Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Temes > Medi ambient i recursos naturals
Temes Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Economia i desenvolupament humà
La necessitat de crear condicions perquè totes les nacions, comunitats i individus puguin accedir al desenvolupament continua sent una demanda sense resoldre. Tot i que la quantitat de persones que viuen en l'extrema pobresa ha disminuït, la globalització ha tendit a radicalitzar les desigualtats entre els éssers humans. La comunitat internacional haurà de revisar les polítiques de cooperació i de relació econòmica, i generar les condicions perquè siguin les mateixes nacions pobres les que defineixin els seus models i estratègies de desenvolupament.

Economia i desenvolupament humà
Opcions de consulta de Economia i desenvolupament humà
Per paraula clau
  • Totes les paraules clau
 
Per tema relacionat

+ Governança i participació

 

+ Medi ambient i recursos naturals

 

+ Salut i sanitat

 
Cerca per text lliure Cercador avançat
Economia i desenvolupament humà Totes les paraules clau (626 de 626 Documents)
Relació Tipus de doc. Ordenar per nomVeure llista sencera
Poc relacionat Documents de conclusió FUM• Report of the second session of the World Urban Forum [en]
Mol poc relacionat Documents de conclusió FUM• Addenda al report de la segona sessió del Forum Urbà Mundial [en]
Molt relacionat Síntesi diàleg DONESViure i conviure. Fòrum de les Mundial de les Dones  
Molt relacionat Síntesi diàleg V.EDUCVIRTUAL EDUCA. V Trobada Internacional sobre Educació, Capacitació Professional i Tecnologies de la Informació  
Molt relacionat Síntesi diàleg TURISMTurisme responsable i dinamitzador  
Molt relacionat Síntesi diàleg AGGLOBTres grans reptes del segle XXI  
Molt relacionat Síntesi diàleg MICROCPobresa, microcrèdits i desenvolupament  
Bastant relacionat Síntesi diàleg ESPORTL’esport: diàleg universal. Fòrum mundial d’educació, cultura i esport.  
Molt relacionat Síntesi diàleg ETICALa riquesa ètica de les nacions  
Molt relacionat Síntesi diàleg JUSTICLa justícia internacional  
Molt relacionat Síntesi diàleg CIESML'activitat humana està globalitzant el Mediterrani  
Molt relacionat Síntesi diàleg EMPRESEl paper de l’empresa al segle XXI  
Molt relacionat Síntesi diàleg CONQUOEls conflictes a la vida quotidiana  
Molt relacionat Síntesi diàleg ENERGIEnergia i desenvolupament sostenible  
Molt relacionat Síntesi diàleg ESPAIEspai urbà col·lectiu: noves perspectives  
Molt relacionat Síntesi diàleg FUMFòrum Urbà Mundial  
Molt relacionat Síntesi diàleg GLOBALGlobalització, identitat, diversitat  
Molt relacionat Síntesi diàleg TREBALLGovernar la globalització des del treball  
Molt relacionat Síntesi diàleg RELIIV Parlament de les Religions del Món  
Bastant relacionat Síntesi diàleg PARAULL'activisme de la paraula  
Molt relacionat Síntesi diàleg VOLUNT18a Conferència Mundial del Voluntariat IAVE  
Molt relacionat Síntesi diàleg SALUTArticle de síntesi - Salut i desenvolupament, els reptes del segle XXI  
Molt relacionat Síntesi diàleg VIOLENCap a un món sense violència  
Bastant relacionat Síntesi diàleg INPUTCiutadans televidents (INPUT 2004)  
Molt relacionat Síntesi diàleg CIUTATCiutat i ciutadans del segle XXI  
Molt relacionat Síntesi diàleg FALCiutats en xarxa  
Molt relacionat Síntesi diàleg C.AUDIComunicació Audiovisual Global, Diversitat Cultural i Regulació  
Relacionat Síntesi diàleg COMUNIComunicació i diversitat cultural  
Mol poc relacionat Síntesi diàleg CONFLIConflictes: prevenció, resolució, reconciliació  
Molt relacionat Síntesi diàleg MHICongrés Mundial sobre moviments humans i immigració, un repte per al segle XXI  
Molt relacionat Síntesi diàleg WASHIDel consens de Washington a una nova governança global  
Molt relacionat Síntesi diàleg ORIENTDiàleg Orient-Occident  
Molt relacionat Síntesi diàleg DRETSDrets culturals i desenvolupament humà  
Molt relacionat Síntesi diàleg NECESSDrets humans, necessitats emergents i nous compromisos  
Molt relacionat Síntesi diàleg CERVELEl cervell social. Biologia dels conflictes i la cooperació  
Molt relacionat Síntesi diàleg INTERAL'agenda 21 de la cultura  
Molt relacionat Síntesi diàleg MEMORILa memòria compartida com a base de la identitat dels pobles  
Molt relacionat Síntesi diàleg AIGUAL’aigua: vida i seguretat  
Molt relacionat Síntesi diàleg ALFABNoves ignoràncies, noves alfabetitzacions. Aprendre a conviure en un món globalitzat  
Molt relacionat Síntesi diàleg METEOPrimera Conferència Mundial de Meteorologia en els Mitjans de Comunicació  
Molt relacionat Síntesi diàleg PROMOUPromoure la convivència i la seguretat a la societat de la informació  
Molt relacionat Síntesi diàleg ROBAQuè s’amaga darrere la teva roba? El treball de les dones a les cadenes de producció globalitzades  
Mol poc relacionat Ponència TURISM• Tourism in a living planet / Jacques, Jean-Claude [en]
Mol poc relacionat Ponència TURISM• Tourism in a living planet / Bellamy, David [en]
Mol poc relacionat Ponència TURISM• The tandem of tourism and cultural intangible heritage - an ample opportunity for creativity / Pedersen, Arthur [en]
Mol poc relacionat Ponència TURISM• The heritage of our past, an open window towards the tourism of the future / Diène, Doudou [fr]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• The Role of Business in the 21st Century / Perigot, François [fr]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• The European Model of Social Responsibility / Lenssen, Gilbert [en]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• The Base of the Pyramid: The Role of Companies in Meeting Unsatisfied Needs / Herman, Gary [en]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• The Base of the Pyramid and Disruptive Innovations / Hart, Stuart [en]
Mol poc relacionat Ponència TURISM• Social responsibility of tourism / Baumgarten, Jean-Claude [en]
Mol poc relacionat Ponència TURISM• Opening ceremony / Bouchenaki, Mounir [fr]
Mol poc relacionat Ponència TURISM• Opening ceremony / Frangialli, Francesco [en]
Mol poc relacionat Ponència FAL• Opening ceremony / Tibaijuka, Anna K. [en]
Relacionat Ponència CIENCI• PCST Challenges and tools directed to young people / Diversos autors [en]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• Partnership and Leadership - Why and How to Establish Alliances with other Social Agents / Grajew, Oded [po]
Mol poc relacionat Ponència TURISM• Plenary Sesion / Zedan, Hamdallah [en]
Relacionat Ponència CIENCI• Poster Presentations / Diversos autors [en]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• Regulatory Perspectives / Lee, Jisoo [en]
Mol poc relacionat Ponència CIENCI• Science in daily press: a cultural question? / Diversos autors [en]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• Entrepreneurship, Wealth Creation and Social Responsibility / Hitt, Michael [en]
