Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Temes > Medi ambient i recursos naturals
Temes Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Economia i desenvolupament humà
La necessitat de crear condicions perquè totes les nacions, comunitats i individus puguin accedir al desenvolupament continua sent una demanda sense resoldre. Tot i que la quantitat de persones que viuen en l'extrema pobresa ha disminuït, la globalització ha tendit a radicalitzar les desigualtats entre els éssers humans. La comunitat internacional haurà de revisar les polítiques de cooperació i de relació econòmica, i generar les condicions perquè siguin les mateixes nacions pobres les que defineixin els seus models i estratègies de desenvolupament.

Economia i desenvolupament humà
Opcions de consulta de Economia i desenvolupament humà
Per paraula clau
 
Per tema relacionat

+ Governança i participació

 

+ Medi ambient i recursos naturals

 

+ Salut i sanitat

 
Cerca per text lliure Cercador avançat
Economia i desenvolupament humà > apoderament (empowerment)  (65 de 65 Documents)
Relació Tipus de doc. Ordenar per nomVeure llista sencera
Molt relacionat Síntesi diàleg DONESViure i conviure. Fòrum de les Mundial de les Dones  
Molt relacionat Síntesi diàleg PROMOUPromoure la convivència i la seguretat a la societat de la informació  
Molt relacionat Resum sessió SALUTL’estat de la salut en el món i els seus determinants  
Molt relacionat Resum sessió FUMGoverns locals  
Molt relacionat Idea Força EMPRESDesenvolupar la “base de la piràmide” com a oportunitat de negoci  
Molt relacionat Síntesi diàleg ESPAIEspai urbà col·lectiu: noves perspectives  
Molt relacionat Idea Força EMPRESEmprenedor social  
Molt relacionat Idea Força V.EDUCBretxa Digital / Bretxa Educacional  
Molt relacionat Idea Força CONQUOLa cultura de la mediació  
Molt relacionat Síntesi diàleg C.AUDIComunicació Audiovisual Global, Diversitat Cultural i Regulació  
Molt relacionat Resum sessió SALUTEstat, Societat, Drets Humans i Dret a la Salut  
Molt relacionat Resum sessió DONESAgenda de les dones, cap a Monterrey 2007  
Molt relacionat Idea Força ESPAICiutat global, govern local  
Molt relacionat Idea Força JOVENTCultura de la participació  
Molt relacionat Resum sessió DONESSalutació de benvinguda  
Molt relacionat Idea Força FUMApoderament local  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTTreball juvenil en la lluita contra les drogues a la selva del Perú  
Molt relacionat Resum sessió DONESDrets civils, drets polítics  
Molt relacionat Resum sessió DONESDones teixint la pau  
Molt relacionat Resum sessió MICROCL’objectiu de desenvolupament del mil·lenni i el microcrèdit. Com pot el microcrèdit participar en l’objectiu de reduir en un 50% el nombre de persones amb ingressos inferiors a un dòlar al dia per a l’any 2015  
Molt relacionat Resum sessió CIENCISessió inaugural "Coneixement científic i diversitat cultural"  
Molt relacionat Resum sessió FUMRenaixement urbà  
Molt relacionat Resum sessió NECESSDiàlegs sobre el futur dels drets humans i el progrés de la civilització humana  
Molt relacionat Resum sessió FUMRealitats urbanes  
Molt relacionat Síntesi diàleg V.EDUCVIRTUAL EDUCA. V Trobada Internacional sobre Educació, Capacitació Professional i Tecnologies de la Informació  
Molt relacionat Resum sessió MICROCSessió inaugural de Pobresa, microcrèdits i desenvolupament  
Molt relacionat Idea Força SALUTSegmentació de l’ajuda humanitària  
Molt relacionat Resum sessió MHILa immigració i els reptes del govern local  
Molt relacionat Resum sessió DRETSTaller. Desenvolupament local i urbà  
