ORIENTCultura, desenvolupament i models socioeconòmics: una visió comparada d’Àsia i Amèrica Llatina  
Poc relacionat Resum sessió DIVLINConclusions dels tallers. Diàleg  
Poc relacionat Idea Força GLOBALDiplomàcia civil (public diplomacy)  
Poc relacionat Idea Força MEMORILa memòria compartida és fonamental perquè els pobles reconstrueixin la seva identitat i s’obri la reflexió davant l’hegemonia del pensament únic que imposa la globalització.  
Poc relacionat Idea Força INTERACapital Creatiu - Potenciació de la creativitat com a valor actiu d’una ciutat  
Poc relacionat Resum sessió MHISessió inaugural. Moviments humans i immigració  
Poc relacionat Resum sessió EMPRESL’emprenedor: creació de riquesa i responsabilitat social  
Poc relacionat Resum sessió JOVENTPresentació de la Carta de la Terra (taller)  
Poc relacionat Idea Força RELILluitar contra la sida des de les religions  
Poc relacionat Resum sessió EMPRESQuin tipus de líders necessita l’empresa del segle XXI?  
Poc relacionat Resum sessió INTERALa mundialització de la comunicació  
Poc relacionat Resum sessió DRETSCultura i xarxes d'art  
Poc relacionat Resum sessió INTERAIdentitat i diversitat: estratègies minoritàries  
Poc relacionat Resum sessió RELILa cultura de la pau  
Poc relacionat Resum sessió COMUNIEducació per al diàleg intercultural  
Poc relacionat Resum sessió PARAULLiteratura i Guerra  
Poc relacionat Resum sessió CONQUODia 2: El Quixot en el pensament modern  
Poc relacionat Resum sessió DONESDones sanejant el planeta  
Poc relacionat Resum sessió RELILes religions i el camí espiritual en les societats globals.  
Poc relacionat Resum sessió VOLUNTVoluntariat i sida  
Poc relacionat Resum sessió RELIUna trobada de la comunitat: simposi sobre l'educació interreligiosa  
Poc relacionat Resum sessió CONQUOLectura crítica de premsa escrita i creació d'opinió pública. El cas de l'11-M.  
Poc relacionat Resum sessió EMPRESL’emprenedor social com a model per al futur  
Poc relacionat Resum sessió EMPRESContext i procés per a la creació d’empreses  
Poc relacionat Resum sessió CIENCIPropostes i iniciatives per a un autèntic diàleg públic... Sessió 25  
Poc relacionat Ponència CIENCI• Public perception of GMOs / Diversos autors [en]
Poc relacionat Ponència ENERGI• Today for Tomorrow / Saito, Akihiko [en]
Poc relacionat Nota premsa CERVEL• Adolf Tobeña: «Un individu que pot perpetrar un atac suïcida és un psicòpata que a més té un dèficit en el patró moral» [ca] [es] [en]
Poc relacionat Nota premsa CIENCI• José Mariano Gago: «La ciència no pot ser un instrument econòmic» [ca] [es] [en]
Poc relacionat Resum sessió CIENCIAportacions de l’anàlisi del discurs a l’estudi de la PCST  
Poc relacionat Resum sessió INFORCerimònia inaugural del diàleg “Informació. Poder i ètica en el segle XXI”  
Poc relacionat Síntesi diàleg CONQUOEls joves indígenes actuen gràcies a l’ONU  
Poc relacionat Idea Força DRETSIndicadors culturals enfront d'indicadors econòmics  
Poc relacionat Resum sessió CIENCISessió 27: Diferències culturals en la comprensió pública de la ciència  
Poc relacionat Resum sessió AIGUAAccés a l’aigua potable i instal·lacions sanitàries bàsiques per a tots  
Mol poc relacionat Idea Força CONQUOAnalfabetisme de conèixer  
Mol poc relacionat Resum sessió DONESNoves masculinitats des del món acadèmic. La recerca acadèmica  
Mol poc relacionat Resum sessió RELIMística i espiritualitat en el nou paradigma  
Mol poc relacionat Conclusió CIENCI• Valoracions de la Secretaria Tècnica: Diàleg  [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa V.EDUC• Arrenca al Fòrum «Virtual Educa», trobada iberoamericana que aborda l'ensenyament i la formació en l'era de la globalització [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Resum sessió CONQUOGrup de Treball Francòfon per avaluar el Programa de Membres Indígenes de Nacions Unides (ONU)  
Mol poc relacionat Resum sessió CONQUODiàleg amb Priscilla Prutzman  
Mol poc relacionat Resum sessió EMPRESTrobada amb emprenedors  
Mol poc relacionat Resum sessió VIOLENPau a través del turisme  
Mol poc relacionat Ponència CIENCI• Science week: evaluating experiences / Diversos autors [en]
Mol poc relacionat Idea Força CONQUORenovar el paper de l’ONU envers els indígenes  
Mol poc relacionat Resum sessió COMUNITIC i noves formes d’accés  
Mol poc relacionat Síntesi diàleg CONQUOLa dimensió local dels drets humans  
Mol poc relacionat Idea Força DIVLINRevitalització de llengües minoritàries: Una lluita per a la diversitat  
Mol poc relacionat