Mol poc relacionat Ponència ORIENT• Ethics and Globalization: Global Values and Local Values / King, Ambrose [en]
Mol poc relacionat Ponència ORIENT• Ethics and Globalization: Global Values and Local Values / Wo-Lap Lam, Willy [en]
Mol poc relacionat Ponència FAL• Financing Policies for Social Inclusion / Barceló, Jean-Yves [fr]
Mol poc relacionat Ponència INFOR• Global versus Local Information / Alcouloubre, Albert [en]
Mol poc relacionat Ponència ETICA• Good Practices: Ethics, Business and Economy / Pourtois, Hervé [fr]
Poc relacionat Ponència CIENCI• Interactions between science communication and science policies / Diversos autors [en]
Molt relacionat Ponència CIENCI• Main challenges in the coexistence between native knowledge and modern science / Diversos autors [en]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• Open debate - Business and Civil Society Perspectives / Barry, Norman [en]
Poc relacionat Ponència EMPRES• Accountability ¿ What Information is Valid for Evaluating Companies? / Ligteringen, Ernst [en]
Mol poc relacionat Ponència TURISM• Building the sustainable destinations of the future / Michael Iwand,Wolf [en]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• Context and Procedures for Creating Companies / Diversos autors [en]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• Corporate social responsibility and accountability / Nunes, Isabella [en]
Mol poc relacionat Ponència DRETS• Creativity / Shiu, Margaret [en]
Mol poc relacionat Ponència ORIENT• Culture, Development and Socioeconomic Models: a Compared Vision of Asia and Latin America / Dang Quang , Nguyen  [en]
Mol poc relacionat Ponència ENERGI• Energy policy in the EU / Burgos, Cristóbal [en]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• Entrepreneurship, Wealth Creation and Social Responsibility / Hartigan, Pamela [en]
Poc relacionat Ponència EMPRES• Socially Responsible Investments / Barkawi, Alex [en]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• The Base of the Pyramid as a Source of Business Opportunities / Oosterveld, Jan [en]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• The European Model of Social Responsibility / Be, Dominique [en]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• The Interplay between Public Policies and the Creation New Business ventures / Acs, Zoltan [en]
Poc relacionat Ponència EMPRES• The Role of Business in the 21st Century / Tam, Marilyn [en]
Mol poc relacionat Ponència TURISM• The challenge of innovation / Hamele, Herbert [en]
Mol poc relacionat Ponència TURISM• The challenge of innovation / Vellas, François [en]
Poc relacionat Idea Força CONQUOÈtica universal i transferencial d'El Quixot  
Molt relacionat Idea Força DRETSXarxes culturals per fer front a la mundialització cultural  
Poc relacionat Idea Força VOLUNTVoluntariat com a generador de noves formes de democràcia participativa a escala global  
Molt relacionat Idea Força AIGUAUna gestió ecosistèmica de l’aigua vs. la seva explotació com a producte.  
Molt relacionat Idea Força DRETSTurisme cultural com a element de desenvolupament humà i econòmic  
Molt relacionat Idea Força FUMTransició cap a un món urbà  
Molt relacionat Idea Força PROMOUTecnologia i convivència segura  
Molt relacionat Idea Força FUMSostenibilitat urbana  
Molt relacionat Idea Força PROMOUSeguretat preventiva i desenvolupament humà  
Molt relacionat Idea Força SALUTPolissons dels sistemes de salut públics  
Mol poc relacionat Idea Força INFORPrecarietat laboral, una amenaça a la qualitat informativa  
Bastant relacionat Idea Força NECESSPrincipi d’exigibilitat dels Drets Humans  
Molt relacionat Idea Força MHIRemeses i desenvolupament econòmic bilateral  
Molt relacionat Idea Força AGGLOBResistència alimentària davant la dictadura alimentària  
Molt relacionat Idea Força AGGLOBRevolució de la consciència davant la dinàmica del caos  
Bastant relacionat Idea Força INTERARiquesa social vs riquesa grollera  
Molt relacionat Idea Força SALUTSegmentació de l’ajuda humanitària  
Molt relacionat Idea Força PROMOUSeguretat i diversitat cultural  
Molt relacionat Idea Força ROBAL’explotació laboral a les cadenes de producció de roba globalitzades  
Molt relacionat Idea Força TURISMMacdonalització del paquet turístic  
Molt relacionat Idea Força WASHIMacroestructura de la migració intel·lectual  
Molt relacionat Idea Força SALUTMedicalització de la salut - reduccionisme de la salut a la medicina.  
Molt relacionat Idea Força GLOBALMicroesferes de comunicació  
Molt relacionat Idea Força MICROCMicrofinances: impulsores de la recerca i el desenvolupament d’indicadors de pobresa  
Molt relacionat Idea Força MHIMigracions, suport de l'equilibri demogràfic.  
Mol poc relacionat Idea Força CONQUOMitologia iconogràfica, indústria cultural i novas teconologies de la comunicació en el Quixot.  
Molt relacionat Idea Força ORIENTModel de creixement econòmic en xarxa  
Poc relacionat Idea Força GLOBALModernitat medieval  
Molt relacionat Idea Força ORIENTModernització front a occidentalització  
Molt relacionat Idea Força JOVENTMoviments socials, l’impuls a les organitzacions internacionals  
Molt relacionat Idea Força GLOBALMultilateralisme davant del G1  
Relacionat Idea Força GLOBALNacionalisme a distància  
Molt relacionat Idea Força ENERGIOferta energètica sostenible  
Relacionat Idea Força CONFLIPau duradora  
Bastant relacionat Idea Força AIGUAPetrolització de l’aigua  
Poc relacionat Idea Força CIESMGlobalització del Mediterrani  
Molt relacionat Idea Força GLOBALGlobalització i resistència cultural  
Molt relacionat Idea Força TREBALLGlobalització laboral insostenible  
Molt relacionat Idea Força CERVELIncorporar la noció de certesa amb perspectiva en el cervell social  
Molt relacionat Idea Força DRETSIndicadors culturals enfront d'indicadors econòmics  
Molt relacionat Idea Força MICROCIntegració econòmica  
Poc relacionat Idea Força RELIIntegrar el fonamentalisme al diàleg interreligiós  
Molt relacionat Idea Força RELIJustícia mediambiental davant la catàstrofe mediambiental  
Mol poc relacionat Idea Força PARAULL'activisme social i ambiental de la paraula  
Molt relacionat Idea Força ETICAEl capital ètic és un factor diferencial que contribueix al desenvolupament econòmic i social  
Poc relacionat Idea Força MONAVUIEl coneixement científic versus la saviesa  
Molt relacionat Idea Força MHIEl desafiament de la integració com a font de canvi i desenvolupament.  
Molt relacionat Idea Força MICROCEl desenvolupament de nous indicadors de pobresa a partir de l’experiència dels microcrèdits  
Molt relacionat Idea Força MICROCEl microcrèdit: columna vertebral del desenvolupament social.  
Molt relacionat Idea Força MICROCEl microcrèdit: eix de desenvolupament social i econòmic, de la lluita contra la desigualtat i contra la pobresa.  
