Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Fòrum 2004 > Què és el Fòrum > Eixos del Fòrum

QUè éS EL FòRUM

Presentació

Eixos del Fòrum

Agenda de Principis i Valors

El Fòrum i el medi ambient

Organització

Fòrum Bus

Eixos del Fòrum
Tres grans eixos defineixen el Fòrum: diversitat cultural, desenvolupament sostenible i condicions de la pau.

Els rellotges de tots els homes i dones, de totes les civilitzacions, no van a la mateixa hora. Una de les meravelles del nostre amenaçat planeta rau en la varietat de les seves experiències, dels seus records i dels seus desigs. Qualsevol intent d’imposar una política uniforme a aquesta diversitat és com el preludi de la mort.

Carlos Fuentes, escriptor mexicà.
El coneixement d’altres cultures és essencial per a l’establiment d’un diàleg constructiu entre els pobles. Aquest coneixement implica una reflexió sobre allò que és comú a tots els humans, però també sobre les diferències. En la mesura que considerem la diversitat com a riquesa i com a patrimoni comú i no com a obstacle, serem capaços de reduir tensions i de convertir-les en una força positiva.

Avui és més urgent que mai trobar formes de creixement que respectin els recursos naturals i tinguin en compte la necessitat de no malgastar-los. És en benefici de tots i, sobretot, de les generacions futures. A més, convé entendre la sostenibilitat com un concepte que va més enllà dels aspectes ecològics, perquè és un dels factors que permetrà crear les condicions necessàries per a la convivència, el diàleg entre els pobles i la pau.
Desenvolupament sostenible
En un món on l’home explota l’home, també la natura és explotada. La culpa és nostra, perquè no hem sabut establir una manera racional, ordenada i lògica de viure. La natura no té cap capacitat de defensa davant l’home. Ara lluita per sobreviure, com també la humanitat. Poden morir les dues alhora i no en som conscients.

Yasar Kemal, escriptor kurd; Premi Internacional Catalunya 1996.

Condicions de la pau
La pau, el desenvolupament i la justícia van lligats entre ells. No podem parlar de desenvolupament econòmic sense parlar al mateix temps de les condicions de la pau. O potser és possible desenvolupar-se econòmicament en un camp de batalla?.

Aung San Suu Kyi. Premi Nobel de la Pau 1991.
La creació d’una cultura de la pau ha de basar-se especialment en el respecte per les altres cultures, la justícia social i política, la protecció dels drets humans i les maneres de viure en harmonia i respecte envers l’entorn. Aquests elements, entre d’altres, són essencials per establir unes condicions més favorables per al progrés i el desenvolupament humà. Perquè una pau estable no és només l’absència de conflictes.