Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Continguts > Temes > Medi ambient i recursos naturals
Temes Envia a un amicEnvia a un amic ImprimeixImprimeix
Economia i desenvolupament humà
La necessitat de crear condicions perquè totes les nacions, comunitats i individus puguin accedir al desenvolupament continua sent una demanda sense resoldre. Tot i que la quantitat de persones que viuen en l'extrema pobresa ha disminuït, la globalització ha tendit a radicalitzar les desigualtats entre els éssers humans. La comunitat internacional haurà de revisar les polítiques de cooperació i de relació econòmica, i generar les condicions perquè siguin les mateixes nacions pobres les que defineixin els seus models i estratègies de desenvolupament.

Economia i desenvolupament humà
Opcions de consulta de Economia i desenvolupament humà
Per paraula clau
 
Per tema relacionat

+ Governança i participació

 

+ Medi ambient i recursos naturals

 

+ Salut i sanitat

 
Cerca per text lliure Cercador avançat
Economia i desenvolupament humà > tercer món  (57 de 57 Documents)
Relació Tipus de doc. Ordenar per nomVeure llista sencera
Molt relacionat Síntesi diàleg WASHIDel consens de Washington a una nova governança global  
Molt relacionat Síntesi diàleg SALUTArticle de síntesi - Salut i desenvolupament, els reptes del segle XXI  
Molt relacionat Idea Força VIOLENUn nou concepte de seguretat: Seguretat Humana enfront de Seguretat Nacional  
Molt relacionat Idea Força C.AUDIComunicació audiovisual global multidireccional per mantenir la diversitat cultural  
Molt relacionat Síntesi diàleg ENERGIEnergia i desenvolupament sostenible  
Molt relacionat Resum sessió SALUTL’estat de la salut en el món i els seus determinants  
Molt relacionat Síntesi diàleg CIUTATCiutat i ciutadans del segle XXI  
Molt relacionat Resum sessió ROBAQuè s’amaga darrere la teva roba?  
Molt relacionat Resum sessió SALUTEstat, Societat, Drets Humans i Dret a la Salut  
Molt relacionat Síntesi diàleg EMPRESEl paper de l’empresa al segle XXI  
Molt relacionat Resum sessió SALUTAccés a les intervencions en salut  
Molt relacionat Síntesi diàleg NECESSDrets humans, necessitats emergents i nous compromisos  
Molt relacionat Idea Força SALUTLa salut com a dret humà essencial  
Molt relacionat Idea Força SALUTMedicalització de la salut - reduccionisme de la salut a la medicina.  
Molt relacionat Síntesi diàleg C.AUDIComunicació Audiovisual Global, Diversitat Cultural i Regulació  
Molt relacionat Resum sessió VIOLENEspai obert per a projectes de pau  
Molt relacionat Idea Força EMPRESDesenvolupar la “base de la piràmide” com a oportunitat de negoci  
Molt relacionat Síntesi diàleg VIOLENCap a un món sense violència  
Molt relacionat Idea Força EMPRESEmprenedor social  
Molt relacionat Idea Força MICROCEl microcrèdit: eix de desenvolupament social i econòmic, de la lluita contra la desigualtat i contra la pobresa.  
Molt relacionat Síntesi diàleg ROBAQuè s’amaga darrere la teva roba? El treball de les dones a les cadenes de producció globalitzades  
Molt relacionat Idea Força MICROCEconomia solidària  
Molt relacionat Resum sessió JOVENTPobles indígenes: educació, treball i salut (indigenisme i discriminació)  
Molt relacionat Resum sessió NECESSCiutats, drets humans i globalització.  
Molt relacionat Resum sessió VOLUNTTreball juvenil en la lluita contra les drogues a la selva del Perú  
Molt relacionat Idea Força MHIMigracions, suport de l'equilibri demogràfic.  
Molt relacionat Resum sessió MICROCSessions plenàries: Dret al microcrèdit, experiència espanyola en microcrèdits  
Molt relacionat Resum sessió EMPRESEl paper de l’empresa al segle XXI  
Molt relacionat Idea Força ROBAL’explotació laboral a les cadenes de producció de roba globalitzades  
Molt relacionat Resum sessió NECESSLa lluita pels drets humans: un combat permanent perquè un món més just sigui possible  
Molt relacionat Idea Força SALUTSegmentació de l’ajuda humanitària  
Bastant relacionat Resum sessió VIOLENPetroli i guerra: una relació perillosa  
Bastant relacionat Resum sessió FUMPobresa urbana  
Bastant relacionat Resum sessió VIOLENEl problema de les guerres internes  
Bastant relacionat Idea Força VIOLENLa seguretat s’aconsegueix invertint en ajuts al desenvolupament, no en armament  
Bastant relacionat Idea Força ALFABEquitat intergeneracional: garantir els estàndards de vida per a generacions futures  
Bastant relacionat Resum sessió WASHIDebats sobre les noves agendes de creixement i desenvolupament  
Relacionat Idea Força ESPORTEsport i educació, coexistència imprescindible com a alternativa d’integració, desenvolupament i una cultura de la pau.  
Relacionat Ponència CIENCI• PCST Challenges and tools directed to young people / Diversos autors [en]
Relacionat Resum sessió WASHIQüestions de política internacional (Martin Khor, Jeffrey Frankel, Deepak Nayyar)  
Relacionat Resum sessió ENERGIPanel 2. Escenaris energètics: són energèticament obeses les societats desenvolupades?  
Relacionat Resum sessió VIOLENEls drets humans, víctima de la lluita contra el terrorisme?  
Poc relacionat Idea Força MICROCEl microcrèdit: columna vertebral del desenvolupament social.  
Poc relacionat Resum sessió C.AUDIVells mèdia, nous mèdia  
Poc relacionat Resum sessió MHIMigracions i SIDA  
Poc relacionat Idea Força RELILluitar contra la sida des de les religions  
Poc relacionat Resum sessió AIGUAUsos i desenvolupaments de l’aigua  
Poc relacionat Resum sessió AGGLOBQui regula i coordina les ONG?  
Poc relacionat Resum sessió MICROCMicrocrèdits a països desenvolupats / L’extensió de la xarxa social als més pobres  
Poc relacionat Nota premsa WASHI• El diàleg "Del Consens de Washington a una nova governança global" analitza l'economia actual [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa WASHI• Els economistes reunits al diàleg sobre el Consens de Washington alerten sobre la creixent desigualtat en la distribució de la renda [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Resum sessió ALFABÈtica de les ciències, quina ciència per a quina societat?  
Mol poc relacionat Resum sessió MHIComunitats transnacionals i diàspora  
Mol poc relacionat Resum sessió RELIVoler més i més: fer sentir les veus religioses en la qüestió del consum global  
Mol poc relacionat Nota premsa MICROC• Juan Pablo de Laiglesia (AECI): «És perillós tenir excessives expectatives en els microcrèdits» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa EMPRES• Stuart Hart: «La base de la societat és una font d'oportunitat de negoci» [ca] [es] [en]
Mol poc relacionat Nota premsa MICROC• Sa Majestat la Reina Sofía: «Els microcrèdits haurien de concedir-se amb caràcter general a tota la societat per millorar les seves condicions» [ca] [es] [en]
Pujar