Relacionat Idea Força FALEl rol de les ciutats com a actors internacionals  
Molt relacionat Idea Força TURISMEl turista com a treballador del desenvolupament  
Molt relacionat Idea Força JOVENTEls efectes democràtics de la globalització  
Molt relacionat Idea Força C.AUDIComunicació audiovisual global multidireccional per mantenir la diversitat cultural  
Molt relacionat Idea Força TURISMConstruir sense destruir  
Molt relacionat Idea Força DONESCooperació nord-sud adequada  
Mol poc relacionat Idea Força CONQUOCoordinació interadministrativa en la defensa dels drets humans  
Molt relacionat Idea Força AGGLOBCorrupció, mafiocràcies i pobresa  
Molt relacionat Idea Força JOVENTCultura de la participació  
Molt relacionat Idea Força ENERGIDemanda energètica sostenible  
Relacionat Idea Força GLOBALDemocratització de la democràcia: nous governs  
Relacionat Idea Força ESPAIDensitat urbana: la ciutat dual  
Molt relacionat Idea Força RELIAcció per condonar el deute extern  
Mol poc relacionat Idea Força RELIAigua per a tothom  
Molt relacionat Idea Força FUMApoderament local  
Poc relacionat Idea Força ESPAIArquitectura del pretext  
Molt relacionat Idea Força WASHIBanc central global  
Molt relacionat Idea Força ESPORTBipolaritat esportiva: valors olímpics vs. valors de mercat  
Molt relacionat Idea Força V.EDUCBretxa Digital / Bretxa Educacional  
Poc relacionat Idea Força MONAVUICanvi d'estructures dels organismes internacionals  
Molt relacionat Idea Força EMPRESCap a una empresa socialment i mediambientalment responsable  
Poc relacionat Idea Força INTERACapital Creatiu - Potenciació de la creativitat com a valor actiu d’una ciutat  
Molt relacionat Idea Força TREBALLCentralitat del treball decent  
Molt relacionat Idea Força CERVELCervell i educació altruista: unió necessària per a una societat sense conflictes  
Molt relacionat Idea Força ESPAICiutat global, govern local  
Molt relacionat Idea Força NECESSCiutat: La dimensió local dels Drets Humans  
Molt relacionat Idea Força DRETSCiutats culturals enfront de ciutats poc sustentables  
Poc relacionat Idea Força CIENCICiència moderna versus Coneixement científic local  
Bastant relacionat Idea Força INTERACohabitació cultural  
Molt relacionat Idea Força EMPRESDesenvolupar la “base de la piràmide” com a oportunitat de negoci  
Molt relacionat Idea Força FUMDignificació d’infrahabitatge  
Relacionat Idea Força GLOBALDiplomàcia civil (public diplomacy)  
Molt relacionat Idea Força NECESSDret a la diversitat cultural  
Molt relacionat Idea Força NECESSDret a una renda bàsica  
Molt relacionat Idea Força DRETSDrets culturals i diversitat: una acció política i civil per aconseguir el desenvolupament  
Poc relacionat Idea Força COMUNIDrets de quarta generació - Drets d’accés a les noves fonts d’informació  
Molt relacionat Idea Força MICROCEconomia solidària  
Molt relacionat Idea Força EMPRESEmprenedor social  
Molt relacionat Idea Força ALFABEquitat intergeneracional: garantir els estàndards de vida per a generacions futures  
Poc relacionat Idea Força ESPAIEspai dissociat  
Molt relacionat Idea Força ESPORTEsport i educació, coexistència imprescindible com a alternativa d’integració, desenvolupament i una cultura de la pau.  
Bastant relacionat Idea Força AIGUAExternalització dels costos ecològics  
Molt relacionat Idea Força TURISMFelicitat per càpita a les destinacions turístiques  
Molt relacionat Idea Força TREBALLFlexiseguretat  
Relacionat Idea Força ALFABFragmentació de l’ètica: la multiplicitat dels valors ètics  
Poc relacionat Idea Força DONESL'home comença a actuar per a la igualtat de gènere  
Molt relacionat Idea Força JOVENTLa biosfera com a model de globalització  
Molt relacionat Idea Força JUSTICLa corrupció com a vulneració dels drets humans  
Molt relacionat Idea Força CONQUOLa cultura de la mediació  
Poc relacionat Idea Força FALLa cultura és clau com a política transversal d’inclusió social  
Mol poc relacionat Idea Força COMUNILa desconnexió de la comunicació – Ruptura entre la realitat i el que es comunica  
Molt relacionat Idea Força CIUTATLa intervenció dels poders polítics per a la construcció de ciutats més humanes  
Poc relacionat Idea Força MEMORILa memòria compartida és fonamental perquè els pobles reconstrueixin la seva identitat i s’obri la reflexió davant l’hegemonia del pensament únic que imposa la globalització.  
Molt relacionat Idea Força JUSTICLa nova economia del terror  
Molt relacionat Idea Força C.AUDILa regulació del sector de la comunicació garantirà el seu servei públic  
Molt relacionat Idea Força SALUTLa salut com a dret humà essencial  
Molt relacionat Idea Força VIOLENLa seguretat s’aconsegueix invertint en ajuts al desenvolupament, no en armament  
Molt relacionat Idea Força MEMORILa societat s’ha d’organitzar per transformar les democràcies passives en democràcies participatives a escala local i global, que generin un canvi en l’ordre mundial.  
Molt relacionat Idea Força CIUTATLes noves ciutats del segle XXI com a ciutats sense fronteres  
Molt relacionat Idea Força WASHILiberalització multilateral dels mercats  
Molt relacionat Idea Força RELILluitar contra la sida des de les religions  
Relacionat Idea Força TREBALLSolidaritat sindical mundial  
Molt relacionat Idea Força AGGLOBTaxa europea de solidaritat econòmica  
Molt relacionat Idea Força INPUTTelevisió global versus televisió estatal  
Relacionat Idea Força NARRATTransversalitat literària  
Molt relacionat Idea Força EUROPAUn model 'Europa' basat en el pacte, la convivència i el multilateralisme  
Molt relacionat Idea Força VIOLENUn nou concepte de seguretat: Seguretat Humana enfront de Seguretat Nacional  
Molt relacionat Idea Força AGGLOBUna acció responsable per a aconseguir el canvi  
Mol poc relacionat Nota premsa ETICA• Àngel Castiñeira (CETC): «Cal trencar amb la visió fatalista sobre el tema del capital social i ètic» [ca] [es] [en]
Molt relacionat Nota premsa EMPRES• Stuart Hart: «La base de la societat és una font d'oportunitat de negoci» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa JOVENT• Santiago Castellà, doctor en dret: «Organitzem una revolució il·lustrada i lliurepensadora per construir una república mundial» [ca] [es] [en]
Molt relacionat Nota premsa MICROC• Sa Majestat la Reina Sofía: «Els microcrèdits haurien de concedir-se amb caràcter general a tota la societat per millorar les seves condicions» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa DDHHAL• Mohamed Nazir : «El dret de prosperar ha d'estar en equilibri amb la responsabilitat col·lectiva» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa MICROC• Lula da Silva dóna suport al Fòrum Barcelona 2004 [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa VOLUNT• La 18a Conferència Mundial del Voluntariat tanca les activitats amb un gran èxit de participació [ca] [es] [en]
Bastant relacionat Nota premsa WASHI• L'economista Daniel Cohen sosté que es necessiten "desesperadament" institucions mundials que controlin els mercats financers [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa RELI• L'Assemblea de Montserrat conclou amb compromisos com la creació d'un centre de refugiats a Algesires [ca] [es] [en]
