Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Temes > Medi ambient i recursos naturals
Temes Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Economia i desenvolupament humà
La necessitat de crear condicions perquè totes les nacions, comunitats i individus puguin accedir al desenvolupament continua sent una demanda sense resoldre. Tot i que la quantitat de persones que viuen en l'extrema pobresa ha disminuït, la globalització ha tendit a radicalitzar les desigualtats entre els éssers humans. La comunitat internacional haurà de revisar les polítiques de cooperació i de relació econòmica, i generar les condicions perquè siguin les mateixes nacions pobres les que defineixin els seus models i estratègies de desenvolupament.

Economia i desenvolupament humà
Opcions de consulta de Economia i desenvolupament humà
Per paraula clau
 
Per tema relacionat

+ Governança i participació

 

+ Medi ambient i recursos naturals

 

+ Salut i sanitat

 
Cerca per text lliure Cercador avançat
Economia i desenvolupament humà > economia social  (40 de 40 Documents)
Relació Tipus de doc. Ordenar per nomVeure llista sencera
Molt relacionat Idea Força AGGLOBCorrupció, mafiocràcies i pobresa  
Molt relacionat Síntesi diàleg EMPRESEl paper de l’empresa al segle XXI  
Molt relacionat Idea Força EMPRESCap a una empresa socialment i mediambientalment responsable  
Molt relacionat Idea Força EMPRESDesenvolupar la “base de la piràmide” com a oportunitat de negoci  
Molt relacionat Idea Força EMPRESEmprenedor social  
Molt relacionat Idea Força MICROCEl microcrèdit: eix de desenvolupament social i econòmic, de la lluita contra la desigualtat i contra la pobresa.  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESEl paper de l’empresa al segle XXI  
Molt relacionat Idea Força MICROCEconomia solidària  
Molt relacionat Idea Força ORIENTModel de creixement econòmic en xarxa  
Molt relacionat Resum sessió MICROCSessions plenàries: Dret al microcrèdit, experiència espanyola en microcrèdits  
Molt relacionat Idea Força DRETSTurisme cultural com a element de desenvolupament humà i econòmic  
Molt relacionat Síntesi diàleg MICROCPobresa, microcrèdits i desenvolupament  
Molt relacionat Resum sessió MICROCSessió inaugural de Pobresa, microcrèdits i desenvolupament  
Molt relacionat Idea Força RELIAcció per condonar el deute extern  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTEl desenvolupament sostenible. Pobresa i associacions juvenils  
Molt relacionat Idea Força TREBALLFlexiseguretat  
Bastant relacionat Resum sessió MICROCGlobalització, pobresa i desigualtat  
Bastant relacionat Resum sessió VOLUNTSostenint les cultures vulnerables  
Bastant relacionat Resum sessió MONAVUIAgents de l'agenda global: poden treballar en col·laboració  
Relacionat Resum sessió ETICAPonència: Capital ètic i desenvolupament  
Relacionat Resum sessió MICROCPobresa, microcrèdit i desenvolupament social / Un món sense fam: polítiques per a l'eradicació de la pobresa: fam 0 / Experiències innovadores, l'art i el desenvolupament com a actor integrador i generador d'ocupació  
Relacionat Idea Força MICROCIntegració econòmica  
Relacionat Idea Força ETICAEl capital ètic és un factor diferencial que contribueix al desenvolupament econòmic i social  
Relacionat Idea Força MHIRemeses i desenvolupament econòmic bilateral  
Relacionat Resum sessió EMPRESL’emprenedor: creació de riquesa i responsabilitat social  
Relacionat Resum sessió EMPRESAccountability: quina informació és rellevant per a valorar les empreses?  
Poc relacionat Resum sessió EMPRESL’emprenedor social com a model per al futur  
Poc relacionat Resum sessió MICROCSessió Plenària de Cloenda - Desenvolupament per a tots  
Poc relacionat Idea Força DRETSIndicadors culturals enfront d'indicadors econòmics  
Mol poc relacionat Nota premsa NECESS• Jaume Saura: Els valors universals continuen vigents però existeixen nous perills [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Resum sessió EMPRESGovern corporatiu: perspectives, desafiaments i responsabilitats  
Mol poc relacionat Idea Força AGGLOBTaxa europea de solidaritat econòmica  
Mol poc relacionat Resum sessió COMUNITIC i noves formes d’accés  
Mol poc relacionat Nota premsa MICROC• L'extop model i dissenyadora hindú Bibi Russell ha creat una estructura artesanal per treure a comunitats senceres de la misèria [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa ETICA• Àngel Castiñeira (CETC): «Cal trencar amb la visió fatalista sobre el tema del capital social i ètic» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa NECESS• Anna Simó: La renda mínima no és suficient [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat 141 Preguntes NECESS• Eduardo Suplicy, senador laborista brasiler: «L'establiment de la renta bàsica serà possible si tots hi creiem» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat 141 Preguntes MICROC• Muhammad Yunus, creador del Banc Grameen: «Volem fer negocis amb els que no tenen res» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Ponència EMPRES• The Role of Business in the 21st Century / Tam, Marilyn [en]
Mol poc relacionat Nota premsa DDHHAL• Mohamed Nazir : «El dret de prosperar ha d'estar en equilibri amb la responsabilitat col·lectiva» [ca] [es] [en]
Pujar