Molt relacionat Resum sessió CIENCISessió paral·lela 9: Evolució del marc teòric al voltant de la PCST  
Molt relacionat Resum sessió DONESPer un dret econòmic. Dones rurals: cooperatives i altres fórmules de treball de la comunitat  
Bastant relacionat Resum sessió DONESLes dones i les religions  
Bastant relacionat Síntesi diàleg MICROCPobresa, microcrèdits i desenvolupament  
Bastant relacionat Resum sessió MICROCGlobalització, pobresa i desigualtat  
Bastant relacionat Resum sessió DONESPer un dret econòmic. La independència econòmica, clau per a la llibertat de les dones  
Bastant relacionat Resum sessió NECESSAvenç dels drets polítics i socials de la dona.  
Bastant relacionat Resum sessió CIENCIComunicació científica: perspectives històriques i noves tendències  
Bastant relacionat Resum sessió JOVENTPrevenció de l'exclusió social des de la participació juvenil  
Bastant relacionat Resum sessió DRETSCultura i desenvolupament. Experiències i perspectives  
Bastant relacionat Resum sessió MHIGènere i Globalització  
Bastant relacionat Idea Força FUMTransició cap a un món urbà  
Relacionat Resum sessió MICROCEl microcrèdit a l’Àfrica: reptes, obstacles i oportunitats  
Relacionat Síntesi diàleg FALCiutats en xarxa  
Relacionat Idea Força MICROCEl microcrèdit: columna vertebral del desenvolupament social.  
Relacionat Resum sessió DRETSCultura i xarxes d'art  
Relacionat Resum sessió MICROCSessió Plenària de Cloenda - Desenvolupament per a tots  
Relacionat Resum sessió C.AUDIRegulació, autorregulació i opinió ciutadana  
Poc relacionat Resum sessió MICROCMicrocrèdits a països desenvolupats / L’extensió de la xarxa social als més pobres  
Poc relacionat Resum sessió JOVENTCapacitació de les dones joves mitjançant una tutoria per tal que puguin participar a la vida política  
Poc relacionat Resum sessió JOVENTDones joves rurals per al desenvolupament i l’avenç de pobles  
Poc relacionat Resum sessió DONESPer un dret econòmic. Dones empresàries: noves formes de dirigir empreses  
Poc relacionat Idea Força MICROCMicrofinances: impulsores de la recerca i el desenvolupament d’indicadors de pobresa  
Mol poc relacionat Resum sessió CIENCISessió 19: Els científics i les institucions científiques com a agents de la PCST: experiències  
Mol poc relacionat Resum sessió C.AUDIPlanell de relators. Cloenda: els reptes de futur  
Mol poc relacionat Resum sessió MICROCSessions Plenàries: S’ajuda els més pobres amb el microcrèdit? / El microcrèdit a l’Amèrica Llatina  
Mol poc relacionat Resum sessió CIENCIPropostes i iniciatives per a un autèntic diàleg públic... Sessió 25  
Mol poc relacionat Resum sessió CONQUOPunts de trobada en l’àmbit organitzacional. El futur de la mediació a les organitzacions  
Mol poc relacionat Resum sessió CONFLIInstitucions d’investigació de la pau i institucions no governamentals a favor dels refugiats, parlamentaris i representants dels organismes internacionals i membres rellevants de la societat civil.  
Mol poc relacionat Conclusió MICROC• Conclusions i propostes Diàleg "Pobresa, microcrèdit i desenvolupament" [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Resum sessió JOVENTCapacitació de les dones joves perquè puguin participar en la vida política mitjançant la tutoria  
Mol poc relacionat Resum sessió DDHHALGrup de treball 2: Drets Econòmics i Socials i Administració Regional i Local  
Mol poc relacionat Resum sessió COMUNIAccessos  
Mol poc relacionat Idea Força CONQUOCoordinació interadministrativa en la defensa dels drets humans  
Mol poc relacionat Resum sessió JOVENTCooperació juvenil regional  
Mol poc relacionat Idea Força COMUNILa desconnexió de la comunicació – Ruptura entre la realitat i el que es comunica  
Pujar