Bastant relacionat Nota premsa NECESS• Jaume Saura: Els valors universals continuen vigents però existeixen nous perills [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa MONAVUI• Jim Garrison: «Els conflictes del futur naixeran de la globalització i no de l'enfrontament entre estats» [ca] [es] [en]
Relacionat Nota premsa EMPRES• Jordi Canals: «L'empresa del segle XXI s'ha d'integrar a la societat amb alguna cosa més que béns i serveis» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa DONES• Jordi Folgado Ferrer, director general de la Fundació Vicenç Ferrer: «És bo que al món hi hagi dones com Doreen Reddy» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa ESPORT• Jorge Valdano: «S'ha de vendre futbol sense trepitjar la gespa ni l'ètica» [ca] [es] [en]
Molt relacionat Nota premsa TREBALL• Josep Maria Rañé: «És difícil arreglar el que desarregla el mercat» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa AGGLOB• José M. Figueres, director general del Fòrum Econòmic Mundial, visita el Fòrum Barcelona 2004 [ca] [es] [en]
Molt relacionat Nota premsa MICROC• Juan Pablo de Laiglesia (AECI): «És perillós tenir excessives expectatives en els microcrèdits» [ca] [es] [en]
Poc relacionat Nota premsa INDIGE• Julian Burger: «Els pobles indígenes volen socis, no colonitzadors» [ca] [es] [en]
Molt relacionat Nota premsa WASHI• El diàleg "Del Consens de Washington a una nova governança global" analitza l'economia actual [ca] [es] [en]
Relacionat Nota premsa AGGLOB• El diàleg «Contribuint a l'agenda global» aborda els temes del comerç just, la participació democràtica i la corrupció [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa TURISM• El sector del turisme es juramenta al Fòrum a aliar-se amb la diversitat cultural i el desenvolupament sostenible [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa TURISM• Els diferents sectors del turisme busquen al Fòrum un compromís de futur lligat a la sostenibilitat i la diversitat cultural [ca] [es] [en]
Molt relacionat Nota premsa WASHI• Els economistes reunits al diàleg sobre el Consens de Washington alerten sobre la creixent desigualtat en la distribució de la renda [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa DRETS• Els espais lingüístics francòfon, hispà i lusità preparen un pla d'acció a favor de la diversitat cultural [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa TREBALL• Els experts afirmen que el mercat laboral actual està pensat per als homes [ca] [es] [en]
Bastant relacionat Nota premsa WASHI• Els experts reunits al Fòrum reclamen un sistema financer amb més instruments per evitar col·lapses com els de les economies llatinoamericanes [ca] [es] [en]
Relacionat Nota premsa TREBALL• Els sindicats demanen a la Unesco que declari el trebal digne patrimoni de la humanitat [ca] [es] [en]
Poc relacionat Nota premsa ORIENT• Emil Salim: «Europa ha d'obrir els ulls i ajudar-nos a créixer» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa ORIENT• Eric Teo (Institut de Relacions Internacionals de Singapur): «És important crear ponts entre orient i occident per aprendre els uns dels altres» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa ENERGI• Ernesto Macías: «Només quan la societat conegui la gravetat de la situació energètica canviarà de mentalitat» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa CIESM• Ferdinando Boero: «A l'home li agrada la costa però és un amor perillós» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa CIESM• Ferdinando Boero: «El desenvolupament urbanístic, el turisme i la pesca canvien les costes» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa GLOBAL• Fernando Henrique Cardoso: «La globalització ha de ser una actitud d'acceptació de l'altre» [ca] [es] [en]
Poc relacionat Nota premsa MICROC• Ignacio Ramonet: «Assistim a la revenja del mercat contra l'estat» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa CIUTAT• Jaime Lerner (Arquitecte): «La ciutat no és un problema sinó que conté la solució per a tot» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa AIGUA• Alexander Likhotal: «Els governs no estan disposats a sacrificar els seus beneficis i els ciutadans no estem disposats a sacrificar les nostres comoditats.» [ca] [es] [en]
Poc relacionat Nota premsa ALFAB• Alphonse Pene Elungu (Congo): «Ens trobem en una època d'ètica fragmentada» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa TURISM• Ana Sebastián: «El turisme sexual és el tercer sector de comerç il·legal i el que menys es persegueix» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa AGGLOB• Andrés Allamand: «Si una democràcia no pot resoldre la problemàtica de la pobresa és que és incompleta» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa NECESS• Anna Simó: La renda mínima no és suficient [ca] [es] [en]
Relacionat Nota premsa MHI• Anna Terrón (Patronat Català Pro Europa): "La immigració és fonamental per a la futura construcció d'Europa" [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa GLOBAL• Bruce Lawrence: «Totes les religions tenen potencial per ser fonamentalistes, però no totes ho són» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa GLOBAL• David Held: «La globalització no significa el final dels estats, sinó una nova forma de poder» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa TURISM• David Waugh (Fundación Loro Parque): «Els zoos són una forma de veure la fauna salvatge i redueixen l'impacte de l'home en la natura» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa CIUTAT• Acebillo, arquitecte cap de l'Ajuntament de Barcelona: «Des de l'arquitectura promovem noves activitats econòmiques» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa ALFAB• Adama Samassékou: "Com més s'apropen els homes, més s'ignoren entre ells" [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa ETICA• Adela Cortina (Fundació Etnor): «Que una societat sigui moral vol dir que s'anticipa al futur» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa ETICA• Alain G. Gagnon (Universitat del Quebec): «Les grans nacions no ofereixen solucions a les aspiracions de les petites nacionalitats» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa TURISM• Domingo Jiménez Beltrán: «Si continuem així serà el turisme que destruirà el turisme» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa ESPORT• Dominique Niyonizigiye: «Quan tots els discursos polítics van fracasar, l'esport va promoure la unitat del meu país» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa INTERA• Dominique Wolton ha presentat aquesta tarda, en el marc del diàleg del Fòrum «Iteracció'04», el seu últim llibre, la otra mundialización [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa MONAVUI• El Club de Madrid col.laborarà en l'organització del Diàleg ''El món, avui'' del Fòrum Barcelona 2004 [ca] [es] [en]
Poc relacionat Nota premsa JOVENT• El Festival Mundial de la Joventut aplegarà al Fòrum uns deu mil joves d'arreu del món [ca] [es] [en]
Relacionat Nota premsa EMPRES• El Fòrum és un dels impulsors del Centre Barcelona del Global Compact de les Nacions Unides [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa VOLUNT• El Govern anuncia al Fòrum que el voluntariat serà un mèrit per accedir a una feina [ca] [es] [en]
Poc relacionat Nota premsa FAL• El IV Fòrum d'Autoritats Locals de Porto Alegre reuneix a Barcelona més de 120 alcaldes de tot el món [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa VOLUNT• L'acte d'inauguració de la Conferència Mundial del Voluntariat apel·la a l'oportunitat única que significa la trobada [ca] [es] [en]
Relacionat Nota premsa MICROC• L'extop model i dissenyadora hindú Bibi Russell ha creat una estructura artesanal per treure a comunitats senceres de la misèria [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa VOLUNT• La Conferència Mundial del Voluntariat demana més presència de les entitats en la presa de decisions [ca] [es] [en]
Molt relacionat Nota premsa EMPRES• Marilyn Tam: «Cal un canvi profund i no fer-ho seria perjudicial per a tots» [ca] [es] [en]
Relacionat Nota premsa GLOBAL• Pujol, Clos, Cardoso i Castells tanquen el diàleg «Globalització, identitat, diversitat» Amb un ric debat ple d'aportacions [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa FAL• Responsables de governs locals es mostren convençuts que un altre món és possible [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa GLOBAL• Ronald Inglehart: «No anem cap a un poble global» [ca] [es] [en]
Relacionat 141 Preguntes TREBALL• Susan George, vicepresidenta d'Attac France: «El problema és que avui és un privilegi que t'explotin perquè el més greu és formar part dels exclosos» [ca] [es] [en]
Molt relacionat 141 Preguntes WASHI• Samir Amin, economista: «L'expansió del capitalisme ha convertit l'ésser humà en una mercaderia» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat 141 Preguntes ALFAB• Reza Deghati, fotoperiodista: «Deixo la càmera de banda quan la persona que pensava fotografiar necessita el meu ajut» [ca] [es] [en]
Molt relacionat 141 Preguntes EMPRES• Patrick Utomi, professor d'economia política a Nigèria: «L'Àfrica necessita un sistema internacional que permeti la competència en situació d'igualtat» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat 141 Preguntes DRETS• Jesús Martín Barbero, professor de comunicació a Colòmbia: «Tenim una televisió bastarda que no es correspon amb la diversitat cultural de les nostres societats» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat 141 Preguntes MONAVUI• Eveline Herfkens, de l'ONU: «Els governs han de complir les seves promeses per assolir els objectius de desenvolupament que es van aprovar a Nacions Unides» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat 141 Preguntes TREBALL• Emilio Gabaglio, exsecretari general de la Confederació Europea de sindicats: «Europa té el capítol de els drets socials al nivell més alt possible» [ca] [es] [en]
Poc relacionat 141 Preguntes AGGLOB• Bernard Cassen, director general de «Le Monde Diplomatique»: «Cal combatre la por per pensar lliurement» [ca] [es] [en]
Molt relacionat 141 Preguntes TREBALL• Alain Touraine, pensador francès: «Cal impulsar un nou moviment social. Ningú desitja que l'única lògica imperant sigui l'econòmica» [ca] [es] [en]
Poc relacionat 141 Preguntes VOLUNT• Aurora Sánchez, periodista i escriptora: «Fer una abraçada a qui ho necessita ja és contribuir als drets humans» [ca] [es] [en]
Bastant relacionat 141 Preguntes NECESS• Eduardo Suplicy, senador laborista brasiler: «L'establiment de la renta bàsica serà possible si tots hi creiem» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat 141 Preguntes TURISM• Eusebio Leal Spengler, director de l'oficina de l'historiador de la ciutat de l'Havana: «El turisme mai no ha de prescindir de la cultura» [ca] [es] [en]
Poc relacionat 141 Preguntes ESPAI• Jean-Louis Cohen, arquitecte: «El problema de les grans ciutats és que hi ha molt espai perdut» [ca] [es] [en]
Poc relacionat 141 Preguntes VOLUNT• L'accés dels països pobres a les noves tecnologies causa discrepàncies entre el voluntariat [ca] [es] [en]
Molt relacionat 141 Preguntes EMPRES• Linda Rottenberg, consellera delegada i cofundadora d'Endeavor Global: «Molta gent no vol entrar en el món dels negocis per la mala imatge dels empresaris» [ca] [es] [en]
Molt relacionat 141 Preguntes MICROC• Muhammad Yunus, creador del Banc Grameen: «Volem fer negocis amb els que no tenen res» [ca] [es] [en]
Poc relacionat Resum sessió CERVELÉs ètic el nostre cervell?  
Mol poc relacionat Resum sessió FALÉs possible millorar la societat a través dels governs locals?  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESÈtica personal, lideratge i governs  
Relacionat Resum sessió ORIENTÈtica i globalització: valors globals, valors locals- Debat  
Mol poc relacionat Resum sessió ALFABÈtica de les ciències, quina ciència per a quina societat?  
Relacionat Resum sessió VOLUNTXarxa internacional de suport al voluntariat  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTVoluntariat treballant en xarxa, necessitat o utopia  
Bastant relacionat Resum sessió VOLUNTVoluntariat i sida  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTVoluntariat corporatiu  
Poc relacionat Resum sessió TURISMTurisme rural i les seves dimensions culturals  
Molt relacionat Resum sessió TURISMTurisme, cultura i tolerància  
Molt relacionat Resum sessió TURISMTurisme, diversitat cultural i desenvolupament sostenible  
Molt relacionat Resum sessió CIUTATUrbanisme i poder  
Molt relacionat Resum sessió AIGUAUsos i desenvolupaments de l’aigua  
Molt relacionat Resum sessió C.AUDIVells mèdia, nous mèdia  
Mol poc relacionat Resum sessió RELIVisió del cor global: principis i pràctiques per a la transformació personal i el canvi global  
Molt relacionat Resum sessió RELIVoler més i més: fer sentir les veus religioses en la qüestió del consum global  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTVoluntariat com a creador de condicions per a la pau  
Molt relacionat Resum sessió DRETSTaller. Desenvolupament de la diversitat. El rol de les polítiques culturals  
Molt relacionat Resum sessió DRETSTaller. Desenvolupament local i urbà  
Relacionat Resum sessió DRETSTaller. Informe sobre desenvolupament humà 2004: llibertat cultural a l'actual món de la diversitat  
Bastant relacionat Resum sessió DRETSTaller. Polítiques culturals: drets o indicadors?  
Mol poc relacionat Resum sessió VOLUNTTaller: El voluntariat com a generador de valor  
Relacionat Resum sessió ENERGITallers paral·lels  
Relacionat Resum sessió NARRATTan lluny i tan a prop  
Molt relacionat Resum sessió GLOBALTema 2: Existeix una cultura global? La globalització dels mitjans i la cultura de les societats  
Bastant relacionat Resum sessió GLOBALTema 3. La identitat cultural en un món globalitzat  
Poc relacionat Resum sessió CIENCISessió paral·lela 8: El paper dels llibres i la literatura en la comunicació pública de la ciència  
Molt relacionat Resum sessió CIENCISessió paral·lela 9: Evolució del marc teòric al voltant de la PCST  
Molt relacionat Resum sessió AGGLOBSessió plenària inaugural i sessió plenària de cloenda. Diàleg “Contribuint a l'Agenda Global”.  
Poc relacionat Resum sessió AIGUASessió plenària: Parlament  
Molt relacionat Resum sessió AIGUASimposi 6: Aigua i agricultura  
Relacionat Resum sessió TREBALLSindicats, reptes i canvis  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESSocietats de cooperació i tercer sector  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESSocietats de cooperació. Per què i com crear aliances amb altres agents socials  
Molt relacionat Resum sessió NECESSSocietats multilingües, societats multiculturals: democràcia plural.  
Relacionat Resum sessió OMBUDSSessió 2: Els síndics de greuges regionals i el dret a l’habitatge  
Molt relacionat Resum sessió MICROCSessió Plenària de Cloenda - Desenvolupament per a tots  
Molt relacionat Resum sessió DRETSSessió d'obertura  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENSessió de clausura  
Relacionat Resum sessió VOLUNTSessió de clausura  
Mol poc relacionat Resum sessió CIENCISessió de clausura del diàleg «Coneixement científic i diversitat cultural»  
Molt relacionat Resum sessió TURISMSessió de cloenda de simposis  
Molt relacionat Resum sessió MHISessió de cloenda. Moviments humans i immigració  
Molt relacionat Resum sessió PROMOUSessió d’obertura. Promoure la convivència i la seguretat a la societat de la informació  
Mol poc relacionat Resum sessió TREBALLSeminari 1.1 Els valors del treball  
Mol poc relacionat Resum sessió TREBALLSeminari 1.3 La feminització de l'ocupació  
Mol poc relacionat Resum sessió TREBALLSeminari 2.1 Pobresa i treball  
Molt relacionat Resum sessió TREBALLSeminari 2.2 Globalització i migracions  
Molt relacionat Resum sessió TREBALLSeminari 2.3 Deslocalització i ocupació  
Molt relacionat Resum sessió TREBALLSeminari 3.1. Poders Públics i Ocupació  
Poc relacionat Resum sessió TREBALLSeminari 3.2 Desenvolupament sostenible  
Mol poc relacionat Resum sessió TREBALLSeminari 3.3 Treball decent  
Relacionat Resum sessió TREBALLSeminari 4.1 Globalitzar els drets socials  
Molt relacionat Resum sessió ROBAQuè s’amaga darrere la teva roba?  
Molt relacionat Resum sessió WASHIQüestions de política internacional (Martin Khor, Jeffrey Frankel, Deepak Nayyar)  
Mol poc relacionat Resum sessió MONAVUIQüestions globals, compromisos globals?  
Molt relacionat Resum sessió FUMRealitats urbanes  
Molt relacionat Resum sessió FUMRealitats urbanes- Presentació  
Molt relacionat Resum sessió FUMRecursos urbans: Finançar i mobilitzar capital nacional per rehabilitar suburbis  
Bastant relacionat Resum sessió MHIRefugiats, sol·licitants d'asil i immigrants forçats  
Relacionat Resum sessió C.AUDIRegulació, autorregulació i opinió ciutadana  
Molt relacionat Resum sessió RELIReligions minoritàries  
Molt relacionat Resum sessió MICROCPobresa, microcrèdit i desenvolupament social / Un món sense fam: polítiques per a l'eradicació de la pobresa: fam 0 / Experiències innovadores, l'art i el desenvolupament com a actor integrador i generador d'ocupació  
Mol poc relacionat Resum sessió CERVELPodem educar per ser solidaris? – Ponència marc  
Mol poc relacionat Resum sessió CERVELPodem educar per ser solidaris? – Taula rodona.Tarda  
Molt relacionat Resum sessió NECESSPolítiques urbanes de lluita contra l’exclusió.  
Molt relacionat Resum sessió ETICAPonència: Capital ètic i desenvolupament  
Poc relacionat Resum sessió ETICAPonència: Valors i capital social  
Molt relacionat Resum sessió CIUTATPors i Desitjos a la ciutat  
Poc relacionat Resum sessió CONFLIPresentació de les conclusions i recomanacions  
Bastant relacionat Resum sessió DRETSPresentació del Fòrum Permanent sobre Pluralisme Cultural  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESInversions socialment responsables  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESLa base de la piràmide com a font d’oportunitats de negoci  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESLa base de la piràmide i les innovacions disruptives  
Molt relacionat Resum sessió CIUTATLa ciutat conquerida  
Molt relacionat Resum sessió AGGLOBLa corrupció en un món globalitzat  
Molt relacionat Resum sessió TURISMLa cultura com a element de revitalització urbana: el model Guggenheim, Bilbao  
Molt relacionat Resum sessió RELILa cultura de la pau  
Poc relacionat Resum sessió AGGLOBLa diversitat cultural i la biodiversitat  
Molt relacionat Resum sessió TURISMLa diversitat turística en l'era digital  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTLa globalització. Democràcia i ciutadania globals  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESLa gran empresa en la nova arquitectura mundial  
Molt relacionat Resum sessió ALFABLa ignorància de l’altre  
Molt relacionat Resum sessió MHILa immigració i els reptes del govern local  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTLa joventut davant els desafiaments d’avui en el món del treball: la pobresa de les persones joves  
Molt relacionat Resum sessió NECESSLa lluita pels drets humans: un combat permanent perquè un món més just sigui possible  
Poc relacionat Resum sessió INTERALa mundialització de la comunicació  
Molt relacionat Resum sessió ALFABLa nostra història comú: globalització i memòria  
Poc relacionat Resum sessió RELILa pau mundial comença des de dins  
Molt relacionat Resum sessió ORIENTLa raó i l’esperit en el segle XX, el diàleg indispensable. Debat.  
Molt relacionat Resum sessió AGGLOBLa reforma de les institucions econòmiques internacionals  
Relacionat Resum sessió NECESSLa reivindicació de l’estatut de ciutadania i la democràcia participativa  
Molt relacionat Resum sessió TURISMLa responsabilitat social del turisme  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTLa solidaritat com a eix principal de la globalització  
Relacionat Resum sessió FUMLa sostenibilitat urbana mitjançant la sinergia  
Mol poc relacionat Resum sessió RELILa visió zoroàstrica del diàleg interreligiós  
Bastant relacionat Resum sessió COMUNILes barreres  
Mol poc relacionat Resum sessió RELILes cares globals del budisme  
Molt relacionat Resum sessió MHILes ciutats-frontera  
Bastant relacionat Resum sessió DONESLes dones i les religions  
Relacionat Resum sessió JOVENTLes nostres arrels, el nostre futur  
Molt relacionat Resum sessió ALFABLes nostres diferències creatives: aprenent a viure en comú a través de les arts i de les llengües  
Mol poc relacionat Resum sessió RELILes relacions conflictives entre el periodisme i els moviments religiosos  
Poc relacionat Resum sessió RELILes religions i el camí espiritual en les societats globals.  
Mol poc relacionat Resum sessió PARAULLiteratura i Guerra  
Relacionat Resum sessió JOVENTLlenguatges alternatius a la violència  
Relacionat Resum sessió DRETSLlengües  
Molt relacionat Resum sessió NECESSLlibertat, igualtat i fraternitat, nous escenaris, nous compromisos.  
Poc relacionat Resum sessió VIOLENL’aigua, font de conflicte?  
Molt relacionat Resum sessió ORIENTL’auge dels nous imperis. Omer Taspinar  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENL’economia i la preparació de la guerra (jornada)  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESL’emprenedor social com a model per al futur  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESL’emprenedor: creació de riquesa i responsabilitat social  
Mol poc relacionat Resum sessió CIESML’entrada de noves espècies  
Molt relacionat Resum sessió SALUTL’estat de la salut en el món i els seus determinants  
Bastant relacionat Resum sessió TURISML’hàbitat humà i la convivència turística  
Molt relacionat Resum sessió MICROCL’objectiu de desenvolupament del mil·lenni i el microcrèdit. Com pot el microcrèdit participar en l’objectiu de reduir en un 50% el nombre de persones amb ingressos inferiors a un dòlar al dia per a l’any 2015  
Molt relacionat Resum sessió ESPORTL’ètica de l’esport contra l’ètica del mercat?  
Poc relacionat Resum sessió VIOLENMantinguem les armes fora de l’espai  
Bastant relacionat Resum sessió DRETSMemòria i patrimoni  
Molt relacionat Resum sessió MICROCMicrocrèdits a països desenvolupats / L’extensió de la xarxa social als més pobres  
Poc relacionat Resum sessió MHIMigracions i SIDA  
Relacionat Resum sessió MHIMigracions, pluralisme cultural i diversitat  
Molt relacionat Resum sessió DRETSMinories  
Mol poc relacionat Resum sessió CONFLIMirant enrere − mirant cap endavant: ara què?  
Mol poc relacionat Resum sessió RELIMissatge universal de les religions del món  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENMitjans de comunicació, conflicte i construcció de la pau  
Relacionat Resum sessió VOLUNTModel de gestió del voluntariat a escala regional i europea  
Mol poc relacionat Resum sessió MHINous països d'immigració  
Mol poc relacionat Resum sessió DONESNoves masculinitats des del món acadèmic. La recerca acadèmica  
Molt relacionat Resum sessió DRETSObertura del congrés  
Molt relacionat Resum sessió TREBALLOcupació i Globalització  
Poc relacionat Resum sessió TREBALLOcupació per a tots és possible  
Molt relacionat Resum sessió ORIENTOrient i Occident i la transformació del sistema internacional  
Molt relacionat Resum sessió ENERGIPanel 1 Energia i Desenvolupament: és possible un altre model energètic?  
Molt relacionat Resum sessió ENERGIPanel 2. Escenaris energètics: són energèticament obeses les societats desenvolupades?  
Poc relacionat Resum sessió ENERGIPanel 4 Energia i hàbitat humà: podem fer una vida quotidiana energèticament més sostenible?  
Molt relacionat Resum sessió AGGLOBPartenariats globals: Una nova solució?  
Molt relacionat Resum sessió TURISMPatrimoni del passat, finestra oberta al futur  
Bastant relacionat Resum sessió JOVENTPau i drets humans  
Mol poc relacionat Resum sessió DONESPer un dret a la salut  
Molt relacionat Resum sessió DONESPer un dret econòmic. Dones empresàries: noves formes de dirigir empreses  
Molt relacionat Resum sessió DONESPer un dret econòmic. Dones rurals: cooperatives i altres fórmules de treball de la comunitat  
Molt relacionat Resum sessió DONESPer un dret econòmic. La independència econòmica, clau per a la llibertat de les dones  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESAccountability: quina informació és rellevant per a valorar les empreses?  
Mol poc relacionat Resum sessió COMUNIAccessos  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTAcció per la igualtat  
Poc relacionat Resum sessió JOVENTAccés a la justícia dels desfavorits  
Molt relacionat Resum sessió SALUTAccés a les intervencions en salut  
Poc relacionat Resum sessió AIGUAAccés a l’aigua potable i instal·lacions sanitàries bàsiques per a tots  
Mol poc relacionat Resum sessió JOVENTAconseguir la teva feina ideal  
Molt relacionat Resum sessió DONESAgenda de les dones, cap a Monterrey 2007  
Molt relacionat Resum sessió MHIAgents de desenvolupament: el cas dels temporers  
Molt relacionat Resum sessió MONAVUIAgents de l'agenda global: poden treballar en col·laboració  
Molt relacionat Resum sessió JUSTICAgents no estatals: terrorisme, màfies, corrupció, delictes medioambientals i econòmics en un món globalitzat.  
Mol poc relacionat Resum sessió AIGUAAigua i altres usos (turisme, indústria, energia)  
Relacionat Resum sessió CIESMAlbert de Mònaco inaugura el diàleg de la CIESM al Fòrum  
Molt relacionat Resum sessió SALUTAliances en la matèria de salut per corregir desequilibris.  
Poc relacionat Resum sessió DONESAlternatives als moviments de dones. Democratitzem la paraula  
Molt relacionat Resum sessió PROMOUAportacions de les tecnologies de la informació per promoure la convivència i la seguretat  
Molt relacionat Resum sessió ALFABAprendre i educar per al desenvolupament sostenible: el desenvolupament ignora el futur?  
Relacionat Resum sessió VIOLENArmes sota control  
Molt relacionat Resum sessió AGGLOBArquitectura institucional per una democràcia mundial  
Molt relacionat Resum sessió INTERAAvaluar la riquesa social (sessió plenària)  
Bastant relacionat Resum sessió NECESSAvenç dels drets polítics i socials de la dona.  
Molt relacionat Resum sessió ORIENTBenvinguda i inauguració. Diàleg Orient-Occident.  
Bastant relacionat Resum sessió FUMBona pràctica espanyola / Bilbao / Fòrum de Barcelona  
Molt relacionat Resum sessió WASHIBreu història del Consens de Washington  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTCanal Humania  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTCap a un altre món possible: com regular democràticament els mercats financers?  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTCapacitació de les dones joves mitjançant una tutoria per tal que puguin participar a la vida política  
Mol poc relacionat Resum sessió JOVENTCapacitació de les dones joves perquè puguin participar en la vida política mitjançant la tutoria  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTCauses i efectes de la migració juvenil a Mèxic  
Molt relacionat Resum sessió TURISMCerimònia d’obertura Diàleg Turisme, diversitat cultural i desenvolupament sostenible  
Molt relacionat Resum sessió NECESSCiutats, drets humans i globalització.  
Molt relacionat Resum sessió TURISMClausura del Diàleg Turisme, diversitat cultural i desenvolupament sostenible  
Molt relacionat Resum sessió GLOBALCloenda del Diàleg Globalització, identitat, diversitat  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTCom desenvolupar aliances estratègiques amb negocis  
Molt relacionat Resum sessió AGGLOBCom fer just el comerç global?  
Molt relacionat Resum sessió AGGLOBCom fer justa la globalització?  
Molt relacionat Resum sessió CIENCIComunicació científica: perspectives històriques i noves tendències  
Mol poc relacionat Resum sessió CIENCIComunicació de la ciència i inclusió social... Sessió plenaria  
Molt relacionat Resum sessió FUMComunitats sostenibles i la forma futura de les ciutats (LSE)  
Bastant relacionat Resum sessió MHIComunitats transnacionals i diàspora  
Molt relacionat Resum sessió FUMConclusions dels Diàlegs sobre Ciutats al Fòrum Urbà Mundial  
Molt relacionat Resum sessió CIENCIConeixement indígena i ciència actual  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTConferència sobre la joventut indígena  
Molt relacionat Resum sessió NECESSCongrés del BIEN (Basic Income European Network). 1a i 2a jornada  
Mol poc relacionat Resum sessió COMUNIConstruint el diàleg intercultural  
Molt relacionat Resum sessió TURISMConstruint les destinacions sostenibles del futur  
Molt relacionat Resum sessió DRETSConstruir el pluralisme cultural  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESContext i procés per a la creació d’empreses  
Mol poc relacionat Resum sessió JOVENTCooperació juvenil regional  
Molt relacionat Resum sessió DRETSCreativitat  
Molt relacionat Resum sessió DRETSCultura i desenvolupament. Experiències i perspectives  
Molt relacionat Resum sessió DRETSCultura i desenvolupament. Veus des del camp.  
Relacionat Resum sessió DRETSCultura i xarxes d'art  
Relacionat Resum sessió DRETSCultura, desenvolupament humà, drets. La participació en la cultura com a clau del desenvolupament humà  
Molt relacionat Resum sessió ORIENTCultura, desenvolupament i models socioeconòmics: una visió comparada d’Àsia i Amèrica Llatina  
Molt relacionat Resum sessió ORIENTCultura, desenvolupament i models socioeconòmics: una visió comparada d’Àsia i Amèrica Llatina- Debat  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENDe l’economia de la guerra a l’economia de la pau  
Molt relacionat Resum sessió WASHIDebats sobre les noves agendes de creixement i desenvolupament  
Molt relacionat Resum sessió FUMDefensa civil o cívica en la reconstrucció dels desastres  
Molt relacionat Resum sessió JUSTICDelictes econòmics, medioambientals i contra el patrimoni.  
Molt relacionat Resum sessió AGGLOBDemocràcia i pobresa  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENDesarmament (sessió plenària)  
Molt relacionat Resum sessió FUMDesastres urbans  
Molt relacionat Resum sessió MHIDesenvolupament de vincles comunitaris  
Mol poc relacionat Resum sessió INTERADesenvolupament econòmic i cultura, complementaris o antitètics?  
Mol poc relacionat Resum sessió RELIDesenvolupament sostenible - Pobresa, desenvolupament social, globalització i valors socials (desenvolupament sostenible a la Vall Krishna)  
Molt relacionat Resum sessió WASHIDesigualtat i riquesa  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTDia Internacional de la Joventut. Participació i polítiques de joventut  
Bastant relacionat Resum sessió RELIDimensions de la pau, la política i l’esperit  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTDiversitat cultural i igualtat d’oportunitats en el món del voluntariat  
Molt relacionat Resum sessió MHIDiversitat cultural i justícia  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESDiàleg de l’empresa amb les entitats reguladores  
Bastant relacionat Resum sessió AGGLOBDiàlegs globals sobre democràcia i diversitat  
Molt relacionat Resum sessió NECESSDiàlegs sobre el futur dels drets humans i el progrés de la civilització humana  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENDiáleg interatiu: com deslegitimar la guerra?  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTDones joves rurals per al desenvolupament i l’avenç de pobles  
Molt relacionat Resum sessió DONESDones sanejant el planeta  
Molt relacionat Resum sessió DONESDones teixint la pau  
Relacionat Resum sessió RELIDos exemples d'iniciatives interreligioses  
Molt relacionat Resum sessió NECESSDret a la ciutat: Conclusions  
Molt relacionat Resum sessió DONESDrets civils, drets polítics  
Molt relacionat Resum sessió DONESDrets polítics, drets civils  
Mol poc relacionat Resum sessió JOVENTEducació per a la salut: un projecte per (re)aprendre a fumar  
Molt relacionat Resum sessió TURISMEl binomi turisme - patrimoni cultural immaterial (el gran espai de la creativitat)  
Mol poc relacionat Resum sessió JOVENTEl canvi és a les teves mans  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTEl desenvolupament sostenible. Pobresa i associacions juvenils  
Molt relacionat Resum sessió ORIENTEl diàleg entre Orient-Occident: passat, present i futur  
Relacionat Resum sessió DONESEl dret a la salut. Biotecnologia i dones: el futur que volem  
Molt relacionat Resum sessió NECESSEl dret a la utopia  
Poc relacionat Resum sessió WASHIEl futur de la governació global  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTEl jovent davant dels reptes d’avui en el món del treball: el treball de les persones joves  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTEl jovent davant dels reptes d’avui en el món laboral: models de formació  
Molt relacionat Resum sessió MICROCEl microcrèdit a l’Àfrica: reptes, obstacles i oportunitats  
Poc relacionat Resum sessió AGGLOBEl paper de la societat civil i les ONG en la lluita contra la pobresa i la injustícia.  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESEl paper de l’empresa al segle XXI  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESEl paper de l’empresa en la recerca de necessitats insatisfetes  
Relacionat Resum sessió VIOLENEl problema de les bases militars  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENEl problema de les guerres internes  
Molt relacionat Resum sessió TURISMEl repte de la innovació  
Molt relacionat Resum sessió CIUTATEl segle XX contempla el segle XXI  
Molt relacionat Resum sessió TURISMEl turisme en un planeta viu  
Molt relacionat Resum sessió RELIEls Estatuts de la Terra: valors compartits per a crear un futur en pau, just i sostenible  
Molt relacionat Resum sessió NECESSEls drets humans en temps present i en temps futur: l’actualització i el desenvolupament de la Declaració dels Drets Humans en el nou mil·leni.  
Relacionat Resum sessió VIOLENEls drets humans, víctima de la lluita contra el terrorisme?  
Bastant relacionat Resum sessió NARRATEls llenguatges de la diversitat cultural  
Bastant relacionat Resum sessió DRETSEls reptes de la diversitat cultural  
Relacionat Resum sessió LINGUEls sistemes dialogats (Dialogue Systems)  
Relacionat Resum sessió ESPAIEspai col·lectiu com a forma en l’art i l’arquitectura  
Bastant relacionat Resum sessió ESPAIEspai col·lectiu com a interacció de les estratègies públiques i empresarials  
Molt relacionat Resum sessió ESPAIEspai col·lectiu com a àmbit per a la mobilitat (segona part)  
Bastant relacionat Resum sessió ESPAIEspai col·lectiu i seguretat  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENEspai obert per a projectes de pau  
Mol poc relacionat Resum sessió COMUNIEspais de comunicació i diversitat cultural  
Mol poc relacionat Resum sessió COMUNIEspais de la diversitat  
Molt relacionat Resum sessió SALUTEstat, Societat, Drets Humans i Dret a la Salut  
Molt relacionat Resum sessió RELIFe o economia: quins són els objectius?  
Mol poc relacionat Resum sessió JOVENTFinançament de les activitats internacionals dels joves a Europa i a la Mediterrània  
Mol poc relacionat Resum sessió RELIFonament teològic baha’í en el diàleg interreligiós  
Mol poc relacionat Resum sessió JUSTICFunció dels organismes governamentals i no governamentals en la promoció de l'ús del dret internacional per al foment de la pau, el desenvolupament sostenible i la diversitat cultural  
Molt relacionat Resum sessió MICROCGlobalització, pobresa i desigualtat  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTGlobalització. La Plataforma Global de Ciutadans  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESGovern corporatiu: perspectives, desafiaments i responsabilitats  
Molt relacionat Resum sessió DRETSGovernar la mundialització: excepció, diversitat, pluralisme  
Molt relacionat Resum sessió FUMGoverns locals  
Molt relacionat Resum sessió DDHHALGrup de treball 1: Drets Humans i administració regional i local. Aspectes Generals. Qüestions legals i constitucionals.  
Mol poc relacionat Resum sessió DDHHALGrup de treball 2: Drets Econòmics i Socials i Administració Regional i Local  
Molt relacionat Resum sessió MHIGènere i Globalització  
Bastant relacionat Resum sessió DONESHomes i dones: com sortim del patriarcat?  
Poc relacionat Resum sessió INTERAIdentitat i diversitat: estratègies minoritàries  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTIgualtat d’oportunitats  
Bastant relacionat Resum sessió TREBALLInauguració Cultures del treball  
Mol poc relacionat Resum sessió CONFLIInstitucions d’investigació de la pau i institucions no governamentals a favor dels refugiats, parlamentaris i representants dels organismes internacionals i membres rellevants de la societat civil.  
Molt relacionat Resum sessió MHIIntegració regional i impactes econòmics  
Poc relacionat Resum sessió V.EDUCInternet a la Escuela Fundación Telefónica  
Poc relacionat Resum sessió CIENCIInternet està complint les expectatives?  
Poc relacionat Resum sessió VOLUNTInternet i xarxes  
Molt relacionat Resum sessió SALUTIntervencions en salut  
Molt relacionat Resum sessió CIENCIPercepció pública dels OMG i participació social en el debat sobre els transgènics